Challenging coaching IV. – Odvážné cíle: Sni, sdílej, začni

Jaké modely a způsoby používáte při stanovování cílů se svými klienty? Již počtvrté se vydáváme za hranice tradičního koučování v cyklu Challenging coaching.

c-p1

V první části jsme popsali jeho základní princip, a to užitečné vyvažování míry podpory a výzvy v práci kouče. Od druhého dílu postupně procházíme všech pět pilířů modelu FACTS.

Nejprve FEEDBACK – zpětná vazba, která inspiruje a podporuje v dosahování odvážných cílů, následovala ACCOUNTABILITY a to, jak pracovat se zodpovědností na třech úrovních – osobní, kontraktu a organizace.

V dnešním dílu se budeme věnovat odvážným cílům (COURAGEOUS GOALS), které dokáží přinést nadšení, inspiraci a transformaci.

Tradiční postupy stanovování cílů

Stanovování cílů je obvyklou a standardní součástí koučování a také práce manažerů. Učíme se různé metodiky, asi tou nejznámější je model SMART, poprvé použitý v roce 1960 a dnes globálně rozšířený v managementu.

Dále je v koučování využívaný PRISM (akronym: Personal, Realistic, Interesting, Specific, Measurable), který přidává parametry „osobní“ a „zajímavý“, aby zvýšil motivovanost koučovaného k dosažení cíle.

Tyto a jim podobné modely slouží svému účelu, ale nedokáží využít plný potenciál. Jsou to intelektuálně rozumné přístupy, které zapojují hlavně zdroje levé hemisféry a minimálně pravé. Proto se jim nedaří oslovit srdce a ducha, které často potřebujeme, abychom dosáhli skutečně velkých věcí, odvážných a transformačních činů.

Přidejme odvážné cíle

Současný svět businessu se svou rostoucí komplexností, globálním působením a vlivem externích tlaků, jako jsou změny klimatu, regulace či technologické inovace, potřebuje nejen tradiční, celkem bezpečné, předvídatelný přírůstek zajišťující způsoby formulace cílů.

Doba si žádá větší kreativitu, neobvyklá řešení a proto vedle racionálních modelů potřebujeme začít využívat i modely více zahrnující potenciál pravé hemisféry a pracovat s odvážnými cíli.

Jak vypadá odvážný cíl

Proč odvážný cíl? Vyžaduje ODVAHU. Bez ní bychom tento cíl hned odmítli jako příliš obtížný, riskantní, bolestivý.

Pojí se s ním následující charakteristiky:

 • Vzrušení
 • Obavy
 • Inspirace
 • Představivost
 • Úžas
 • Dobrodružství

Jim Collins a Jerry Porras pro tyto cíle ve své knize „Jak vybudovat trvale úspěšnou firmu“ používají termín velké nebezpečné smělé cíle.

Pro srovnání si uveďme 2 příklady SMART cílů a jejich odvážných protějšků. Který z nich má schopnost více motivovat a inspirovat?

SMART

ODVÁŽNÝ CÍL

 • Jako tým zvýšíme náš prodej o 10% příští kvartál. 
 • Můj cíl je napsat článek do lokálních novin v následujících 3 měsících.
 • Jako tým uzavřeme příští měsíc největší obchod, co jsme kdy měli.
 • Můj cíl je napsat celosvětový bestseller, který bude přeložen do 11 jazyků do konce roku 2018.

Jak pracovat s odvážnými cíli: SNI – SDÍLEJ  ZAČNI

Chce-li kouč k obvyklému SMART připojit ještě navíc konverzaci o odvážných cílech, může postupovat podle následujících tří kroků:

1. krok: SNI!

Prvním krok dává svolení snít, pomáhá zapomenout na omezení a vnímané obtíže bránící dosažení cíle. Jednoduše se soustředíme na cíl, např. pomocí těchto otázek:

 • Co by byl pro tebe ekvivalent zlaté olympijské medaile?
 • Kdyby všechno bylo možné, co bys chtěl dosáhnout?
 • Co kdybys byl ještě odvážnější ve svém myšlení?

Uvolní se tím představivost a umožníme koučovanému říci, po čem opravdu touží.

Dobré je si cíl otestovat z hlediska emoční odpovědi, co na to pravá hemisféra. Můžeme se ptát, jak se koučovaný cítí ohledně toho cíle, jakou úroveň vzrušení cíl přináší, co ho nejvíc na tomto cíli inspiruje.

2. krok: SDÍLEJ

Poté, co máme odvážný cíl, vyzýváme koučovaného, aby našel příležitosti, jak tento cíl sdílet veřejně mimo bezpečí koučovacího vztahu. Je to proto, že když se veřejně koučovaný přihlásí ke svému cíli, má za něj větší zodpovědnost a zvyšuje se jeho závazek k tomuto cíli. Také získá názory druhých, se kterými dále může pracovat.

Otázky:

 • Komu dostatečně věříš, abys s ním mohl tento cíl sdílet?
 • Kdo by ti mohl pomoci, kdybys ten cíl s ním sdílel?
 • Kdybys byl nejodvážnější, komu dalšímu bys o tomto cíli ještě řekl?

3. krok: ZAČNI

Není nutné hned vědět, jak cíle dosáhnout, ale potřebujeme udělat první krok. Tím koučovaný podpoří svoje odhodlání, a proto hledáme první, klidně úplně malý, krok, který postrčí koučovaného na cestu.

 • Jaký první nejmenší hmatatelný krok bys mohl udělat směrem k cíli příští týden?
 • Jaký další krok, který by ti vyslal signál, že to s tímto cílem myslíš vážně, bys mohl udělat?
 • Jaký krok, který by pro tebe hodně znamenal, bys mohl udělat, i kdyby ho ostatní považovali za triviální?

Tento 3 krokový model mobilizuje vůli koučovaného, zapojuje jeho vizi a podporuje odvahu a vytváří ducha dobrodružství, který obvykle chybí v denní rutině. A tím pomáhá dosáhnout skutečně transformačních činů.

Závěr

Na závěr zkuste sami pro sebe malé zamyšlení: Co je váš odvážný sen? Váš ekvivalent zlaté olympijské medaile? Komu byste o tom mohli povědět? A jaký by mohl být první krok, kterým byste se vydali na cestu k tomuto cíli?

Příště se setkáme se čtvrtým pilířem modelu FACTS – TENSION. Podíváme se na roli napětí v koučování a jak ho v konverzaci kalibrovat, aby bylo konstruktivní.