Manažerské mistrovství reference

S Pavlou Pavlíkovou jsem absolvoval sérii koučinkových sezení v průběhu 12 měsíců. Impulsem ke koučinku byla situace, kdy jsem fyzicky a do určité míry I psychicky zkolaboval vlivem přetížení organismu (nejistá pracovní situace + narození potomka + výstavba nového domu).

Cílem našich sezení bylo posílení sebevědomí, uvědomění si svých silných stránek (o slabých jsem přemýšlel neustále), znovunalezení motivace a radosti z práce a života. Díky jejímu přístupu ušitém tzv.na tělo, jsem se dokázal lépe rozhodovat, co je v mém životě a kariéře důležité, jaké jsou mé priority. Po každém takovém sezení jsem se cítil nabitý energií a postupem času tento pocit přetrval, i když už naše sezení skončila.

Pavla identifikovala rychle můj způsob myšlení (technicky orientovaný), takže  používala takové příklady, které jsem dokázal pochopit a využít ve své praxi. Zároveň jsem ocenil způsob, jakým mě vybízela k vlastním úvahám a závěrům.

Z dnešního pohledu mohu potvrdit, že staré dobré přísloví (vše špatné je k něčemu dobré) stále platí. Díky složité životní situaci jsem poznal Pavlu a její způsob koučinku, který mě v určitém smyslu zachránil před syndromem vyhoření.

Vážím si Pavly jako profesionála a také jako dobrého člověka, který je mi  v mnoha ohledech inspirací.

Bořek Havránek; Head of Controlling&Reporting RWE East


„Řešila jsem složitou situaci v profesním životě a dostala jsem kontakt na Pavlu Pavlíkovou, která by mi mohla prý s touto situací pomoci.

Jsem poměrně velký introvert a s osobním koučinkem jsem neměla nikdy žádnou zkušenost, naopak můj postoj ke koučování byl vždy spíše negativní. Nicméně schůzky s Pavlou pro mne byly velmi zajímavou změnou.

Pavla mne dokázala rozpovídat, dokázala poslouchat a hlavně dokázala vnést do rozhovoru vždy ve správný okamžik vysvětlení, nový pohled, praktickou zkušenost, která pro mne byla zajímavým poznatkem a přínosem.

Schůzky s Pavlou pro mě byly přínosem nejen v příjemně stráveném čase, který mi pomohl ke zklidnění a k novým pohledům na aktuální problematickou situaci, ale přinesl i poměrně hmatatelný výsledek v mém životě. Ukončila jsem pracovní poměr ve společnosti, kde jsem pracovala 15 let a založila si svojí společnost, která se mi poměrně úspěšně rozjíždí. A pořád ještě věřím, že toto rozhodnutí bylo správné :).

Pavlu Pavlíkovou si vážím jako odborníka ve své profesní oblasti, ale i jako člověka, na kterého se vždy těším.“

Petra Zderadičková, AT Finance


Absolvoval jsem s Pavlou sérii koučinkových sezení, zaměřených na motivaci v další kariéře, poznání silnějších stránek i oblastí ke zlepšení, uplatnění soft skills v komunikaci v týmu a řadu dalších věcí. Koučink mě velmi bavil a umožnil mi velmi zajímavou zpětnou vazbu, ponaučení a rozvoj oblastí, na které jsem se dříve nesoustředil, přestože jsou velmi podstatné.

Pavla má nepřeberný arzenál příkladů z teorie a praxe a skvělou schopnost zaujmout a udržet pozornost. Zároveň umí naslouchat a analyzovat velmi přesně a z různých úhlů pohledu nejrůznější situace profesní i soukromé.

Spolupráce s Pavlou byla pro mě velkým přínosem, můžu všem doporučit.

Jakub Kolář, manažer EY


Pavla Pavlíková je po profesionální stránce výborný kouč, umí odhalit silné stránky člověka a podporovat jejich rozvoj a motivovat ke stále lepšímu výkonu. Zároveň si mě Pavla získala i v osobní rovině jako milý a empatický člověk, jež pomáhá překonat každý problém. Z každého sezení jsem odcházela plná optimismu a chuti do dalšího zlepšování.“

Lenka Hladíková, Specialista GIS a DPZ, CENIA, česká informační agentura životního prostředí


S  Pavlou Pavlíkovou spolupracuji již několik let při osobním koučování i koučování kolegů. Spolupráce s Pavlou je pro mě nejen příjemná, ale je vždy přínosná a motivující. Pomáhá mi získat nadhled, zastavit se a partnersky prodiskutovat profesní i osobní záležitosti. Pavla dokáže velmi dobře odhadnout, jak pracovat s různými typy klientů efektivně a jak jim pomoci dosáhnout potřebného cíle nebo jak podpořit vyřešení dané situace. Díky její manažerské zkušenosti a velkému přehledu v byznysu a fungování firem dokáže najít adekvátní příklady a pomoc.
Absolvovala jsem pod vedením Pavly i výcvik systemického koučování. Oceňuji velmi intenzivní způsob práce se všemi účastníky a významný posun, který dokázala zajistit.

Vážím si Pavly jako odborníka, školitele i kouče a hlavně jako dobrého člověka ochotného pomoci.

Mgr. Daniela Kótka, HR Manager, Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.


Koučink pod vedením Pavly Pavlíkové na mě velice dobře zapůsobil. Pavla Pavlíková je milý, klidný, empatický a racionální člověk, s adekvátními znalostmi a vnímáním. Zvláště pak oceňuji její umění naslouchat. Naše sezení vždy probíhala v příjemné, uvolněné atmosféře, v podobě dobře strukturovaného, účelového dialogu, směřujícího k určitému cíli. Zkušenost paní Pavlíkové byla znát v každém ohledu, vždy měla po ruce „vysvětlení“, příklad, návod. Koučink pod jejím vedením vnímám jako efektivní, výsledky jsou pro mě použitelné  nejen v profesním, ale i v soukromém životě.

Kouče Pavlu Pavlíkovou mohu vřele doporučit.

Vlastimil Vyplel, Manager Services Delivery, Telefónica


Koučování doporučuji všem, kteří se pouští do vedení nového týmu nebo změní pozici a roli v týmu a chtějí být úspěšní. S Pavlou je velmi příjemná spolupráce po stránce lidské i profesionální. Velmi oceňuji její zaměření na řešení konkrétních problémů, dosažení stanovených cílů a zpětnou vazbu.

Petra Vachtová, Sales Director, STABILO International


V systemickém koučování jsem nalezl účinný nástroj osobního růstu. Zvlášť účinné se mi pro mou potřebu zdá spojení koučování a teoretického vzdělávání v oblasti vedení lidí. Již dva roky pracuji se slečnou Pavlou Pavlíkovou. Společně jsme připravili můj střednědobý osobní plán, návrh vize, mise a hodnot společnosti K4 a.s. a vyřešili několik dalších rozsáhlejších úkolů. V nadcházejícím období mám v plánu uplatnit koučování řešitelských skupin v naší společnosti, které pracují na inovacích našich služeb. Tento způsob práce mi zcela vyhovuje a přístup slečny Pavlíkové hodnotím jako velmi profesionální.

Jiří Švestka, ředitel společnosti K4 a.s.


After 13 years of service in the Wiring Harness business, with the experience of ownership change from Siemens to Alcoa in 2001, it has been always my main objective to to improve results by implementing the spirit of Change in the operations I had the chance to lead.

Along the past 3,5 years, as Managing Director of the company in Stribro, I had the challenge to lead a Team focused on customers and commited on continuous improvement. During this time Ihad the privilege to have proffesional support of Pavla Pavlikova by coaching me. She guided me to better understand, identify the needs and adjust my Leasdership style to the reality of this Company.

I want to thank Pavla Pavlikova for her professionalism, pro-activeness, commitment, support and the positive way she has supported and coached me and my Management Team during these years. They are also her results.

António Jacinto, Managing Director, AFL Czech Republic & AFL Portugal


„Individuální systemické koučování s Pavlou Pavlíkovou jsem absolvoval na přelomu let 2006 a 2007 v rozsahu 40 hodin, v roce 2008 v rozsahu 18 hodin. Systemické koučování je dle mne jedna z možných metod psychologické práce mající za cíl pracovat na kvalitě mysli koučovaného ve smyslu její vědomé kultivace, rozvíjení, opatrování a čištění tak, aby koučovaným přineslo kýžený posun v práci i soukromém životě. Koučování významným způsobem urychluje osobnostní zrání. S koučem Pavlou Pavlíkovou jsem byl ve smyslu výše uvedeného spokojen.“

Filip Neuhaeuser, Presales and Business Development


Pavlu znám z několika typů spolupráce – v roli lektora, kouče i jako konzultanta v oblasti lidí a jejich řízení.

Jako lektorka vedla řadu kurzů pro manažery i řadové zaměstnance naší firmy, které byly zaměřeny na sebeřízení, řízení času, komunikační dovednosti a další. Tyto kurzy byly součástí dlouhodobého rozvojového programu, jehož smyslem bylo ve firmě zabezpečit určité změny směřující k nárůstu efektivity lidí a změně firemní kultury. S Pavlou jsme pracovali nejen na přípravě tréninků, ale i představení celého rozvojového programu, jeho smyslu a prodání směrem do firmy, k lidem.

S Pavlou máme zkušenost z individuálního koučování, kdy byla koučem několika liniových manažerů a ti se k ní také rádi vracejí. Já sama mám osobní zkušenosti z několika koučovacích setkání, která mi dávala prostor a příležitost zastavit se, zamyslet, najít nové pohledy na věc, vyjet z běžných kolejí a objevovat nový smysl a nové cesty.

Pavlu považuji nejen za profesionálního lektora a kouče, ale zejména za velmi inspirativní osobnost, se kterou pro mě je vždy radostné pracovat. Práce a setkávání s ní je pro mě spojeno s hravostí, objevováním nových možností, bourání předsudků a přehazování výhybek z běžných způsobů myšlení.

Julie Baránková, HR Manager“


O koučování jsem do doby, než jsem měla možnost poznat Pavlu Pavlíkovou, hodně četla i slyšela. Avšak konkrétní představu o přínosu této metody, natož o samotném průběhu koučování, jsem neměla, a ani jsem si  nedokázala představit konkrétní přínos této metody. Proto jsem byla příjemně překvapena, když jsem po několika hodinách strávených s koučem zjistila, že mne vede nejen k intenzivnějšímu zamyšlení nad tím co dělám a jakým způsobem to dělám,  ale také nacházím odpovědi na  vnitřní otázky a  nalézám konkrétní  řešení problémů, se kterými jsem si doposud příliš nevěděla rady. Pokud se opět dostanu do osobní patové situace, kouče určitě využiji jako pomocníka, jak se z ní dostat. Je to řešení rychlé, účelné a hlavně efektivní “

Renata Kvanďúchová, personální manažer


Od podzimu 2006 jsem měl možnost projít sérií asi 10 setkání v rámci  individuálního systemického koučování s Pavlou Pavlíkovou. Byl to pro mne zatím nejpřínosnější a nejužitečnější program, jaký jsem ve své manažerské praxi prošel. Je to skutečně důkladná a důsledná práce sama na sobě, s profesionálním doprovodem, kdy mi konzultantka Pavla pomáhala formulovat a „provokovat“ správné otázky, na které jsem si pak hledal sám odpovědi, nebo naopak ve správný okamžik poskytla radu, inspiraci, zkušenost, která mne posunula dále. Zhruba ve dvou třetinách programu jsem díky tomu v sobě odhalil a zpracoval jeden důležitý aspekt svého charakteru, který mne v profesním životě výrazně negativně ovlivňoval. Pokračuji proto i v dalších jednotlivých setkáních, na která si vždy připravím témata nebo otázky, které pak procházíme. Každé další setkání mi připadá více efektivnější, protože se i postupně učím jinému, užitečnějšímu způsobu uvažování a kladení si správných otázek. Pokud bych měl shrnout do jedné věty moje vnímání přínosu ISK pro mne, tak si více a lépe uvědomuji co chci, jaké jsou mé priority a cíle a jak jich dosáhnu. Rozhodl jsme se také, že se chci zúčastnit základního výcviku koučování, který pak efektivně uplatním ve své profesi i v osobním životě.

Jan Sluka, Managing Director


„O koučování vím už několik let a od začátku mě zaujalo svou logikou, protože pomáhá hledat zdroje v osobě, která hledá řešení a ne v osobě, která radí. Měl jsem možnost být koučován Pavlou Pavlíkovou, příjemné a bezpečné prostředí, kde je dovoleno být tím, kým člověk je, dokonce je to vyžadováno. Ochranná hra, role a nebo maska je pomalu sloupávána a hledá se autentické nahé jádro člověka. Pokud člověk má zájem a chuť dovědět se něco nového o sobě a vidět svět kolem sebe v jiném světle, je to báječná metoda. Díky koučování jsem objevil variabilitu svých možností a přidanou hodnotu skutečného prožívání života.“

Robin Sekanina, Human Resources – training officer