Manažerem poprvé – Manažer a jeho tým: Mám rozbušky či pilíře? Motivace

 

V první části naší manažerské série se budeme věnovat roli manažera, co se od něj očekává, jaké činnosti a v jakém poměru. Zjistíme, jak je to s kompetentností a kdo jsou pilíře a rozbušky. Také se podíváme, jak je to s motivací.

 

Obsah:

Management – definice a role
= dosahování výsledků (pracovního výkonu, profesionálního lidského růstu, učení se, řešení problémů) prostřednictvím druhých lidí

Manažer x specialista – největší nástrahy přesunu  

 • Rozdíl v dovednostech, v práci s časem, v pracovních hodnotách
 • Teorie nedokončených tvarů a její aplikace v práci manažera

Profesiogram manažera – Popis jednotlivých činností manažera

 • Čemu se manažer věnuje
 • Kolik procent času věnují účastníci jednotlivým činnostem
 • Kde je potřeba přidat, kde ubrat, kde to je akorát

Kompetentnost

 • Kdo je kompetentní?
 • V jakých oblastech kompetentnost podřízených sleduji?
 • Rozbušky a pilíře – zařazení lidí dle UMÍ a CHCE do grafu – práce s nimi

Motivace  

 • Zabijáci motivace
 • Herzbergova teorie hygienických faktorů
 • Vnější a vnitřní motivace – lidé typu I a X – 3 pohony Daniela Pinka
 • Motivační mapy – 9 motivátorů pro práci

 

Pokračování workshopu Manžerem poprvé:

2. Manažer a jeho tým: Přístupy k lidem, operativa a strategie
3. Zpětná vazba a hodnocení: Nálepkování a tvarování, hodnotící rozhovor 
4. Manažerské rozhovory: Jak na problém či špatnou zprávu, přerámování