Cílem je, abyste si našli, co z koučování můžete  využít ve své praxi a jaké jsou vaše silné stránky ve vedení rozhovorů a získali další možnosti jednání pro práci s lidmi.
Individuální koučování, kdy společně vyladíme Váš manažerský styl. Podpoříme to, co Vám funguje, překonáme, co Vás limituje, a rozvineme užitečné dovednosti a koncepty pro práci s lidmi.
Koučování se skupinou zaměřené na kreativní řešení aktuálního tématu firmy.
Vedete lidi?  Poznejte svůj manažerský styl a pronikněte do tajů motivace, zpětné vazby, řízení porad, hodnotících rozhovorů a mnohého dalšího. Zúčastněte se workshopu Manažerská triáda I, II, III – Role, lidi, výkon. 

Výcvik systemického koučování I

 

Praktický výcvik koučovacích principů, technik a dovedností. Zároveň rozvíjíme systemické myšlení – postoje a předpoklady užitečné pro práci s lidmi

  • Efektivnější komunikace s druhými
  • Větší nadhled
  • Lepší formulování a dosažení cílů
  • Větší schopnost zapojovat a rozvíjet druhé
  • Dokážete pracovat a vyjít s širším spektrem rozmanitých lidí a oceňovat je i sebe

Co říkají účastníci?

Oceňuji detailní rozbor rozhovorů a prací, zase mě to nakoplo se zamyslet nad tím, jak to dělám. Zároveň jsem nikde nezažila tolik individuální zpětné vazby – na žádném výcviku ani tréninku.

Jana, lektor

Manažerská triáda

Tři workshopy: „Role“, „Lidi“, „Výkon“ se postupně prakticky zabývají rolí manažera, schopnostmi a dovednostmi potřebnými pro práci s lidmi a vedením manažerských rozhovorů.

Cílem workshopů je pomoci účastníkům nastavit si svůj manažerský styl tak, aby měli výsledky a zároveň je práce těšila.  

Co říkají účastníci?

Manažerská triáda mi přinesla uspořádání a lepší organizaci mého oddělení. Snazší domluvu s kolegy, kvůli lepšímu porozumění potřeb všech členů týmu. Pochopil jsem, k čemu slouží zpětná vazba, pravidelné porady a jak jednat jako manažer, abych svým jednáním motivoval svůj tým. Mnohokrát za to děkuji.

Martin, vedoucí kvality