Vizualizace v manažerské praxi II. – Cíle, vize, strategie

Na našich výcvicích systemického koučování učíme účastníky mimo jiné pracovat s metodami a technikami, které vycházejí z poznatků neurověd (neurologie, neurofyziologie, neuropsychologie) o lidském mozku. V sérii článků se chceme podělit o naše zkušenosti s  využitím těchto technik, konkrétně vizualizace v manažerské praxi.

a-p1

V prvním díle jsme se zabývaly tím, jak podpořit sebedůvěru a energii, tentokrát se budeme věnovat dosahování našich cílů, budování vizí a plánování strategií.

Zázračná otázka

Zázračnou otázku zavedl do praxe Steve de Shazer, tvůrce krátké terapie zaměřené na řešení, a zní takto: „Představte si, že večer přijdete domů, uděláte vše, jak jste zvyklí a ulehnete ke spánku. V noci, zatímco spíte, se stane zázrak. Váš cíl je dosažen, situace je vyřešena. Vy jste ale spali a nevíte, že k zázraku došlo. Až se ráno vzbudíte, podle čeho poznáte, že jste dosáhli svého cíle? Jak se budete cítit? Co budete dělat, říkat, vědět? Jak se budou chovat Vaši blízcí či kolegové? Jak se to projeví na vašem okolí?“

Chceme získat co možná nejbarvitější představu a popis stavu, v němž jsme dosáhli kýženého cíle. Opět vycházíme z faktu, že mozek tuto představu vnímá jako realitu, uloží si ji do podvědomí a my pak máme přirozenou tendenci ji následovat. Kromě toho působí motivačně a máme možnost si lépe uvědomit, co skutečně chceme, co má naše chtěná realita obsahovat a co nikoliv, jaká jsou případná rizika a jak se vše projeví na našem okolí. Dalším krokem může být to, že něco z toho, co ve fázi „snění“ děláme, můžeme začít dělat i v reálném životě a tím přispět k dosažení toho, co v něm chceme mít.

V manažerské praxi se dá tato technika využít například pro vizualizaci výsledků úspěšného projektu, posun v kariéře či zlepšení vztahů na pracovišti.

Vision board neboli plakát (nástěnka) vizí

Je to výborná pomůcka, která stimuluje váš mozek, aby se zaměřil na věci, které si přejete a tím postupně umožníte, aby se tyto věci projevily ve vaší realitě. Vision board si vyrobíte tak, že si vytvoříte koláž z obrázků, hesel, slovních spojení – na plochu (papír, nástěnku, dveře…) si nalepíte, nakreslíte či napíšete to, jak má podle vás vypadat váš cíl, projekt, budoucnost, život. Až budete mít koláž hotovou, umístíte ji na viditelné místo tak, aby co nejvíce hodin stimulovala váš mozek. Tato metoda je velmi tvůrčí a zároveň nás nutí přemýšlet, jak chceme, aby náš život, vztahy či kariéra vypadaly. Vision board je dobré čas od času aktualizovat.

Logické úrovně neboli pyramida vlivu

Model neurologických úrovní známého NLP autora Roberta Diltse je dalším nástrojem, který můžeme použít, chceme-li něčeho dosáhnout. Pomůže nám vyladit se na cíl či změnu na všech vnitřních úrovních naší osobnosti.

Logické úrovně si můžeme představit jako pyramidu, která má šest pater.

06p2-innergy_NLP_urovne

Změna na vyšší úrovni vyvolá změnu na úrovni nižší. Proto je důležité vyladit všechny úrovně a zvláštní pozornost věnovat horním třem, které spojujeme s emocemi. Chceme-li se tedy připravit např. na projekt, který nás čeká, projdeme postupně systematicky všechny úrovně zezdola nahoru.:

1. Prostředí – KDY, KDE

Kde a kdy ten projekt budu dělat? V jakém prostředí? S jakými lidmi?

2. Chování, akce – CO

Co přesně budu dělat? Jak budu postupovat? Co uvidí ostatní lidé, že dělám?

3. Schopnosti, dovednosti – JAK

Jak ten projekt budu dělat? Jaké své silné stránky budu v rámci projektu využívat? Jaké znalosti a dovednosti k tomu mám?

4. Hodnoty, přesvědčení – PROČ

Proč ten projekt dělám? Co je pro mne na tomto projektu důležité? Čemu věřím?

5. Identifikace, role – KDO

Kdo jsem? S jakou svojí rolí se tímto projektem nejvíce identifikuji? Jak chci, aby mne v tomto projektu vnímali druzí?

6. Smysl, vize – KOMU

Jaký smysl má pro mne tento projekt? Co mi to přinese? Pro koho to dělám? Na tvorbě čeho se podílím?

Pro vetší ukotvení projděte ještě jednou všechny úrovně, tentokráte seshora dolů. Sledujte, na kolik se jednotlivé úrovně obohatily.

Závěrem

Náš mozek má tendenci následovat to, co „vidí“, proto nás zobrazení toho, čeho chceme dosáhnout, pomůže nabrat správný směr a držet se jej. Obrazy můžeme vytvářet jako představy ve své mysli, nebo jim dávat fyzickou podobu na vision boardu, v obou případech by měly být co nejkonkrétnější a zcela odpovídat tomu, co v životě a kariéře chceme mít.

V příštím díle se podíváme na využití vizualizace v rozhodování a řešení problémů.