Motivační mapy

 

Motivační mapy měří motivaci a inspirují, jak s ní pracovat. Tím pomáhají zvyšovat motivaci, výkon, produktivitu, komunikaci a angažovanost. Když se podaří podnítit nadšení jednotlivců, týmů nebo celé organizace, je to jedna z nejkrásnějších a zároveň nejuspokojivějších věcí, se kterou se setkáme.

Podílejte se s námi na vytváření pracovišť s vysokou motivací a energií, kde manažeři dokáží srozumitelně o motivaci hovořit a podpořit svoje týmy tak, aby byli lidé zapálení pro práci, spokojení a cílevědomí. Odměnou bude vyšší výkon a úsilí, které lze snadno měřit pomocí motivačních map.

INNERGY je prvním akreditovaným specialistou v oblasti motivačních map v České republice. Poskytujeme individuální rozbory motivačních map, facilitujeme týmové workshopy rozebírající týmové motivační mapy a připravujeme další kouče akreditované pro výklad motivačních map (informace o akreditačním tréninku zde)

Vysoce motivovaní lidé:

 • s 50% pravděpodobností překročí své výkonnostní cíle
 • jsou o 18% produktivnější
 • je u nich o 49% méně pravděpodobné, že odejdou
 • společnosti s vysoce angažovanými zaměstnanci vykazují 4,5násobný růst výnosů

Přínosy motivačních map

Pro jednotlivce

 • Vím, co mě motivuje
 • Vím, jak svoji motivaci udržet a posilovat
 • Snáze si řeknu, co potřebuji
 • Znám svoje případné vnitřní konflikty
 • Mám vstup do koučování

Pro manažera a jeho tým

 • Manažer ví, co motivuje jeho lidi
 • Snáze mohou o motivaci hovořit a pracovat s ní
 • Lze zachytit včas známky vyhoření
 • Lepší spolupráce v týmu – víme, co je pro nás důležité, pochopení rozdílů
 • Známe svůj index změny

Pro personalisty, kouče

 • Mohu získat akreditaci Licensed Practitioner
 • Mohu vykládat mapy ve své organizaci, klientům
 • Mohu učit manažery, jak mluvit s lidmi o motivaci
 • Mohu vést týmové workshopy o spolupráci
 • Mám vstup do koučování

Motivační mapy měří a zlepšují motivaci jednotlivců, týmů a celé vaší organizace

Podívejte se na video o Motivačních mapách

Motivační mapy jsou diagnostický nástroj certifikovaný ISO normou, založený na tom, jak sami sebe vnímáte. Přináší praktický, uživatelsky přívětivý a nákladově efektivní nástroj pro měření a zvyšování efektivity jednotlivců, týmů a organizací. K dispozici je jednoduchý on-line test, jehož vyplnění trvá maximálně 15 minut.

 

Individuální motivační mapa

Chcete vědět, co skutečně rozdmýchá Vaši vnitřní jiskru? Být lepším manažerem? Vybrat si pro sebe to nejlepší povolání? Zjistit, jak zlepšit své měkké dovednosti a mít pozitivní dopad na ostatní?

Individuální motivační mapa měří to, co vás motivuje – a demotivuje – a poskytuje vám praktické, cílené strategie, které pomohou podpořit a dlouhodobě udržet vysokou úroveň energie a motivace.

Je ideální pro rozvoj, řízení kariéry a leadershipu. Co přináší:

 • Vyšší sebeuvědomění
 • Výkon a produktivitu
 • Snazší a účinnější rozhodování, ať už v oblasti práce, podnikání či osobního života
 • Lepší řízení kariéry
 • Rozvoj dovedností ve vedení lidí
 • Smysluplnější budoucí cíle

Po vyplnění on-line dotazníku obdržíte písemnou zprávu, kterou podorbně rozeberete on-line nebo osobně s koučem akreditovaným pro výklad motivačních map

Kliknutím sem můžete zakoupit svou individuální motivační mapu.

 

Týmová motivační mapa

Chcete zvýšit výkon svého týmu, produktivitu a morálku, minimalizovat konflikty a najít a podpořit společný smysl a účinně spolupracovat, abyste dosáhli lepších a rychlejších výsledků? Vyzkoušejte týmový workshop s rozborem týmové motivační mapy.

Přínosy týmové motivační mapy:

 • Lepší týmová práce a produktivita
 • Hlubší vzájemné poznání členů
 • Společný smysl a účel týmu
 • Vyšší retence
 • Měření motivace a výkonu
 • Lepší komunikace a spolupráce
 • Řešení konfliktů

Mnoho týmů vzniká pouze na základě potřebných dovedností a zkušeností. Málokdy se při sestavování týmu zvažuje, čím jsou jednotliví členové motivováni. Konflikty mezi jednotlivci jsou často připisovány střetům osobností, kdežto motivační mapy ukazují, že konflikty spíše vznikají na základě toho, že je pro jednotlivce důležité. Toto uvědomění umožňuje nebrat si rozdíly osobně a snáze hledat, co je nám společné.

Každý člen týmu obdrží osobní zprávu a individuální nebo skupinový rozbor s koučem akreditovaným pro výklad motivačních map, který může být on-line nebo osobně.
Týmové workshopy nebo webináře se mohou uskutečnit v rozpětí 1 hodiny až 1 dne.
Pro manažera týmu je připraven celkový rozbor týmové mapy s koučem akreditovaným pro výklad motivačních map, opět on-line nebo osobně.

 

Motivační mapa organizace

Pokud chcete ve své organizaci vytvořit kulturu posilující zmocnění a angažovanost zaměstnanců, Motivační mapa organizace Vám pomůže zviditelnit to, co vaši lidé chtějí a potřebují.

Tato diagnostika posouvá motivaci na zcela novou a strategickou úroveň v rámci organizace. Ukážeme vám, zda jsou hodnoty, účel a vize organizace v souladu s tím, co vaši lidé na různých úrovních chtějí.

Přínosy motivačních map pro organizaci jsou v oblastech:

 • zaměstnanosti, produktivity a výkonu
 • řízení změn a nastavení společného směřování
 • strategického plánování: kultury, hodnot, vize

Lze je použít pro:

 • nábor a udržení zaměstnanců
 • strategie odměňování a vedení
 • rozvoj komunikačních a dalších měkkých dovedností

Skutečný přínos pro organizaci využívající Motivační mapy je měřitelnost motivace. Získáte tvrdá data a pravidelně můžete měřit a sledovat výkon a zapojení jednotlivců, týmů nebo divizí. Cílem je podniknout po měření kroky ke zvýšení motivace a po čase můžete znovu změřit a zjistit tak efektivitu přijatých opatření.

Více informací o Motivačních mapách nalezete zde.

 

Čím se Motivační mapy odlišují od jiných nástrojů?

Dají se PROPOJIT S JINÝMI NÁSTROJI

Tam, kde společnost již investovala do psychotestů, jako jsou MBTI nebo Insights Discovery, Motivační mapy přinášejí další vhled z jiné perspektivy a prohlubují tak sebeuvědomění. Nelze je považovat za stejný nástroj, ale za nástroj doplňující.

Mají ŠIRŠÍ ZÁBĚR – nejen jednotlivci, ale i týmy

Zatímco mnoho nástrojů poskytuje informace pouze jednotlivcům, Motivační mapy dokážou shromáždit data napříč týmem, odděleními a celou organizací. To umožňuje organizacím získat informace o tom, co tvoří a ovlivňuje jejich kulturu, angažovanost zaměstnanců,  hodnoty a další, takže mohou vytvářet relevantnější a tím efektivnější personální strategie.

Jsou ZAPAMATOVATELNÉ

Srozumitelný jazyk Motivačních map umožňuje zapamatovat si to klíčové dlouho poté, co byla poskytnuta počáteční zpětná vazba.

Jsou MĚŘITELNÉ

Motivační mapy jsou jediným nástrojem na trhu, který měří motivaci.

Podporují PŘÍSTUP ZDOLA NAHORU

Motivační mapy podporují zapojení zaměstnanců tím, že ukazují to, jak zaměstnanec ovlivňuje svou motivaci, a kladou otázku: „Co mohu udělat pro zvýšení své vlastní motivace?“

Jsou ŠIROCE POUŽITELNÉ – i on-line

On-line test a on-line rozbor výsledků umožňují jednotlivcům získat hlubší pochopení svého individuálního motivačního profilu bez nutnosti cestování. To organizacím umožňuje efektivně zavádět Motivační mapy ve velkém měřítku.

Jsou UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ

Během deseti minut lidé pochopí jazyk Motivačních map a začnou ho používat. 92 % lidí potvrdilo, že Motivační mapy se snadno používají. 95 % uživatelů uvedlo, že jejich osobní motivační profil přesně popisuje jejich motivátory. 97 % zákazníků považuje informace za užitečné.

Zde můžete shlédnout záznam webináře o Motivačních mapách konaného dne 11.6.2020 na Elektronické platformě pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE).