Challenging coaching – reference

Níže uvedené reference jsou ověřené. Zákazníci je zaslali e-mailem.

Trénink Challenging Coaching Pavly Pavlíkové je velkou inspirací pro všechny, kteří již nějakou dobu koučují nebo využívají koučovací přístup ve vedení lidí. Takzvaná „zlatá pravidla“ koučování jsou v něm podrobena testu a ukáže se, že pokud na nich kouč za všech okolností trvá, nemusí to být pro koučovaného efektivní a přínosné. Pavla během tréninku zohledňuje potřeby účastníků, dává jim prostor k diskuzi a zkoušení nových postupů a zároveň provádí jasně stanovenou strukturou – účastníci vždy ví, na čem se pracuje a co je cílem. Pokud se chcete posunout v oblasti výzev směrem k vašim koučovaným, bude pro vás tento trénink přínosný.

Tomáš, vedoucí útvaru školení

Trénink Challenging coaching otevírá kouči další možnosti spolupráce s partnerem. Mimo jiné umožňuje kouči – manažerovi efektivně – formou výzev – rozvíjet kompetentního partnera a pomáhá mu společně s partnerem nastavit dlouhodobější vize rozvoje. Velmi oceňuji nástroje „Chlupatých“ BHAG vizí a Imaginární časové osy.

Milan, IT Senior Manager