Týmový workshop mapování motivace

 

  V rámci workshopu se budeme zabývat tím, co jednotlivé členy motivuje, co máme jako tým společného (náš účel). Seznámíme se s konceptem Motivační mapy, který umožňuje snadno o motivaci hovořit, měřit ji a přináší inspiraci, jak s motivací pracovat.

 

Mapování motivace ukazuje:

1.jaké základní zaměření motivaceVztahy, Výkon, Růst – jednotliví lidé mají a jaké se s tím pojí charakteristiky vzhledem k přístupu a zpracování informací, změně, rozhodování, spolupráci

2. co je pro jednotlivé členy týmu důležité v práci, co jim dává energii a co je demotivuje (pořadí 9 motivátorů pro práci)

3. možné intrapersonální a interpersonální konflikty 

4. míru naplněnosti jednotlivých motivátorů

5. index změny týmu

 

Očekávané výstupy a přínosy:

1. Pro jednotlivce

 • Vím, co mě motivuje
 • Vím, jak svoji motivaci udržet a posilovat
 • Snáze si řeknu kolegům a nadřízenému, co potřebuji
 • Znám svoje případné vnitřní konflikty (u protichůdných motivátorů) a vím, jak s nimi pracovat

2. Pro komunikaci s druhými

 • Dokážu si všímat toho, co je pro druhé důležité (vztahy, výkon, růst) a podle toho přizpůsobit svou komunikaci (zda potřebuje formu příběhu, nebo více čísla nebo zkušenost)
 • Když je pro druhého důležité něco jiného, než pro mne (rozdílné motivátory), dokážu to pochopit a pracovat s tím tak, aby mne to neiritovalo a neovlivňovalo komunikaci.

3. Spolupráci v týmu

 • Víme, co koho motivuje a je pro něj důležité, takže tomu dokážeme přizpůsobit rozdělení činností
 • Všímáme si toho, co máme jako tým společné, co je společný cíl (účel) našeho týmu
 • Vnímáme přínosy jednotlivých motivátorů pro tým a případně víme, zda nám něco nechybí
 • Rozumíme možným třecím plochám mezi jednotlivými lidmi a dokážeme s tím pracovat a nebereme si osobně
 • Uvědomujeme si, že každý z nás preferuje určitý způsob podání informací, takže si informace dokážeme dávat v potřebné formě
 • Víme, jak jako tým reagujeme na změnu a co dělat, aby změna byla úspěšná

 

Postup realizace:

1. Představení programu
Seznámení s Motivačními mapami, představení postupu realizace v délce 1 hodina v rámci týmové porady cca 2 týdny před týmovým workshopem.

2. Vyplnění testů
Každý člen týmu obdrží link na on-line test, jeho vyplnění trvá 15 minut. Test je v češtině, angličtině, a dalších jazykových mutacích. Po vyplnění testu obdrží účastníci zprávu s výsledky.

3. Týmový workshop
Během 4,5 hodinového workshopu se podrobně seznámíme s tím, co je motivace, jaké jsou její složky, představíme si 3 základní oblasti motivace a 9 motivátorů pro práci, co potřebují a jakými konkrétními kroky mohou účastníci podpořit motivaci svých motivátorů.

Pak rozebereme týmovou mapu, co je pro jednotlivé členy týmů důležité, komu svěřit různé typy úkolů, co nás motivuje jako tým, kde se podporujeme, kde naopak mohou být konflikty, jak jsme připraveni na změnu.

4. Rozbor výsledků s manažerem
1,5 hodiny společné zpětné vazby, jak pracovat s týmem a jak podpořit jednotlivé členy týmu. Vhodné jako příprava na individuální manažerské rozhovory o motivaci.

Délka záleží na počtu členů v týmu.

Ukázka týmové motivační mapy