Individuální koučování – reference

Níže uvedené reference jsou ověřené. Zákazníci je zaslali e-mailem.

I am very happy I’ve chosen Pavla to be my coach as she is a true professional and also a great personal fit. Our sessions were very productive, inspiring, full of practical tips and helped me set the path that I can further work on with my mentor. Moreover, I’ve always felt very energetic and motivated after our sessions!

Petra

 

Kombinace manažerské triády a individuálního koučování pro mě byla ideálním spojením. To také proto, že jsem byl v situaci, kdy jsem si svůj „manažerský styl“ teprve vytvářel. Pavla na workshopech, které byly vhodné jak pro nováčky, tak i zkušenější manažery, s lehkostí a srozumitelností jí vlastní probrala různé přístupy, témata a techniky ve vedení lidí od role manažera, motivace, kompetencí po zpětnou vazbu. Při dotazech a diskuzích vždy našla zajímavé příklady z praxe, což velice dobře pomáhalo jednotlivé myšlenky detailněji pochopit.

Při koučování jsme spolu poté měli více prostoru zaměřit se na konkrétní situace a nejistoty, které díky snadno vytvořené vzájemné důvěře nebylo těžké odhalit. Povedlo se tak znalosti postupně přenášet do každodenní práce. Empatie a schopnost ukázat detail z nadhledu, přesně vystihnout původ problému, najít podobné příklady a účinnou techniku k jejich vyřešení byl pak přístup, kterým mě Pavla posouvala jak v sebereflexi, tak vnímání ostatních a jednání s nimi. Spolupráci s Pavlou mohu vřele doporučit. Ideálně v kombinaci právě workshopů a koučování.

David, Project Manager


Koučink s Pavlou mi pomohl zorientovat se ve složitých situacích, udělat si pořádek ve svých prioritách, najít si cestu, jak zvládnout „slabé stránky svých silných stránek“ a získat kapacitu pro to, abych mohla začít posouvat opravdu důležité věci. Pavla umí výborně naslouchat, vnímat a nechat člověka v klidu přemýšlet… a zároveň v pravou chvíli „pošťouchnout“ k tomu, aby nad věcmi zkusil přemýšlet trochu jinak. A pak to stojí za to. Děkuji!

Lucie, T-Mobile


S Pavlou jsem absolvovala sérii několika sezení, kde jsme se věnovali konkrétním pracovním situacím, řešením třecích ploch, motivaci k práci, odhalování mých silných stránek a hlavně jejich rozvoji. Díky ní jsem lépe pochopila podstatu problémů, se kterými jsem se potýkala, protože jsem slyšela i názor nezainteresovaného člověka. Pavla mi pomohla posílit mé seběvědomí a utlumit mou představu zlepšování se pomocí konstruktivní kritiky.

Hned od začátku na mě působila empaticky, upřímně. Obdivovala jsem, jak rychle se vždy dokázala vcítit do konkrétní situace a přijít s jednoduchým řešením. V diskuzi používala takové příklady, které jsem dokázala pochopit a využít ve své práci.  Naučila mě mnoho soft skills v komunikaci v týmu, které po vlastních zkušenostech fungují spolehlivě.

Ještě jednou Vám moc děkuji!

Můžu všem doporučit!

Eva, innogy Energie, s.r.o.


Tvé minulé koučování mi hodně pomohlo, opět! Zejména uvědomění si/najití smyslu toho aktuálního stavu věcí. A na realizaci slow-down opatření prozatím úspěšně pracuju.

Lucie, marketing


Hned první kontakt s Pavlou, kdy jsme se seznámily a měly si potvrdit případnou spolupráci, byl pro mě velmi příjemný. Padly jsme si do oka a navázaly společnou řeč založenou na důvěře a vzájemném naslouchání. Jsem introvert, pečovatel a velká pečlivka, takže si do svého života pouštím hodně stresu a starostí. Pavla rychle zjistila, která témata bych chtěla v průběhu šesti koučovacích hodin řešit a odstartovaly jsme spolupráci na několik měsíců. Díky Pavle jsem našla čas se na chvíli zastavit, uvědomit si, kam chci dál směřovat ve své kariéře, zrevidovat si svůj vlastní manažerský styl, najít ztracenou radost z práce a restartovat vyváženost práce a osobního života. Naše rozhovory, Pavliny otázky a moje hlubší přemýšlení o sobě samé mezi jednotlivými koučinky mě posunuly o krok dál v sebepoznání. Postupně odezněl stres, uvolnil se kalendář a moje myšlenky se rozběhly pozitivním směrem. Pavla byla koučem v pravý okamžik na správném místě, vrátila mě k myšlenkám a informacím, které jsem už slyšela na různých kurzech a četla v knihách. Pavli, děkuji Vám za radost, kterou zažívám já sama, můj tým i můj šéf z mého restartu :-)

Ivana Kohlová, senior manažer, Česká pojišťovna


 

S Pavlou Pavlíkovou jsem absolvovala sérii koučinkových sezení, setkávaly jsme se 10 měsíců. Naše organizace v té době procházela řadou turbulentních změn, a tak jsme neplánovaně řešily i oblasti, ke kterým bychom se zřejmě ve standardní době nedostaly. Ačkoliv jsem neměla s koučinkem žádné zkušenosti a nebyla si jista, co mohu očekávat, měla jsem pocit, že jsme si od první chvíle sedly i lidsky, což považuju u koučinku za nejdůležitější. Pavla mi vždy ochotně naslouchala a přiměla mě podívat se na věci z různých úhlů pohledu. Dokázala objevit jádro problému, rozebírala se mnou všechny varianty řešení a ještě přidala něco málo „teorie“ potřebné pro rozvoj manažerských dovedností. Probíraly jsme mé slabé a silné stránky, v čem a jak mě limitují a naopak, co mohu dále rozvíjet, v čem mohu být užitečná v týmu apod. Celkově pro mě naše schůzky byly velkým přínosem a moc mi pomohly zejména ve schopnosti dívat se na věci s větším nadhledem. Snažila jsem se také v praxi aplikovat některé postupy a více se zamýšlet nad vlastními reakcemi. Pokud bych měla ještě někdy možnost osobního koučinku, vyberu si právě Pavlu Pavlíkovou.

Iva Kabeláčová, Fond dalšího vzdělávání


Do koučování s Pavlou jsem se pustila z toho důvodu, že pro mě některé běžné pracovní situace byly dlouhodobě zcela neadekvátně vysilující a stresující a bylo mi jasné, že příčina tkví v mém vnitřním nastavení. Pavla dokázala po pár minutách kontaktu a na základě jen několika máloinformací chytit podstatu mého problému, nastavit mi zrcadlo a umožnit mi tuto podstatu nahlédnout. Způsobem, který přesně odpovídal mému způsobu uvažování a vnímání, mě dovedla k nalezení řešení. Pomohla mi uvědomit si, ocenit a zejména využít mé silné stránky. Z každé schůzky jsem si odnášela novou praktickou „metodu“, jak pracovat s tou či onou slabší stránkou tak, aby mě nebrzdila, a jak si poradit v další ze situací, které pro mě do té doby byla náročná a stresující. Pokroky se dostavovaly skokově a dokonce i kolegové a nadřízený, kteří původně existenci problému nevnímali, najednou shledávali posun k lepšímu. Kromě jednoznačné profesní odbornosti a praxe má Pavla vysokou míru empatie, laskavosti a má skutečný zájem člověku pomoci. Jsem velice ráda, že mým koučem byla právě ona a vřele ji doporučuji.

Lucie Soukupová, retail campaign manager, RWE Energie s.r.o.


Moje spolupráce s Pavlou Pavlíkovou trvala více než 2 roky a koučink s ní sehrál významnou roli (nejen) v mém profesním životě. Pavla mi poskytla prostor mluvit o tématech naprosto otevřeně, prostor pro vlastní zamyšlení a úvahy nad někdy z mého pohledu složitými a nejasnými situacemi, prostor pro znovunalezení motivace. Velmi jsem ocenila, že naše sezení nebylo svázáno žádnou šablonou nebo scénářem, ale rozhodovaly jsme se operativně a podle momentální situace, čemu je zrovna potřeba se nejvíce věnovat. Neméně důležitý byl pro mě i pocit důvěry, který jsem získala hned od prvních sezení. Pavla mě naučila přistupovat k práci a některým situacím s větším nadhledem, bez předjímání, bez unáhlených závěrů. Pomohla mi pochopit, proč se některé věci dějí tak a ne jinak, jak se také dají situace vyložit a podpořila mě v uvědomění si vlastní role a mého dalšího směřování. Čas koučování byl pro mě příjemnou chvílí pro zastavení a vypovídání se, Pavla mě vždy dokázala namotivovat k nalezení nové síly a chuti pro překonání všech problémů. Vážím si zejména jejího profesionálního a přitom velice přátelského přístupu a opravdového zájmu. Koučink jednoznačně naplnil moje očekávání a jsem velice ráda, že jsem ho mohla absolvovat právě s ní.

Helena Matoušková, Gas Controlling manager, RWE Energie, s.r.o.


S Pavlou Pavlíkovou jsem absolvoval sérii koučinkových sezení v průběhu 12 měsíců. Impulsem ke koučinku byla situace, kdy jsem fyzicky a do určité míry I psychicky zkolaboval vlivem přetížení organismu (nejistá pracovní situace + narození potomka + výstavba nového domu).

Cílem našich sezení bylo posílení sebevědomí, uvědomění si svých silných stránek (o slabých jsem přemýšlel neustále), znovunalezení motivace a radosti z práce a života. Díky jejímu přístupu ušitém tzv.na tělo, jsem se dokázal lépe rozhodovat, co je v mém životě a kariéře důležité, jaké jsou mé priority. Po každém takovém sezení jsem se cítil nabitý energií a postupem času tento pocit přetrval, i když už naše sezení skončila.

Pavla identifikovala rychle můj způsob myšlení (technicky orientovaný), takže  používala takové příklady, které jsem dokázal pochopit a využít ve své praxi. Zároveň jsem ocenil způsob, jakým mě vybízela k vlastním úvahám a závěrům.

Z dnešního pohledu mohu potvrdit, že staré dobré přísloví (vše špatné je k něčemu dobré) stále platí. Díky složité životní situaci jsem poznal Pavlu a její způsob koučinku, který mě v určitém smyslu zachránil před syndromem vyhoření.

Vážím si Pavly jako profesionála a také jako dobrého člověka, který je mi  v mnoha ohledech inspirací.

Bořek Havránek; Head of Controlling&Reporting RWE East


„Řešila jsem složitou situaci v profesním životě a dostala jsem kontakt na Pavlu Pavlíkovou, která by mi mohla prý s touto situací pomoci.

Jsem poměrně velký introvert a s osobním koučinkem jsem neměla nikdy žádnou zkušenost, naopak můj postoj ke koučování byl vždy spíše negativní. Nicméně schůzky s Pavlou pro mne byly velmi zajímavou změnou.

Pavla mne dokázala rozpovídat, dokázala poslouchat a hlavně dokázala vnést do rozhovoru vždy ve správný okamžik vysvětlení, nový pohled, praktickou zkušenost, která pro mne byla zajímavým poznatkem a přínosem.

Schůzky s Pavlou pro mě byly přínosem nejen v příjemně stráveném čase, který mi pomohl ke zklidnění a k novým pohledům na aktuální problematickou situaci, ale přinesl i poměrně hmatatelný výsledek v mém životě. Ukončila jsem pracovní poměr ve společnosti, kde jsem pracovala 15 let a založila si svojí společnost, která se mi poměrně úspěšně rozjíždí. A pořád ještě věřím, že toto rozhodnutí bylo správné :).

Pavlu Pavlíkovou si vážím jako odborníka ve své profesní oblasti, ale i jako člověka, na kterého se vždy těším.“

Petra Zderadičková, AT Finance


Absolvoval jsem s Pavlou sérii koučinkových sezení, zaměřených na motivaci v další kariéře, poznání silnějších stránek i oblastí ke zlepšení, uplatnění soft skills v komunikaci v týmu a řadu dalších věcí. Koučink mě velmi bavil a umožnil mi velmi zajímavou zpětnou vazbu, ponaučení a rozvoj oblastí, na které jsem se dříve nesoustředil, přestože jsou velmi podstatné.

Pavla má nepřeberný arzenál příkladů z teorie a praxe a skvělou schopnost zaujmout a udržet pozornost. Zároveň umí naslouchat a analyzovat velmi přesně a z různých úhlů pohledu nejrůznější situace profesní i soukromé.

Spolupráce s Pavlou byla pro mě velkým přínosem, můžu všem doporučit.

Jakub Kolář, manažer EY


Pavla Pavlíková je po profesionální stránce výborný kouč, umí odhalit silné stránky člověka a podporovat jejich rozvoj a motivovat ke stále lepšímu výkonu. Zároveň si mě Pavla získala i v osobní rovině jako milý a empatický člověk, jež pomáhá překonat každý problém. Z každého sezení jsem odcházela plná optimismu a chuti do dalšího zlepšování.“

Lenka Hladíková, Specialista GIS a DPZ, CENIA, česká informační agentura životního prostředí


S  Pavlou Pavlíkovou spolupracuji již několik let při osobním koučování i koučování kolegů. Spolupráce s Pavlou je pro mě nejen příjemná, ale je vždy přínosná a motivující. Pomáhá mi získat nadhled, zastavit se a partnersky prodiskutovat profesní i osobní záležitosti. Pavla dokáže velmi dobře odhadnout, jak pracovat s různými typy klientů efektivně a jak jim pomoci dosáhnout potřebného cíle nebo jak podpořit vyřešení dané situace. Díky její manažerské zkušenosti a velkému přehledu v byznysu a fungování firem dokáže najít adekvátní příklady a pomoc.
Absolvovala jsem pod vedením Pavly i výcvik systemického koučování. Oceňuji velmi intenzivní způsob práce se všemi účastníky a významný posun, který dokázala zajistit.

Vážím si Pavly jako odborníka, školitele i kouče a hlavně jako dobrého člověka ochotného pomoci.

Mgr. Daniela Kótka, HR Manager, Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.


Koučink pod vedením Pavly Pavlíkové na mě velice dobře zapůsobil. Pavla Pavlíková je milý, klidný, empatický a racionální člověk, s adekvátními znalostmi a vnímáním. Zvláště pak oceňuji její umění naslouchat. Naše sezení vždy probíhala v příjemné, uvolněné atmosféře, v podobě dobře strukturovaného, účelového dialogu, směřujícího k určitému cíli. Zkušenost paní Pavlíkové byla znát v každém ohledu, vždy měla po ruce „vysvětlení“, příklad, návod. Koučink pod jejím vedením vnímám jako efektivní, výsledky jsou pro mě použitelné  nejen v profesním, ale i v soukromém životě.

Kouče Pavlu Pavlíkovou mohu vřele doporučit.

Vlastimil Vyplel, Manager Services Delivery, Telefónica


Koučování doporučuji všem, kteří se pouští do vedení nového týmu nebo změní pozici a roli v týmu a chtějí být úspěšní. S Pavlou je velmi příjemná spolupráce po stránce lidské i profesionální. Velmi oceňuji její zaměření na řešení konkrétních problémů, dosažení stanovených cílů a zpětnou vazbu.

Petra Vachtová, Sales Director, STABILO International


V systemickém koučování jsem nalezl účinný nástroj osobního růstu. Zvlášť účinné se mi pro mou potřebu zdá spojení koučování a teoretického vzdělávání v oblasti vedení lidí. Již dva roky pracuji se slečnou Pavlou Pavlíkovou. Společně jsme připravili můj střednědobý osobní plán, návrh vize, mise a hodnot společnosti K4 a.s. a vyřešili několik dalších rozsáhlejších úkolů. V nadcházejícím období mám v plánu uplatnit koučování řešitelských skupin v naší společnosti, které pracují na inovacích našich služeb. Tento způsob práce mi zcela vyhovuje a přístup slečny Pavlíkové hodnotím jako velmi profesionální.

Jiří Švestka, ředitel společnosti K4 a.s.


After 13 years of service in the Wiring Harness business, with the experience of ownership change from Siemens to Alcoa in 2001, it has been always my main objective to to improve results by implementing the spirit of Change in the operations I had the chance to lead.

Along the past 3,5 years, as Managing Director of the company in Stribro, I had the challenge to lead a Team focused on customers and commited on continuous improvement. During this time I had the privilege to have proffesional support of Pavla Pavlikova by coaching me. She guided me to better understand, identify the needs and adjust my Leasdership style to the reality of this Company.

I want to thank Pavla Pavlikova for her professionalism, pro-activeness, commitment, support and the positive way she has supported and coached me and my Management Team during these years. They are also her results.

António Jacinto, Managing Director, AFL Czech Republic & AFL Portugal


„Individuální systemické koučování s Pavlou Pavlíkovou jsem absolvoval na přelomu let 2006 a 2007 v rozsahu 40 hodin, v roce 2008 v rozsahu 18 hodin. Systemické koučování je dle mne jedna z možných metod psychologické práce mající za cíl pracovat na kvalitě mysli koučovaného ve smyslu její vědomé kultivace, rozvíjení, opatrování a čištění tak, aby koučovaným přineslo kýžený posun v práci i soukromém životě. Koučování významným způsobem urychluje osobnostní zrání. S koučem Pavlou Pavlíkovou jsem byl ve smyslu výše uvedeného spokojen.“

Filip Neuhaeuser, Presales and Business Development


Pavlu znám z několika typů spolupráce – v roli lektora, kouče i jako konzultanta v oblasti lidí a jejich řízení.

Jako lektorka vedla řadu kurzů pro manažery i řadové zaměstnance naší firmy, které byly zaměřeny na sebeřízení, řízení času, komunikační dovednosti a další. Tyto kurzy byly součástí dlouhodobého rozvojového programu, jehož smyslem bylo ve firmě zabezpečit určité změny směřující k nárůstu efektivity lidí a změně firemní kultury. S Pavlou jsme pracovali nejen na přípravě tréninků, ale i představení celého rozvojového programu, jeho smyslu a prodání směrem do firmy, k lidem.

S Pavlou máme zkušenost z individuálního koučování, kdy byla koučem několika liniových manažerů a ti se k ní také rádi vracejí. Já sama mám osobní zkušenosti z několika koučovacích setkání, která mi dávala prostor a příležitost zastavit se, zamyslet, najít nové pohledy na věc, vyjet z běžných kolejí a objevovat nový smysl a nové cesty.

Pavlu považuji nejen za profesionálního lektora a kouče, ale zejména za velmi inspirativní osobnost, se kterou pro mě je vždy radostné pracovat. Práce a setkávání s ní je pro mě spojeno s hravostí, objevováním nových možností, bourání předsudků a přehazování výhybek z běžných způsobů myšlení.

Julie Baránková, HR Manager“


O koučování jsem do doby, než jsem měla možnost poznat Pavlu Pavlíkovou, hodně četla i slyšela. Avšak konkrétní představu o přínosu této metody, natož o samotném průběhu koučování, jsem neměla, a ani jsem si  nedokázala představit konkrétní přínos této metody. Proto jsem byla příjemně překvapena, když jsem po několika hodinách strávených s koučem zjistila, že mne vede nejen k intenzivnějšímu zamyšlení nad tím co dělám a jakým způsobem to dělám,  ale také nacházím odpovědi na  vnitřní otázky a  nalézám konkrétní  řešení problémů, se kterými jsem si doposud příliš nevěděla rady. Pokud se opět dostanu do osobní patové situace, kouče určitě využiji jako pomocníka, jak se z ní dostat. Je to řešení rychlé, účelné a hlavně efektivní “

Renata Kvanďúchová, personální manažer


Od podzimu 2006 jsem měl možnost projít sérií asi 10 setkání v rámci  individuálního systemického koučování s Pavlou Pavlíkovou. Byl to pro mne zatím nejpřínosnější a nejužitečnější program, jaký jsem ve své manažerské praxi prošel. Je to skutečně důkladná a důsledná práce sama na sobě, s profesionálním doprovodem, kdy mi konzultantka Pavla pomáhala formulovat a „provokovat“ správné otázky, na které jsem si pak hledal sám odpovědi, nebo naopak ve správný okamžik poskytla radu, inspiraci, zkušenost, která mne posunula dále. Zhruba ve dvou třetinách programu jsem díky tomu v sobě odhalil a zpracoval jeden důležitý aspekt svého charakteru, který mne v profesním životě výrazně negativně ovlivňoval. Pokračuji proto i v dalších jednotlivých setkáních, na která si vždy připravím témata nebo otázky, které pak procházíme. Každé další setkání mi připadá více efektivnější, protože se i postupně učím jinému, užitečnějšímu způsobu uvažování a kladení si správných otázek. Pokud bych měl shrnout do jedné věty moje vnímání přínosu ISK pro mne, tak si více a lépe uvědomuji co chci, jaké jsou mé priority a cíle a jak jich dosáhnu. Rozhodl jsme se také, že se chci zúčastnit základního výcviku koučování, který pak efektivně uplatním ve své profesi i v osobním životě.

Jan Sluka, Managing Director


„O koučování vím už několik let a od začátku mě zaujalo svou logikou, protože pomáhá hledat zdroje v osobě, která hledá řešení a ne v osobě, která radí. Měl jsem možnost být koučován Pavlou Pavlíkovou, příjemné a bezpečné prostředí, kde je dovoleno být tím, kým člověk je, dokonce je to vyžadováno. Ochranná hra, role a nebo maska je pomalu sloupávána a hledá se autentické nahé jádro člověka. Pokud člověk má zájem a chuť dovědět se něco nového o sobě a vidět svět kolem sebe v jiném světle, je to báječná metoda. Díky koučování jsem objevil variabilitu svých možností a přidanou hodnotu skutečného prožívání života.“

Robin Sekanina, Human Resources – training officer