Motivační mapy – 9 motivátorů pro práci

 

Také Vás zajímá angažovanost zaměstnanců? Angažovanost se úzce pojí s motivací a jak motivovat zaměstnance bývá nejčastějším tématem manažerů. Vědí, že motivovaní lidé odvádějí vyšší výkon, což potvrzuje výzkum poradenské společnosti Hay Group. Ukazuje, že vysoce angažovaní zaměstnanci mají o 50% větší pravděpodobnost, že překročí své výkonnostní cíle.

Motivace je energie, odvozená z anglo-normandského výrazu „motif“, což znamená „pohon“. Naše motivace jsou naše interní pohnutky, oheň v srdci, což určuje, jak se cítíme a následně, jak jednáme. Motivace je často ta složka, kterou se odlišuje průměrný pracovník od vynikajícího, dobrý tým od špičkového a průměrná organizační kultura od kultury využívající plný potenciál.

 

Jak motivovaný je Váš tým?

Práce je mnohem snazší a také zábavnější, když lidé vědí, co jim přináší energii, co „zažehne jejich oheň“, a zároveň jsou podporováni svým manažerem, aby se zaměřili na to, co je skutečně motivuje.

Vezměte si motivaci 1.0 až 3.0 z knihy „Pohon“ (angl. Drive) Daniela Pinka, Maslowovu hierarchii potřeb nebo Herzbergovu teorii hygienických faktorů  – ukazují, že váš úspěch a štěstí v práci nebo mimo ni závisí na tom, zda jsou vaše individuální motivátory naplňovány (což není nutně o finančním ohodnocení nebo odměně).

3 kořeny motivace

Výzkum skupiny Full Potential Group ukazuje, že v lidské psychice existují tři základní kořeny motivace:

 1. Naše osobnost – má tendenci být poměrně stálá, tudíž se obtížně mění a je více zaměřena na minulost.
 2. Naše sebepojetí – jak vidíme a vnímáme sami sebe. Je to o našem přesvědčení o sobě a o našem vnitřním světě. Je proměnlivější, bývá méně vrozené a je orientováno na současnost.
 3. Naše očekávání – naše představa o budoucích výsledcích. Ty jsou opět proměnlivější.

V podstatě je to jedinečná směs naší osobnosti s naším sebepojetím, přesvědčením a očekáváními, která vytváří naši motivaci a určuje výsledky našeho života a práce.

 

Proč potřebují manažeři rozumět motivaci

Vzhledem k tomu, že motivace je prakticky synonymem energie, je pro lidi ve vedoucích pozicích velmi důležité, aby pochopili, co je samé a jejich lidi podněcuje. A také aby v tom rozvíjeli další manažery. Motivace je často chybějící základní složka výkonu a angažovanosti, která jde nad rámec chování. V chování se odráží  hlubší, neviditelné síly, které řídí lidské jednání.

Zde přinášíme nový revoluční motivační model: Manažeři se místo usilování o změnu chování u zaměstnanců mohou soustředit na pochopení podstaty motivačních pohnutek a pracovat na nich s lidmi – a zlepšení výkonu může být dramatické.

 

3 motivační klastry

Tvůrce Motivačních map – James Sale spojil Maslowovu hierarchii potřeb s kariérovými kotvami Edgara Sheina a Enneagramem, a identifikoval tak devět pracovních motivátorů. Na základě toho vytvořil  individuální profilovací test, který poprvé měří motivaci.

Motivátory jsou seskupeny do tří skupin: 

Devět motivátorů

Každý člověk má svou vlastní jedinečnou směs devíti motivátorů a jejich síla definuje, jak jsme motivovaní. Každý typ má své vlastní specifické potřeby, přání a touhy.

Poznejte, jak jsou pro vás jednotlivé klastry významné a identifikujte své 3 nejdůležitější motivátory. A abyste neplýtvali energií, poznejte i svůj demotivátor. Obvykle takto působí váš nejméně významný motivátor, tedy ten, který se nachází na posledním místě.

Jaké nástroje můžete využít:

Nabízíme profilovací test Motivační mapy, který lze využít následovně:

 • Individuální mapa – pro sebepoznání a rozvoj vlastní motivace. Hodí se jako podklad pro práci s koučem
 • Týmová mapa – nástroj pro manažery, aby:
  • Poznali motivaci svých lidí a mohli pracovat s jejich motivací a podpořit tak výkon
  • Zjistili připravenost týmu ke změně během změnových projektů
  • Podpořili vzájemné pochopení členů týmu a tím zlepšili spolupráci
 • Akreditace pro práci s motivačními mapami je vhodná pro personalisty a kouče. Po absolvování tréninku rozšíříte řady „Licensed Practitioners“ a budete moci poskytovat test a následný rozbor interním nebo externím klientům.
  • Personalisté mohou v rámci své společnosti využívat tento nástroj interně jako pomoc manažerům pro řízení výkonu, talent management a rozvoj.
  • Koučové využijí Motivační mapy při koučování jako jeden ze zdrojů pro obchodní a kariérová rozhodnutí a pro rozvoj leadershipu

 

V případě zájmu o motivační mapy navštivte stránky www.motivační mapy.cz nebo kontaktujte Pavlu Pavlíkovou zde,  prosím.

Zde můžete shlédnout záznam webináře o Motivačních mapách konaného dne 11.6.2020 na Elektronické platformě pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE).