Challenging coaching – za hranice tradičního koučování

 

Challenging coaching je přístup v koučování velmi vhodný pro firemní prostředí. Je o pohybu na hraně, kdy hledáme optimální rovnováhu mezi podporou a výzvou.
Patří mezi přístupy, které využíváme během individuálního koučování – Manažerské mistrovství – ladění manažerského stylu. Chcete-li zařadit Challenging coaching do své praxe, přidejte se do samostatného tréninku Challenging coaching nebo do Výcviku systemické koučování II.

Co je Challenging coaching, jak vznikl a na jakých principech stojí

Challenging coaching je odpovědí na výzvy, kterým čelí firmy ve 21. století.

Je o pohybu na hraně, kdy hledáme optimální rovnováhu mezi podporou a výzvou.

Odpovídá na otázky: Jak se mají koučovací dovednosti vyvíjet, aby podpořily náročnější ekonomické prostředí? Jak může koučování podpořit celkové hospodářské výsledky a zároveň budovat vynikající osobní vztahy? Jaké jsou limity nedirektivního, tradičního koučování?

Když chcete dosáhnout odvážných cílů a řešit obtížné situace, nestačí jen podporovat. Je potřeba vyzývat, provokovat, dávat zpětnou vazbu, nastavovat zrcadlo, propojovat na širší realitu. Aby se koučovaný odvážil opustit komfortní zónu, čelil realitě, přijal riziko a směřoval vášnivě za odvážnými cíli.

Challenging coaching s modelem FACTS úspěšně rozvíjejí John Blakey a Ian Day zejména při práci s vrcholovými manažery a sportovci.

 

Matrix podpora x výzva

Podle úrovně podpory a výzvy se můžeme pohybovat ve čtyřech kvadrantech:

  • Nízká míra podpory a nízká míra výzvy – apatie – jedeme na setrvačnost, bez zájmu, může přinášet nudu a nedostatek motivace k činům.

  • Nízká míra podpory a vysoká míra výzvy – stres – destruktivní tlak, který může vést k tomu, že klient bude vystrašený, defenzivní či nepřátelský.

  • Vysoká míra podpory a nízká míra výzvy – „pohodlný klub“ – vyznačuje se vysokou mírou empatie, zaměření na klienta, aktivní naslouchání. Pro klienta velmi příjemné, nachází se v komfortní zóně. Rizikem je sebestřednost a zabývání se nepodstatnými věcmi (např. ve firemním prostředí).

  • Vysoká míra podpory a vysoká míra výzvy – optimální výkon – oblast, kde může být maximalizován růst a rozvoj. Díky podpoře vytváříme podmínky, kdy se klient cítí dostatečně v bezpečí, aby mohl sdílet, odhalit niterné myšlenky a pocity a dojít k sebeuvědomění. Výzva pomáhá posunout toto sebeuvědomění dále a směřovat k trvale udržitelnému rozvoji. Může stimulovat a „nakopnout“ člověka k tomu, aby sledovat nový směr nebo cíl a dosáhl vysokého výkonu. Optimální rovnováha podpory a výzvy, kde kouč může odblokovat nejvyšší potenciál pro oba – klienta i organizaci.

Pilíře modelu FACTS

Matrix kvadrantů různé úrovně podpory a výzvy stojí na 5 pilířích – modelu FACTS.

  • Feedback – schopnost poskytnout odvážnou zpětnou vazbu, která informuje a inspiruje.

  • Accountability – schopnost vést klienty k zodpovědnosti na třech úrovních – osobní, kontraktu a organizace.

  • Courageous goals – schopnost pracovat s odvážnými cíli.

  • Tension – schopnost kalibrovat a dynamicky přizpůsobovat napětí.

  • System thinking – schopnost vnímat širší obraz a dát hlas systému.

 

Pohyb na hraně

Challenging coaching je o vyvažování podpory a výzvy, pohybujeme se na hraně. Což s sebou přináší riziko, že to někdy přeženeme jedním nebo druhým směrem. Když ale nebudeme riskovat, naši klienti také nebudou. A bez toho, abychom podstoupili promyšlené riziko, nemůžeme dosáhnout odvážných cílů.

Když nebudeme vyzývat a provokovat své klienty, dostanou se jen tam, kam by se dostali bez nás!