Koučovací přístup pro manažery

 

O CO SE JEDNÁ?

Praktické workshopy zaměřené na osvojení manažerských principů, technik a dovedností vycházejících z koučování.

 

KOMU JSOU WORKSHOPY URČENY

 • Pro manažery, od kterých se očekává, že budou ve své práci s lidmi více využívat koučovací přístup

 

CO ZÍSKÁTE

 • Budete rozumět roli manažera a vědět, jak je to s dvojím členstvím manažera
 • Budete vytvářet srozumitelnější zadání pro partnery (propojovat firemní cíle s osobními)
 • Zhodnotíte si svůj profesiogram manažera
 • Budete vědět, co jsou pilíře a rozbušky a co s nimi
 • Budete vědět, kdy dát prostor druhému a kdy trvat na svém
 • Budete lépe formulovat cíle a dosahovat jich
 • Budete schopni více zapojovat a rozvíjet druhé, jejich potenciál

 

JAK WORKSHOPY PROBÍHAJÍ

Série workshopů na konkrétní témata týkající se vedení lidí. Během workshopů budeme přinášet modely a koncepty, které se osvědčují v práci s lidmi, sdílet praktické zkušenosti, pracovat na případových studiích, zkoušet jednotlivé postupy v rámci cvičení.

Délku workshopů nastavíme podle vaší situace – od 4 hodinových až po 2 denní.

 

OBSAH

Workshop Leadership a role manažera:

 • Kontext dodavatelsko-odběratelský přístup
  • Já jako manažer – dvě členství a rovnováha mezi nimi
 • Leadership – 2 složky:
  • Leader (vizionář) a manažer (exekutivec)
 • Manažer x specialista
  • Rozdíl v dovednostech, v práci s časem, v pracovních hodnotách
 • Profesiogram manažera
  • Popis jednotlivých činností manažera
  • Analýza současné situace a nastavení do budoucna
 • Řízení výkonu – strategická a operativní práce s lidmi

 

Workshop Kompetentnost:

 • Profesionální způsoby práce s druhými
  • Vedení k daným cílům – kontrola (tlak)
  • Podporování v dosažení cílů partnera – pomoc (tah)
 • Kompetentnost jako schopnost dosahování cílů v rámci vyššího rámce
  • Zadávání úkolů a řešení projektů s podřízenými dle jejich kompetentnosti – vyvažování množství direktivy a prostoru pro pracovníka
  • Princip zvyšování kompetentnosti při práci s lidmi
  • Jak vnímám své podřízené na škále kompetentnosti
 • Co ovlivňuje výkon týmu
  • 4 složky, dle čeho vybíráme a s čím pracujeme
 • Pilíře, rozbušky a co s nimi

 

Workshop Manažerské rozhovory I.

 • Práce s kontrolním kontextem – objednávky zadavatele
  • Vytváření kontrolních cílů pro partnery
 • Typy manažerských rozhovorů
 • Manažerský rozhovor zaměřený na zadávání a řešení úkolu
 • Manažerský rozhovor o rozvoji

 

Workshop Manažerské rozhovory II.

 • Manažerské rozhovory hodnotící
  • Poskytování zpětné vazby na výkon
  • Práce s problémem a neproblémem – přístup zaměřený na rozvíjení řešení
  • Využívání pozitivních zdrojů v minulosti
  • Rozdíl mezi kritikou a reflexí, příp. zpětnou vazbou
  • Oceňování
 • Rozhovory v rámci výběrových řízení

 

Nezávazná přihláška