Manažerský řidičák – workshopy pro manažery a team leadry

 

O CO SE JEDNÁ?

 

Vedete lidi? Pak děláte jednu z nejkrásnějších a zároveň nejobtížnějších pozic ve firmě.

V průběhu programu Manažerský řidičák se budeme postupně prakticky zabývat rolí manažera, schopnostmi a dovednostmi potřebnými pro práci s lidmi a vedením manažerských rozhovorů.

 

Cílem workshopů je:

 1. Pomoci účastníkům nastavit si svůj manažerský styl tak, aby měli výsledky a zároveň je práce těšila
 2. Sjednotit přístup k lidem v rámci společnosti
 3. Nabídnout jednoduché prakticky využitelné nástroje pro práci s lidmi

 

ČEMU SE BUDEME VĚNOVAT

Workshopy budou probíhat interaktivně, budou postaveny na konkrétních zkušenostech účastníků, které kouč vhodně doplní a propojí s již ověřenými principy, technikami a modely.

 
 
STRUČNÝ PŘEHLED jednotlivých workshopů (detailní přehled témat najdete dále):
 

Workshop I: CO MÁM JAKO MANAŽER DĚLAT? MÁM ROZBUŠKY ČI PILÍŘE?

 

 • V první části naší manažerské série se budeme věnovat roli manažera, co se od něj očekává, jaké činnosti a v jakém poměru. Zjistíme, jak je to s kompetentností a kdo jsou pilíře a rozbušky. Také se podíváme, jak je to s motivací.

 

Workshop II: JAK TO VŠE NEVYMÝŠLET SÁM ANEB TÁHNOUT NEBO TLAČIT?

 

 • Druhý workshop nás zavede do oblasti řízení výkonu, zaměříme se na rozdíl mezi strategickou a operativní prací manažera. Seznámíme se se dvěma přístupy k lidem – tlakem a tahem – a kdy je který užitečný. A na závěr vyzkoušíme rozhovor zaměřený na řešení, kdy chceme, aby byl pracovník co nejvíce samostatný.

 

Workshop III: A CO TEN „FEEDBACK“? A HODNOTÍCÍ MANAŽERSKÉ ROZHOVORY

 

 • Třetí workshop zaměříme na jednu z nejdůležitějších dovedností manažera – a to dávat zpětnou vazbu. Navážeme tipy pro hodnotící manažerské rozhovory.

 

Workshop IV: MANAŽERSKÉ ROZHOVORY: JAK NA PROBLÉM ČI ŠPATNOU ZPRÁVU, PŘERÁMOVÁNÍ

 • Závěrečný workshop budeme věnovat dalším druhům manažerských rozhovorů, konkrétně výběrovým pohovorům a rozhovorům o nedostatečném výkonu. Také budeme sdílet nejdůležitější zásady a tipy pro porady.

 

PRE-WORK A POST-WORK

Pro prohloubení znalostí a dovedností získaných na workshopech budou součástí projektu i další aktivity v mezidobí mezi workshopy – „pre-work“ a „post-work“.
Budou zahrnovat domácí přípravu a maily účastníkům, max. 1-2 maily mezi jednotlivými workshopy. Chceme zařadit následující aktivity:

 • Inspirativní videa
 • Články
 • Tipy
 • Připomenutí klíčových bodů z workshopů

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

 • Workshopy mohou být doplněny 1 individuální konzultací (1 hodina) pro každého účastníka
 • V rámci individuálních konzultací budeme aplikovat poznatky z workshopů ještě více do konkrétní praxe každého z účastníků a tvořit tak jeho vlastní manažerský styl a způsob práce s lidmi. Účastníci budou mít možnost v rámci konzultací probrat situace, se kterými se setkávají při své práci manažera a řešit svoje vlastní témata, která z různých důvodů nebudou moci být probrána ve skupině.

 

FORMA PRÁCE

Workshopy budou vedeny koučovským způsobem, kdy stavíme na zkušenostech účastníků, rozvíjíme, co funguje, a hledáme řešení pro oblasti, které nějakým způsobem drhnou.

Témata budeme rozpracovávat formou případových studií, vyzkoušíme modely a koncepty, které ukazují, jak fungují zákonitosti práce s lidmi, jak probíhá komunikace a jak lidé obvykle reagují. Do toho přináším ověřené principy a techniky, které účastníci mohou využít.

Pracujeme na konkrétních zkušenostech účastníků, takže si odnesou svoje postupy, např. zjistí, kdo jsou jejich pilíře a kdo rozbušky a připraví se na svoje rozhovory s kolegy.

Harmonogram workshopů – 9-17h (s pauzou na oběd, tedy 7 hodin aktivní práce).
 
 

PODROBNÝ PŘEHLED TÉMAT WORKSHOPŮ:

Workshop I: CO MÁM JAKO MANAŽER DĚLAT? MÁM ROZBUŠKY ČI PILÍŘE?

V první části naší manažerské série se budeme věnovat roli manažera, co se od něj očekává, jaké činnosti a v jakém poměru.

Zjistíme, jak je to s kompetentností a kdo jsou pilíře a rozbušky. Také se podíváme, jak je to s motivací.

 

OBSAH

 • Management – definice a role
  = dosahování výsledků (pracovního výkonu, profesionálního lidského růstu, učení se, řešení problémů) prostřednictvím druhých lidí
 • Manažer x specialista – největší nástrahy přesunu
  • Rozdíl v dovednostech, v práci s časem, v pracovních hodnotách
  • Teorie nedokončených tvarů a její aplikace v práci manažera
 • Profesiogram manažera – popis jednotlivých činností manažera
  • Čemu se manažer věnuje
  • Kolik procent času věnují účastníci jednotlivým činnostem
  • Kde je potřeba přidat, kde ubrat, kde to je akorát
 • Kompetentnost
  • Kdo je kompetentní?
  • V jakých oblastech kompetentnost podřízených sleduji?
  • Rozbušky a pilíře – zařazení lidí dle UMÍ a CHCE do grafu – práce s nimi
 • Motivace
  • Zabijáci motivace
  • Herzbergova teorie hygienických faktorů
  • Vnější a vnitřní motivace – lidé typu I a X – 3 pohony Daniela Pinka
  • Motivační mapy – 9 motivátorů pro práci

Workshop II: JAK TO VŠE NEVYMÝŠLET SÁM ANEB TÁHNOUT NEBO TLAČIT?

Druhý workshop nás zavede do oblasti řízení výkonu, zaměříme se na rozdíl mezi strategickou a operativní prací manažera.

Seznámíme se se dvěma přístupy k lidem – tlakem a tahem – a kdy je který užitečný. A na závěr vyzkoušíme rozhovor zaměřený na řešení, kdy chceme, aby byl pracovník co nejvíce samostatný.

 

OBSAH

 • Tlak a tah – dva přístupy k lidem
  • Reakce lidí na tlak a tah
  • Stupně tlaku, formy tahu
  • Kdy jsou jednotlivé přístupy a jejich typy užitečné
  • Komu, kdy a jak dát prostor
  • Postup dle kompetentnosti
  • Pozor na skrytý tlak
 • Manažerský rozhovor zaměřený na řešení
  • Formulace zadání
  • Fáze rozhovoru
 • Práce s lidmi – řízení výkonu
  • Strategická a operativní práce s lidmi
  • Každodenní práce
  • Pravidelné strategické rozhovory
  • Provázání s ročními hodnotícími rozhovory

Workshop III: A CO TEN „FEEDBACK“? A DALŠÍ MANAŽERSKÉ ROZHOVORY

Třetí workshop zaměříme na jednu z nejdůležitějších dovedností manažera – a to dávat zpětnou vazbu.
Navážeme tipy pro hodnotící manažerské rozhovory.
 

OBSAH

 • Poskytování zpětné vazby na výkon
  • Křivka výkonu – jeden z největších mýtů týkající se zpětné vazby
  • Přístup ke zpětné vazbě – nálepkování a tvarování
  • Co je kritika a jak působí na mysl – baterka mysli
  • Podpora a výzva v práci manažera
  • Zpětná vazba podporující a korektivní – zásady a techniky
  • Techniky: situace-dopad, dno, plus delta, odvážná zpětná vazba
 • Hodnotící manažerský rozhovor
  • Příprava hodnotícího rozhovoru
  • Struktura hodnotícího rozhovoru
  • Proč vedeme pracovníka k sebehodnocení

Workshop IV: MANAŽERSKÉ ROZHOVORY: JAK NA PROBLÉM ČI ŠPATNOU ZPRÁVU, PŘERÁMOVÁNÍ

Závěrečný workshop budeme věnovat dalším druhům manažerských rozhovorů, konkrétně výběrovým pohovorům a rozhovorům o nedostatečném výkonu. Také budeme sdílet nejdůležitější zásady a tipy pro porady.

 

OBSAH

 • Hodnotící rozhovor
  • Důležité slůvko při řízení výkonu – „například“
 • Reakce na nepříjemnou zprávu – SARAH
 • Jak na problém
  • Tradiční a nový přístup
  • Zářivé okamžiky
  • Přerámování
 • Rozhovory o nedostatečném pracovním výkonu
  • Příprava
  • Jaké okolnosti je třeba ošetřit
   • Mimo kontrolu pracovníka a manažera
   • Okolnosti, které pracovník a manažer mohli ovlivnit
 • Domluva dalších kroků
 • Propojení se zpětnou vazbou
 • Vybíráme pracovníky
  • Zjišťování kompetencí – behaviorální otázky
 • Tipy pro porady
  • Druhy porad (informační, řešitelská, rozhodovací)
  • Role na poradě a proč je rotovat

PDF ke stažení zde…