TRÉNINK LICENSED PRACTITIONERS PRO MOTIVAČNÍ MAPY

 

  • Zajímá Vás, jak měřit a rozvíjet motivaci svou a svých kolegů?
  • Hledáte praktický nástroj, který dokáže kvantifikovat motivaci?
  • Chcete tento nástroj využívat ve své praxi?
  • Chcete mít pro své klienty užitečný vstup do začátku koučování či rozvoje?

Staňte se Licensed Practitioner pro Motivační mapy – koučem akreditovaným pro výklad Motivačních map.

Obrázek: Příklad týmové motivační mapy

 

Co získáte:

  • Nový praktický pohled a jedinečné odborné znalosti o motivaci a výkonu
  • Jedinečné duševní vlastnictví, které vám umožní odlišit se od ostatních koučů, trenérů, konzultantů a poskytovatelů školení
  • Seznámíte s kořeny motivace a s 9 motivátory pro práci a jak s motivací pracovat
  • Naučíte se používat a vykládat diagnostický nástroj Motivační mapy
  • Jako personalisté dokážete více podpořit manažery při řízení výkonu, změnových projektech
  • Jako koučové získáte další zdroj pro rozvoj koučovaných, produkt, který bude pro klienta i nadále přínosem, a to i po dokončení vaší spolupráce

 

Jak trénink probíhá:

    • 4 setkání osobně nebo on-line – slouží k výkladu a procvičování
    • Konzultace dle potřeby (osobně nebo on-line)
    • Písemná a ústní zkouška na výklad individuální mapy
    • Písemná zkouška na výklad týmové mapy

 

Z obsahu:

1. setkání
    • Co je motivace
    • Motivace & Výkon
    • Jak vznikly motivační mapy
    • 3 zaměření motivace – Vztahy – Výkon – Růst
    • 9 motivátorů pro práci
    • Polaritní posílení a interní konflikty
    • Struktura Motivační mapy a její výklad

 
2. setkání
    • Praktikování výkladu Motivační mapy
    • Strategie k podpoření motivace pro jednotlivé motivátory
    • Proč je důležitý poslední motivátor

 
Písemná zkouška – písemný rozbor individuální motivační mapy

 
Ústní zkouška – ústní rozbor individuální motivační mapy

 
3. setkání
    • Týmová mapa – struktura a její rozbor
    • Konflikty mezi motivátory
    • Práce s týmem – možnosti a rizika

 
Písemná zkouška – písemný rozbor týmové motivační mapy

 
4. setkání
    • back-office – systém na správu testů
    • jak aktivovat test
    • správa individuálních a týmových map

 
Konzultace dle potřeby

 

Kdy:

    • Termín domluvíme společně. Osobní setkání trvá cca 4 hodiny, on-line 1,5 hodiny

 

Kde:

    • Osobní setkání koučovna INNERGY, Pernerova 293/11, Praha 8, on-line setkání Zoom

 

O motivačních mapách:

Motivace je energie, odvozená z anglo-normandského výrazu „motif“, což znamená „pohon“. Naše motivace jsou naše interní pohnutky, oheň v srdci, což určuje, jak se cítíme a následně, jak jednáme. Motivace je často ta složka, kterou se odlišuje průměrný pracovník od vynikajícího, dobrý tým od špičkového a průměrná organizační kultura od kultury využívající plný potenciál.

 

Motivační mapy jako diagnostický nástroj:

Motivační mapy vytvořil James Sale, který se zabýval otázkou praktičnosti různých motivačních teorií. Vznikl srozumitelný model a jednoduchý diagnostický nástroj k měření motivace a zároveň srozumitelný jazyk, jak o motivaci hovořit.
Motivační mapy představují 9 motivátorů pro práci sdružených ve 3 skupinách podle podobných charakteristik. Jde o zaměření na lidi (vztahy), věci (výkon) nebo myšlenky (růst). Viz obrázek.

Každý člověk má svou jedinečnou kombinaci 9 motivátorů, jejich pořadí a sílu, což dohromady určuje úroveň motivace daného člověka. Pro výkon a spokojenost jsou nejdůležitější první tři motivátory a jejich úroveň naplnění. Významný je i poslední motivátor v pořadí, protože může buď posílit první tři motivátory nebo v určitých případech působit jako demotivátor.
Po vyplnění akreditovaného on-line testu (45 otázek) získáte report, který ukazuje celkovou úroveň vaší motivace, pořadí důležitosti jednotlivých vašich motivátorů a míru jejich naplnění. Součástí testu je rozbor výsledků s koučem akreditovaným pro výklad motivačních map v délce 60 minut. V rámci tohoto osobního nebo on-line setkání probereme podrobně výsledky a nastíníme konkrétní kroky, jak se svou motivací pracovat.

Obrázek: Příklad individuální motivační mapy

Cena:

 

Trénink Licensed Practitioner……………1500 GBP
Zahrnuje setkání, konzultace, zkoušku, nastavení back-office, materiály, další podporu po skončení tréninku
Částka může být rozdělena do splátek dle domluvy a placena v CZK dle kurzu ČNB

 

S kým:

Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

Inspirativní a motivační kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a využití principů a technik koučování v práci s lidmi, horolezkyně, facilitátorka.  Mám dvě lásky – koučování a horolezení. V obou provázím druhé cestou k vrcholu, ať už je to horolezecký výstup nebo úspěch v zaměstnání či v životě.

Věřím v to, že každý z nás je originál a má v sobě schopnost uspět. Jenom se někdy stane, že na to zapomeneme. Zde je moje poslání – objevovat s lidmi jejich zdroje, jejich vnitřní sílu. Aby mohli dosáhnout svého cíle, změnit to, co si přejí změnit, víc si věřit, nebo se jen víc radovat.
V koučování se zaměřuji především na firemní prostředí. Jsem Licensed Practitioner pro diagnostický nástroj Motivační mapy měřící a rozvíjející motivaci. Nejvíce pracuji s manažery na nastavení jejich vlastního manažerského stylu (projekty Manažerská triáda a Papa či Mama manažer v rámci Challenging coaching).

Práci s lidmi a rozvoji lidí se věnuji od roku 1997: od 2006 působím jako externí kouč a konzultant (ve společnostech INNERGY, s.r.o., Delta training, s.r.o., dříve též Extima, s.r.o.).  V letech 1998-2005 jsem se věnovala personalistice v AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. (HR Manager) a v letech 1997-1998 jsem pracovala jako Projekt Manager v Institutu certifikovaného vzdělávání, s.r.o.

Jsem aktivní členkou ICF ČR, kde jsem v letech 2014-2016 působila v radě ICF jako Viceprezidentka pro akreditace.
Profil na LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pavlapavlikova/

 

PDF ke stažení