Obsah výcviku systemické koučování I

1. modul – 2 dny

 • východiska koučování – systemický přístup

model osobnosti

filozofická východiska systemického přístupu (objektivismus x konstruktivismus)

teoretické kořeny systemického přístupu (komplexita, kontext, pozorovatel, role v systému, komunikační teorie, kybernetika 2. řádu, teorie systémů) fáze koučovacího rozhovoru

 • fáze koučovacího rozhovoru:

kontakt a orientace – nastavení kontextů

situace a cíle – podněty, žádost, objednávka, zakázka

řešení – práce na zakázce

realizace – přenos do praxe, závěr

 • rozlišení cíle a cesty, hledání podnětu (téma) a formulování cíle rozhovoru

2. modul – 2 dny

 • model systemické práce

přístup zaměřený na rozvíjení řešení a zvyšování kompetentnosti partnera

 • profesionální způsoby práce s lidmi – kontrola (tlak) a pomoc (tah)

práce s kompetentností, typy kontroly

sebereflexe jako nástroj změny – rozvíjení všímavosti a sebereflexe

 • postup podnět, žádost, objednávka a zakázka
 • práce s pomocnými škálami, typologie otázek

3. modul – 2 dny

 • typologie otázek

otázky instruktivní

otázky zjišťovací negativní, neutrální a pozitivní na výjimky a zdroje

otázky konstruktivní

 • práce s problémem a neproblémem – přístup zaměřený na rozvíjení řešení
 • práce s kritikou, využívání pozitivních zdrojů v minulosti, reflektování, zpětná vazba
 • přerámování – tvořit nová hodnocení
 • práce na zakázce – typy pomoci a metody řešení

4. modul – 2 dny

 • koučování ve firemním prostředí  – cíle vstupující do rozhovoru:

vnější (organizace, stát, morálka)

kouče (předpoklady)

partnera

 • práce s předpoklady kouče
 • základní kontexty koučování – objednávka zadavatele a kontext teď a tady
 • tvorba objednávky zadavatele
 • zásady pro poradenský rozhovor:

navázání kontaktu

připojení se k jazyku partnera

pravidla pro vedení a ukončování rozhovoru

5. modul – 2 dny

 • nástroje a modely pro práci kouče

4 potřeby osobnosti

komunikační čtverec – 4 uši

hodnotový čtverec – práce s protiklady

začarovaný kruh

sloupy identity

krize a jejich zvládání

6. modul – 2 dny

 • supervize a zkouška
 • silné stránky každého kouče
 • doporučení pro další práci