www.innergy.cz
+420 606 527 688
pavlapavlikova@innergy.cz

Aktuální výcviky

 

Výcvik

systemické

koučování

Od 27.1.2017

Akreditovaný MŠMT

 

Výcvik

systemické

koučování II

Od 23.11.2017PřihlášeníRegistrace nového uživatele

Nacházíte se: Innergy > KOUČOVÁNÍ > Výcvik Systemické koučování

Výcvik Systemické koučování

O CO JDE - video

CO O VÝCVIKU ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI

KOMU JE URČEN

CO ZÍSKÁTE

JAK PROBÍHÁ

OBSAH

TERMÍNY

ČASOVÝ HARMONOGRAM

MÍSTO

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
coaching

AKREDITOVANÝ MŠMT JAKO REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍ POZICI KOUČ

ZAHAJUJEME 27.1.2017


O co jde

Praktický výcvik koučovacích principů, technik a dovedností a zároveň reflexe a rozvoj postojů a vzorců myšlení užitečných pro práci s lidmi.

To, jak přemýšlíme, určuje, jak budeme jednat.

O čem to je - video

Systemické koučování - otevře vám oči - přečtěte si článek  výcviku

Co říkají o výcviku účastníci:

Systemické koučování vedené Pavlou se pro mě stalo něčím, co bych doporučil úplně každému. Každý máme svůj životní příběh, který nás ovlivňuje a určuje naše rozhodování, chování, způsob, jakým přišupujeme k řešení, ale i jazyk a slova, která volíme. Pokud chcete více poznat ten váš a lépe pochopit i příběhy těch ostatních, musíte prostě přijít a vyzkoušet to. Otevře vám to oči!

Trénink systemického koučování vedený akreditovaným koučem Pavlou Pavlíkovou je pro mne velmi užitečný z mnoha důvodů. Naučila jsem se lépe a vhodněji klást otázky tak, abych pouze neradila svým partnerům při komunikaci, ale aby si oni sami byli schopni nalézt řešení a odpovědi.

V rámci manažerské práce s lidmi dokážu mnohem lépe rozlišovat, co je důležité pro mě a moji práci, a co je důležité pro mé podřízené. Vedu je k větší autonomii, což pro ně znamená rozvoj, vyšší zodpovědnost, ale také větší motivaci a radost z úspěchu.

Výcviky Pavly Pavlíkové jsou plné pohody, pochopení, ale i tvrdé a smysluplné práce.

Další reference účastníků najdete zde


Komu je program určen

 • Koučům (externím a interním), lektorům
 • Manažerům
 • Personalistům
 • Obchodníkům
 • Všem, kteří pracují s lidmi, potřebují s nimi efektivně komunikovat, ovlivňovat a rozvíjet je

PDF ke stažení


Co získáte

šachy
 • Budete efektivněji komunikovat s druhými a ovlivňovat je
  (i sebe)
 • Budete vědět, kdy dát prostor druhému a kdy trvat na svém
 • Větší nadhled a lépe zvládnete komplexnější úkoly a projekty
 • Budete lépe formulovat cíle a dosahovat jich
 • Budete vytvářet srozumitelnější zadání pro partnery (propojovat firemní cíle s osobními)
 • Budete schopni více zapojovat a rozvíjet druhé, jejich potenciál
 • Dokážete pracovat a vyjít s širším spektrem rozmanitých lidí
 • Dokážete více oceňovat druhé i sebe

Z jaké filozofie výcvik vychází

Systemický přístup*), neurofyziologie, pozitivní psychologie, antropologie, kvantová fyzika a vědy zkoumající chování živých systémů.

*) Systemický přístup je charakterizován hledáním a rozvíjením toho, co funguje a je užitečné. Ví, že druhého člověka nelze měnit zvenku, ale že můžeme podporovat a zařídit, aby se druhý člověk rozhodl pro změnu a pomoci mu změnu uskutečnit. Dívá se na člověka komplexně v celé šíři rolí, vztahů a příslušností k různým sociálním systémům (firma, rodina…). Při práci s druhými zvažujeme tuto hloubku a hledáme takové řešení, které vyhovuje všem rolím. žárovky

Jak výcvik probíhá

Jde o komplexní 120 hodinový program v šesti dvoudenních soustředěních (16 hodin v jednom soustředění), která následují ve zhruba 6 týdenních intervalech. V mezidobí mezi soustředěními se účastníci ve dvojicích scházejí na 4 hodiny věnované praxi. Výcvik je ukončen závěrečnou prací a praktickou zkouškou.
Úspěšní absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci na základě akreditace MŠMT ze dne 6.3.2014, č.j. MSMT-903/2013-1/33.

Výcvik probíhá ve skupině 6-8 lidí v koučovně INNERGY, s.ro. (Pernerova 11/293, Praha 8).


Obsah

podrobný obsah zde

1. modul – 2 dny

 • systemický přístup a systemické myšlení
 • teoretické kořeny systemického přístupu
 • fáze koučovacího rozhovoru
 • cíl x cesta

2. modul – 2 dny

 • model systemické práce (kontrola a pomoc, sebereflexe)
 • škály
 • typologie otázek


3. modul – 2 dny

 • problém a neproblém
 • přerámování
 • práce na zakázce - typy pomoci a metody řešení

4. modul – 2 dny

 • práce s kontrolním kontextem – objednávky zadavatele
 • zásady pro poradenský rozhovor: navázání kontaktu, připojení se k jazyku partnera, pravidla pro vedení a ukončování rozhovoru

5. modul – 2 dny

 • kufr s nástroji kouče

 

6. modul – 2 dny

 • supervize a zkouška

Termíny

27.-28.1.2017
10.-11.3.2017
28.-29.4.2017
9.-10.6.2017
21.-22.7.2017
8.-9.9.2017


Časový harmonogram

 • dva dny 9-17

Místo

Pernerova 11/293, Praha 8


Cena

43 500 Kč (na kurzovné se nevztahuje DPH, protože je to rekvalifikační kurz)


Informace a přihlášky

Pavla Pavlíková, 606 527 688, pavlapavlikova@innergy.cz