Co mi dal osobní koučink a systemický výcvik s Pavlou Pavlíkovou z INNERGY

Tomáš Kótka – Marketing Manager, Gedeon Richter Marketing ČR 

27p1

V mé profesi marketingového manažera ve farmaceutickém průmyslu čelím mnoha výzvám a společně s kolegy jsem neustále pod tlakem požadavků na výkon, efektivitu v operativě, využívání zdrojů i administrativní přesnost. Vedle toho osobně zodpovídám za korporátní PR a Business Development a řeším nárazové projekty a požadavky přicházející z centrály. Důležitou součástí mé práce je také vedení dalších manažerů zodpovídajících za produkt.

Náročnost mé práce a velká odpovědnost mi nedává příliš prostoru pro dělání chyb, a tak jsem postupem své kariéry začal průběžně využívat individuální koučink především k řešení různých dilemat při vedení kolegů a také při práci na větších projektech či požadavcích přicházejících z naší centrály, které vyžadují komplexní řešení.

Pavlou Pavlíkovou z INNERGY jsem se setkal poprvé v roce 2009 a od té doby mne v roli koučky prováděla a příležitostně provádí při řešení mých témat. Každou oblast jsme doposud řešili a vyřešili zhruba během 2-4 schůzek, přičemž každá trvala v průměru 1,5 hodiny. Na začátku setkání si vždy vydefinujeme požadavek – téma, na kterém chci pracovat, a dále už postupujeme podle principů systemického koučinku.

Koučink mi pomáhá s běžnými dilematy při vedení kolegů a umožňuje nacházet komplexní řešení náročných požadavků farmaceutického průmyslu.

Koučování mi pomohlo učinit řadu důležitých rozhodnutí, o nichž jsem i po letech přesvědčen, že byla správná. Například v rámci jednoho tématu mi pomohlo rozšířit paletu možností, které jsem později zahrnul do projektu. V jiném případě jsem asi po třech společných sezeních s Pavlou dospěl ke skálopevnému přesvědčení, že v dané situaci bude nejlepší, když neudělám nic. I to je někdy k nezaplacení.

Později, v roce 2014, jsem absolvoval také Pavlin Výcvik systemického koučování, o kterém mi vyprávěla manželka, která byla na ochutnávce kurzu. Uvědomil jsem si, že by mi možnost naučit se sám koučovací dovednosti mohla v mnohém pomoci při vedení mých manažerských kolegů, neboť ti vyžadují odlišný způsob vedení než ostatní zaměstnanci. Koučovací, respektive konzultativní přístup může být optimální volbou.

Díky výcviku jsem se v systemice naučil přemýšlet o tom, co druhá strana říká, proč a jaké jsou její skutečné potřeby. Byl jsem mile překvapen, že nezřídka se kouč dostává do role poradce či experta, což se mi velmi hodí do praxe. Jelikož jsem navíc s Pavlou spolupracoval před i poté, co jsem sám prošel výcvikem, bylo zpětně zajímavé „odhalovat“ postupy, které používala už dříve při našich konzultacích, avšak já k nim byl „slepý“. Obecně se mi pohled na koučink rozšířil a pozitivně ovlivnil nejen můj pracovní ale i osobní život.

Dnes v praxi velmi často využívám to, co jsem se naučil. Pracuji například s různými typy pomoci spojenými s adekvátní reakcí na zjištěnou potřebu, což nejenže pomáhá partnerovi, ale i mně to významně ušetří čas a energii. Z technik mi pak v profesním i osobním životě velmi pomáhá využívání různých způsobů oceňování druhých či umění práce s tichem – nyní už třeba vím, že když partner mlčí, tvoří.

Mám-li zhodnotit naši dosavadní spolupráci s Pavlou Pavlíkovou z INNERGY, pak mohu říci, že je naprostý profesionál ve své oblasti a zároveň velmi milý a přátelský člověk. Po celou dobu jsem vnímal partnerský přístup na rovnocenné úrovni. Pavla se umí dokonale naladit na koučovaného, a to i v rámci skupiny ve výcviku, kde vnímá a reaguje na individuální požadavky. Osobně jsem nabyl pocitu, že mi Pavla rozumí či dokonce čte tok mých myšlenek, které mi pak pomáhá formulovat. V průběhu rozhovorů si také neustále ověřuje užitečnost diskutovaných témat či řešení a po celou dobu dokáže udržet koncentraci na klienta a jeho cíl. Stejnou pozornost věnuje také přípravě svého výcviku, jehož teoretickou část vede velmi interaktivně, což skvěle upoutalo pozornost všech zúčastněných v naší skupině. Při praktickém nácviku následně obcházela všechny účastníky a dle potřeb pomáhala. Na konci pak vždy věnovala hodně času reflexi a zhodnocení každého konkrétního rozhovoru, což se ukázalo jako velmi důležité k tomu, abychom vše lépe pochopili. Obecně Pavla vedla celý výcvik velmi přátelským a milým způsobem a dbá také na dostatek přestávek i chutné občerstvení, což každý účastník jistě ocení!

 

Vyzkoušejte sami Výcvik systemického koučování s Pavlou Pavlíkovou.