Cesta k mistrovství

Být sám sebou ve své roli: dosahovat výledků a mít radost z práce. Vydejte se s námi na cestu Leadership 3D a zažijte dobrodružství! Toto dobrodružství není pro každého. Je určeno lidem odvážným. Takovým, kteří chtějí dosahovat výsledků a být spokojení. Které zajímá přetrvávající efekt jejich působení.

Rozvinete schopnost vést sám sebe a stanete se leaderem pro své okolí.
Půjdeme cestou „jak být sám sebou ve své profesní roli“.

 

O CO SE JEDNÁ?

Mimořádný rozvojový program, jehož cílem je podpořit osobní leadership – tzn. být sám sebou ve své roli, svém businessu a směřovat k tomu mít výsledky a zároveň být spokojený.

9denní program rozvíjející autenticitu leadera a jeho schopnost vědomě fungovat ve 3 dimenzích leadershipu.

 

JE URČEN VÁM, KTEŘÍ:

 • všem, kdo chtějí objevit a posílit osobní leadership
 • firmám, které chtějí podpořit psychickou odolnost svých lidí v době, která klade vysoké nároky
 • firmám, které chtějí rozvíjet vztahy, důvěru a otevřenost a tím zvýšit loajalitu svých leaderů
 • leaderům, kteří na sobě rádi pracují, pro zvědavé profesionály
 • leaderům, kteří hledají inspiraci, energii
 • všem, kteří hledají mimořádné způsoby rozvoje a růstu

 

CO ZÍSKÁTE?

 • posílíte osobní leadership
 • více energie a motivace
 • rozvoj vztahů ve skupině – soudržnost, oddanost firmě (hlava i srdce)
 • zvýšíte si uvědomění o tom, „kdo jsem jako leader“, jaké kvality vnášíte do své práce a jak působíte na druhé
 • vzájemnou inspiraci, učení se od sebe navzájem
 • posunete se od automatismu k vědomému jednání
 • dokážete lépe využít svých kvalit a rozšíříte si možnosti jednání

 

Z ČEHO VYCHÁZÍME

 1. Osobní leadership ovlivňuje, jak vedu druhé a jak dokážu řídit situaci
 2. Změna může být trvalá, pokud vychází zevnitř a děje se postupnými kroky
 3. Mimořádné využití prožitku podporujeme 3D reflexí

 

JAK PROBÍHÁ VÝCVIK

Setkáme se ve skupině 6-8 leaderů z různých společností. 9denní program je rozdělen do 6 setkání.Pracujeme koučovským přístupem. Prostřednictvím zážitku z vašeho manažerského / profesního života objevíme kvality, které využíváte ve své práci a v kontaktu s druhými. Prozkoumáme, co vám tyto kvality přinášejí a jaké mají limity. Objevíte nové možnosti jak svých kvalit více využít a rozhodnete se, jak pracovat s limity. Tyto možnosti s vámi aktivně vyzkoušíme.

 

Termíny:

Další běh otevíráme 24.-25.11. 2016

 

Kdo vás podpoří, povzbudí a povede k výsledkům:

Dva akreditovaní koučové – Eva Jedličková www.headandheart.cz a Pavla Pavlíková www.innergy.cz.
  „Ke změně je potřeba hlava i srdce.“

 

PDF ke stažení zde…