Obsah výcviku systemické koučování II

1. modul – 2 dny

 • Rozlišení jednotlivých směrů
 • Cíle na výcvik
  • Hamburská škola – nalézání nových rozlišení, podněcování změn reflektováním dilematu, domlouvání zakázky, intervence – Kurt Ludewig
  • SFBT (Solution Focused Brief Therapy)Na řešení orientovaný přístup – konstruování budoucnosti, v níž problém není přítomen, formulování představy cíle a postupných kroků – Steve de Shazer a Insoo Kim Berg.
  • Narativní přístup – spolutvorba příběhů, kouč je aktivní editor příběhů partnera; externalizace – oddělení problému od osoby
  • Challenging coaching (FACTS) – když chcete dosáhnout odvážných cílů a řešit obtížné situace, nestačí jen podporovat. Je potřeba vyzývat, provokovat, dávat zpětnou vazbu, nastavovat zrcadlo, propojovat na širší realitu. Přístup Johna Blackeyho a Iana Day je odpovědí na výzvy, kterým čelí firmy ve 21. století. Ve firemním (executive) koučování hledáme rovnováhu mezi podporou a direktivou (užitečný pohyb na hraně). Odklání se od tradičního koučování s „já, já, já“ přístupem k systémovému přístupu – zaměření nejen na potřeby jedince, ale i potřeby organizace a společnosti.
 • Práce s ukázkami rozhovorů z jednotlivých škol
 • Rizika tradičního koučování
 • Matrix podpory a výzvy

2. modul – 2 dny

 • SFBT (Solution Focused Brief Therapy) – Na řešení orientovaný přístup
 • Principy a rámce (připojování k partnerovi, rozvíjení řešení, tanec okolo problému)
 • Reflektování
  • Stavy mysli kouče
  • Typy spolupráce – návštěva, stížnost, zakázka a co s nimi
  • Reflektující tým, co reflektovat
 • Připojení k partnerovi
  • Small talk, postoj nevědění, klientův jazyk
  • Parafrázování, shrnování, opakování
  • Neverbální projevy
 • Rozvíjení řešení
  • Cíl/sen, předzvěsti řešení, drobné známky zlepšení
  • Varianty otázky na zázrak
  • Oceňování
  • Naděje a důvěra ve změnu
  • Experimenty jako součást závěrečné intervence
 • Tanec okolo problému
  • Výjimky, situace před problémem, mimo problém, zvládání, udržování

3. modul – 2 dny

 • Challenging coaching – FACTS model:
  • Feedback – dokáže kouč poskytnout odvážnou zpětnou vazbu, která informuje a inspiruje? Dokáže vyvážit ocenění, pochvalu a uznání za posuny upřímnou zpětnou vazbou ohledně nezdarů a chyb?
  • Accountability – dokáže kouč vést koučované k odpovědnosti za jejich závazky bez obviňování nebo studu? Propojuje osobní závazky s hodnotami, strategií organizace, společnosti?
 • Zasazení obou pilířů do matrix podpory a výzvy
 • Použití v rozhovorech

4. modul – 2 dny

 • Challenging coaching – FACTS model pokračování:
  • Courageous goals – dokáže kouč využívat kromě racionálních modelů pro stanovování cílů (např. SMART) i modely, které více zapojují pravou hemisféru a přinášejí odvahu, nadšení, inspiraci a transformaci?
  • Tension – jak nakládat s napětím? Kdy je konstruktivní? Jak kalibrovat a dynamicky přizpůsobovat napětí v konverzaci, abychom dosáhli špičkového výsledku a neriskovali vyhoření nebo poškození vztahu?
  • System thinking – dokáže kouč vnímat širší obraz (etika, diverzita, prostředí) a zároveň směřovat k výsledku? Jak systemické myšlení pomáhá kouči být agentem pozitivní změny v organizaci, společnosti? Jaká je role intuice, když kouč intervenuje, aby dosáhl změny v širším kontextu?
 • Zasazení zbývajících tří pilířů do matrix podpory a výzvy
 • Použití v rozhovorech

5. modul – 2 dny

 • Týmové koučování – kdy ano, kdy ne, principy, formy
 • Pravidla pro práci se skupinou
 • Kontraktování (objednávky zadavatele) v práci se skupinou
 • Proces týmového koučování
 • Skupinová dynamika

6. modul – 2 dny

 • Týmové koučování dokončení – techniky pro práci se skupinami a týmy
 • Obtížní členové v týmu
 • Supervize a zkouška, silné stránky každého kouče, doporučení pro další práci