Online test Motivačních map

 

Test Motivačních map, který vám ukáže vaší aktuální motivaci, se provádí vždy online. Máme pro vás připravené dva způsoby vyhodnocení testů:
 1. On-line test s video průvodcem – hodinové video vás provede tím, jak číst výsledky testu včetně doporučení, jak můžete svoji motivaci zvýšit
  Cena celkem: 1950,- Kč
 2. On-line test s hodinovým rozborem s koučem osobně nebo on-line – osobní či on-line setkání s koučem nad výsledky vašeho on-line testu, které přináší další informace navíc oproti zprávě, např. vztahy a souvislosti mezi jednotlivými motivátory, zda jsou v harmonii či v konfliktu a konkrétní nápady, jak můžete se svojí motivací pracovat a zvýšit ji a samozřejmě máte možnost klást dotazy
  Cena celkem: 4.000,- Kč

Přínosy motivačních map

Pro jednotlivce

 • Vím, co mě motivuje
 • Vím, jak svoji motivaci udržet a posilovat
 • Snáze si řeknu, co potřebuji
 • Znám svoje případné vnitřní konflikty
 • Mám vstup do koučování

Pro manažera a jeho tým

 • Manažer ví, co motivuje jeho lidi
 • Snáze mohou o motivaci hovořit a pracovat s ní
 • Lze zachytit včas známky vyhoření
 • Lepší spolupráce v týmu – víme, co je pro nás důležité, pochopení rozdílů
 • Známe svůj index změny

Pro personalisty, kouče

 • Mohu získat akreditaci Licensed Practitioner
 • Mohu vykládat mapy ve své organizaci, klientům
 • Mohu učit manažery, jak mluvit s lidmi o motivaci
 • Mohu vést týmové workshopy o spolupráci
 • Mám vstup do koučování

Motivační mapy měří a zlepšují motivaci jednotlivců, týmů a celé vaší organizace.

 

Čím se Motivační mapy odlišují od jiných nástrojů?

Dají se PROPOJIT S JINÝMI NÁSTROJI

Tam, kde společnost již investovala do psychotestů, jako jsou MBTI nebo Insights Discovery, Motivační mapy přinášejí další vhled z jiné perspektivy a prohlubují tak sebeuvědomění. Nelze je považovat za stejný nástroj, ale za nástroj doplňující.

Mají ŠIRŠÍ ZÁBĚR – nejen jednotlivci, ale i týmy

Zatímco mnoho nástrojů poskytuje informace pouze jednotlivcům, Motivační mapy dokážou shromáždit data napříč týmem, odděleními a celou organizací. To umožňuje organizacím získat informace o tom, co tvoří a ovlivňuje jejich kulturu, angažovanost zaměstnanců,  hodnoty a další, takže mohou vytvářet relevantnější a tím efektivnější personální strategie.

Jsou ZAPAMATOVATELNÉ

Srozumitelný jazyk Motivačních map umožňuje zapamatovat si to klíčové dlouho poté, co byla poskytnuta počáteční zpětná vazba.

Jsou MĚŘITELNÉ

Motivační mapy jsou jediným nástrojem na trhu, který měří motivaci.

Podporují PŘÍSTUP ZDOLA NAHORU

Motivační mapy podporují zapojení zaměstnanců tím, že ukazují to, jak zaměstnanec ovlivňuje svou motivaci, a kladou otázku: „Co mohu udělat pro zvýšení své vlastní motivace?“

Jsou ŠIROCE POUŽITELNÉ – i on-line

On-line test a on-line rozbor výsledků umožňují jednotlivcům získat hlubší pochopení svého individuálního motivačního profilu bez nutnosti cestování. To organizacím umožňuje efektivně zavádět Motivační mapy ve velkém měřítku.

Jsou UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ

Během deseti minut lidé pochopí jazyk Motivačních map a začnou ho používat. 92 % lidí potvrdilo, že Motivační mapy se snadno používají. 95 % uživatelů uvedlo, že jejich osobní motivační profil přesně popisuje jejich motivátory. 97 % zákazníků považuje informace za užitečné.

 

Co získáte díky testu Motivační mapy

 

Co říkají o testu Motivačních map naši klienti?

 

Motivace je významným faktorem výkonu. Pro stabilní a dlouhodobě intenzivně spolupracující tým může být právě správné pochopení motivace klíčové pro další rozvoj a růst týmu. Proto jsme se rozhodli nechat si vytvořit motivační mapy, a to jak individuální, pro jednotlivé členy týmu, tak společnou týmovou motivační mapu.

Správnému pochopení, interpretaci výsledků a zejména následnému plnému využití motivačních map významně pomohl závěrečný společný workshop vedený Pavlou. V případě dominantního motivátoru jsme se mimořádně shodli, v těch zbývajících se pak jako tým velmi dobře doplňujeme. Věřím, že detailní znalost toho, co a jak nás motivuje, plně využijeme při další spolupráci a rozvoji týmu.

Milan, Senior Manager


…Velký přínos měla pro mě závěrečná analýza mých motivátorů ve spojení s jejích naplněním. Tady se mi potvrdilo to, jak to v současnosti cítím i já a hlavně jsem si ujasnila, jaké kroky podniknout, aby se mi ´zoptimalizovalo´ naplnění hlavních motivátorů. Překvapilo mě, jaký může mít vliv na můj výkon podcenění jednoho z motivátorů a s pomocí Pavly jsem si určila, co udělat k jeho posilnění. 

Hana, HR konzultant


Test Motivačních map mi již během vyplňování umožnil plně si uvědomit, co ve svém životě potřebuji, abych byla spokojená. Výsledná zpráva a konzultace s Pavlou mi přinesla konkrétní kroky, co mohu pro to udělat. Velmi oceňuji profesionalitu, s kterou Pavla svoji práci kouče dělá.

Helena, Marketing


Celkem dobře známe v našem týmu své osobnosti, jenže svou osobnost člověk jen tak nezmění. Můžeme ale změnit způsob, jak sebe i ostatní optimálně motivovat. Chtěli jsme proto vědět, co koho v našem týmu motivuje. A chtěli jsme to vědět nejen o druhých, ale i o sobě. To bylo důvodem, proč jsme se porozhlíželi po možnostech, jak své motivace poznat lépe. A objevili jsme motivační mapy a devět různých motivátorů.

Prostřednictvím online testu jsme zjistili, kdo má jaké motivátory nejsilnější a nakolik je má naplněné. Moc nám pomohl citlivý a osobní přístup Pavly. Před samotným vyplňováním online testů nám přišla krátce vysvětlit, co od mapování motivace můžeme čekat, a jak při vyplňování nejlépe postupovat. Nejužitečnější pak byla společná interpretace výsledků, nejdříve se všemi členy týmu a potom ještě s kolegy, kteří týmy vedou.

Markéta, ředitelka interního auditu

 

Mám zájem o online test Motivačních map: