Co lze vyčíst z individuálního motivačního profilu?


Konkrétní data z mapování motivace pomáhají na úrovni týmu a organizace k určení stylu řízení, strategií odměňování a kultury.

Tento individuální motivační profil jednoho pracovníka porovnává důležitost jednotlivých motivátorů pro tohoto manažera s tím, nakolik cítí, že je má naplněné.

Údaje ukazují:

  • potřeba tohoto pracovníka přinášet něco užitečného (2. sloupec – Searcher/Hledač) je zcela naplněna (100%), ale
  • jeho potřeba svobody, autonomie a možnost rozhodovat sám za sebe (1. sloupec – Spirit/Duch) je naplněna pouze na 40% a zároveň je to nejdůležitější potřeba tohoto manažera
  • že se necítí být součástí a nemá naplněnou potřebu vztahů (9. sloupec – Friend/Přítel)
  • chybí mu uznání a respekt (6. sloupec – Star/Hvězda)

Celkově se pracovník cítí nedostatečně finančně ohodnocen (8. sloupec – Builder/Stavitel) vzhledem k tomu, jaký přínos a užitek vytváří a co za to dostává finančně i z hlediska uznání. Uvažuje, zda v této společnosti setrvat.

Když pracovník a jeho manažer začnou pracovat s motivačním profilem, můžou hledat, co je potřeba udělat na obou stranách (u pracovníka i manažera), aby se spokojenost a motivace tohoto pracovníka zvýšila. Více o mapování motivace naleznete zde nebo na ONLINE workshopu 17. března 2021.