Leadership 21. století: 3 způsoby, jak docílit skutečné změny

V minulém článku Leadership 21. století: Styly, techniky, kompetence nebo něco jiného? jsme zdůraznili základ současného přístupu k rozvoji leadershipu. Tím je podpora sebereflexe – schopnosti uvědomovat si sám sebe, objevovat svoje kvality a také vidět limity. Možná vás napadne – když jen zvýším sebereflexi, je to vůbec cesta ke změně?

b-p1

Změna tradičně versus postmoderně

V tradičních, nicméně pomalu opouštěných přístupech jsme zvyklí pracovat na sobě takto: někdo nám dá vzor a poukáže na to, v čem ho nedosahujeme. Jsme tak vnímáni jako nedostateční, změna nás má předělat. Od počátku se tak se změnou pojí negativní nastavení, v mnoha případech podpořené tlakem změnit se o 180 stupňů. Zkoušíme věci na hony vzdálené tomu, co jsme si doposud s sebou nesli a jak jsme fungovali. Je to dřina, často se tedy vracíme po nějaké době „k sobě“. To je jeden z důvodů selhávání tradičních rozvojových přístupů.

Pojďme se nyní podívat na to, v čem spočívá opravdová změna a jak se leader může posunout. Náš přístup má kořeny v současných teoriích a výzkumech v oblasti rozvoje lidí. Je prověřen v naší koučovské praxi a vychází ze zkušenosti při spolupráci s účastníky v programech Leadership 3D.

3 způsoby, jak dosáhnout změny

08p2

Zdůrazňovaná sebereflexe je opravdu základním krokem ke změně. Ve chvíli, kdy zaměříme pozornost na svoji konkrétní kvalitu (charakteristiku, dovednost, schopnost), už začíná změna. Jak? Tak, že svou kvalitu vědomě nahlédneme, začneme ji používat jinak – více, méně, v různých situacích.

Druhým způsobem je „analýza úspěchů“. Tedy prozkoumat svoje kvality, díky nimž dosahujeme výsledků. Jak to děláme, když se nám daří? Co nám funguje? Toto lze podpořit a využít více. Změna spočívá v rozšiřování svých možností z vnitřních zdrojů.

Třetí směr změny je práce s limity, které si díky sebereflexi uvědomuji. Co s nimi? Někdy je lze úspěšně kompenzovat právě lepším využitím svých kvalit. Další možností a změnou je to, že si naplánujeme malý a reálný posun, který v praxi zkoušíme uplatnit, a tím se měníme.

Tyto zdánlivé drobnosti způsobí náš postupný růst. Tak jako nevidíme každý den, jak se větvičky stromu prodlužují, až si po roce všimneme, že je stromek o 20 centimetrů vyšší. Podobně s odstupem času uvidíme, čeho jsme dosáhli a jak jsme vyrostli. V praxi poznáváme, že je důležité podporovat růst leaderů takovými způsoby, které vedou ke změně postupnými kroky. Aby leadeři rostli a rozvíjeli se zdravě, aby výsledky rozvoje byly trvalé a přinesly firmě očekávané ovoce.

Popsané principy důsledně uplatňujeme s klienty v programech Leadership 3D. Jste zvědaví, jak to probíhá? A jaké jsou vaše zkušenosti? Rádi se s vámi setkáme na inspirativních workshopech!