Uskutečnili jsme...

3. 3. – 11. 5. 2023

Mapujeme motivaci!

Zahájili jsme další výcvik Licensed Practitioners pro Motivační mapy, jak říkám „vykladačů motivačních map“, takže Allianz a Gedeon Richter rozšíří řady společností, které pracují s motivací svých zaměstnanců.

 

13. 4. a 12. 5. 2023

Webináře „Jak měřit motivaci a rozvíjet ji“

Během 75 minut představíme nový praktický pohled na motivaci a diagnostický nástroj Motivační mapy.

19. 4. 2023

Mental fitness

– odstraňte brzdy výkonu pro společnost innogy. Duševní zdatnost je naše schopnost přistupovat k výzvám a překážkám spíše s pozitivním nastavením mysli než s negativním, což závisí na tom, zda používáme více náš mozek přežití – Sabotéry nebo mozek kreativní – Mudrce/Vědmu. Ovlivňuje naši spokojenost, výsledky, energii, úroveň stresu.

18. 4. 2023

UP!leader

Skupina talentů ze společnosti innogy prochází ročním výborně sestaveným a náročným programem. Moje část je Dávání a přijímání zpětné vazby. Na podzim se ještě potkáme na workshopu Řízení změny.

20. 3. – 12. 4. 2023

Série 4 webinářů Mental Fitness – zvyšte svou duševní zdatnost 🏋️🧠 pro společnost T-Mobile.

Během 4 týdnů jsme spolu s 15 účastníky odhalovali, jak trénovat 3 mentální svaly – lapač sabotérů, posilovač mudrce/vědmy a sval sebeovládání. Podobně jako u fyzické zdatnosti 🤸 je důležité posilovat i naši duševní zdatnost.

4. 4.2023

Zahájili jsme letošní jarní běh Manažerského startu pro Komerční banku.

Jsou to čtyři workshopy pro manažery:

I. Mám rozbušky či pilíře? Motivace
II. Přístupy k lidem, operativa a strategie
III. Zpětná vazba a hodnocení, hodnotící rozhovor
IV: Manažerské rozhovory – jak na problém či špatnou zprávu, přerámování

31. 3 .- 1. 4. 2023

Výcvik systemického koučování

Proběhly závěrečné zkoušky výcviku Systemické koučování. Je pro mě radost vidět, jak se všichni ve vedení rozhovorů posunuli a zároveň nostalgie, že se loučíme po 12 intenzivních dnech, které jsme spolu od října strávili.

24. 3. 2023

Výcvik systemické koučování

Zahájili jsme nový běh výcviku Systemické koučování. Máme ideální počet 6 účastníků, takže zase bude pomáhat můj spolulektor Genýsek a budeme společně objevovat taje a dobrodružství komunikace.

 

 

22. 3. 2023

Manažerská triáda pro společnost innogy

Jarní běh oblíbených workshopů, kdy ladíme manažerský styl, děláme audit týmů, mícháme tlak a tah v přístupu k lidem, seznamujeme se s motivátory, vzájemně se inspirujeme a mnohé další.

 

 

1.3.2023

Manažerská triáda

Zahájili jsme další sérii workshopů pro manažery, kteří si chtějí nastavit a vyladit svůj manažerský styl. Během tří workshopů se budeme postupně prakticky zabývat rolí manažera, schopnostmi a dovednostmi potřebnými pro práci s lidmi a vedením manažerských rozhovorů.

23.2.2023

ITW

Flipchart a kreativita opět v akci. Vedu workshop Tips from Management and Leadership training pro HR ITW, z různých závodů a zemí. Krásný hotel, na recepci mi s úsměvem sdělili, že flipchart mají. Měli, ale bez kolíčků na uchycení, takže měli papíry připevněné stahovací páskou (kabelbinder). Jak připevnit moje papíry, když technik není v dosahu? Vyřešil to provázek …


A pak jsme mohli v klidu sdílet nástroje, které mohou HR business partneři použít při práci s manažery – jednoduchému modelu hodnocení, matrix dovednosti – motivace pro audit týmu, žebříku tlaku a tahu a 4 pokojům změny.

22.2.2023

Mental Fitness – Sabotéři a mudrc v naší mysli – další běh.

Dva workshopy jsou určené pro ty, kdo chtějí zvýšit svoji duševní odolnost, mít více energie, kreativnější nápady, lepší výsledky a zároveň spokojenost. Výkon, úspěch a spokojenost jsou ovlivněny naším nastavením, kterou část mozku zapojujeme. Během dvou workshopů se naučíme, jak oslabovat svoje sabotéry (mozek přežití) a jak posilovat Mudrce/Vědmu (kreativní mozek).

15.2.2023

Veolia

Mám moc ráda týmové workshopy. I proto, že vyžadují pořádnou dávku kreativity. Což se přihodilo minulý týden během workshopu pro tým Nadačního fondu Veolia.
Setkání probíhalo v pěkných prostorách ve Florentinu, ale zjistila jsem po příchodu, že nemají flipchartový stojan. Tak jsme daly hlavy dohromady a vymyslely náhradní konstrukci – viz foto.


Pak již vše probíhalo skvěle, navazovaly jsme na setkání týmu před třemi lety. Cílem bylo podpořit spolupráci, takže jsme zahájily kreativním představením, nejprve se ozývalo, že neumíme malovat a jak pak byly krásné a výstižné obrázky. Zahrály jsme si o královnu Empatie, bylo to velmi těsné.

Hlavním bodem programu bylo posilování Duševní zdatnosti. Takže jsme odhalily Sabotéry, které jsme si vypěstovaly během let a kteří nám hází klacky pod nohy. Učily jsme se je oslabovat a přepínat ze Sabotérů na kreativní režim mysli. A tomu se budeme dále věnovat na pokračování workshopu.

Bylo zajímavé, že se ukázal jeden sabotér společný všem a to, jak dobře svoje sabotéry známe a víme o nich. Což je 20 % úspěchu v jejich oslabování. Tak teď ještě denní praxe, 15 minut cvičení duševní zdatnosti denně a zbylých 80 % je doma.

25.1.2023

Motivační mapy opět v akci

Mapovali jsme týmové motivátory v Kooperativě. Pěkný workshop v délce 4,5 hodiny, kdy jsme si nejprve řekli něco o motivaci, co to je, jaké má kořeny a pak jsme se zabývali individuálními motivačními profily, co je pro účastníky jednotlivě důležité a poslední část byla o propojení individuálních profilů do týmové mapy, kterou vidíte za mnou na fotografii. ?
Účastníci oceňovali sebepoznání, inspiraci pro to, jak s motivací pracovat. A hlavně to, že se poznali vzájemně, jak bylo několikrát poznamenáno, za půl dne víc než za rok ☺️

13.-14.1.2023

VSK 4. setkání

Máme za sebou celý průběh rozhovoru, zabývali jsme se nastavováním kontextů rozhovoru, zakončením a závěrečnou intervencí a specifikům koučování ve firemním a organizačním prostředí, kde do spolupráce vstupuje zadavatel.

 

9.1.2023

Manažerská triáda pro Oblastní charitu Chrudim

Zahájili jsme sérii workshopů Manažerská triáda pro Oblastní charitu Chrudim. 11 účastníků se spolu se mnou zabývalo rolí manažera, jaké činnosti manažer dělá, udělali jsme první kroky pro audit týmu a zabývali se motivací – zabijáky motivace a Motivačními mapami – 9 motivátory pro práci. A podívejte se, jak krásně jsme se měli.

 

21.1. 2022

Pozitivní inteligence I- Sabotéři v hlavě – otevřený workshop

S malou skupinkou, o to více nadšenou, jsme se pustili do tajů naší mysli a jak je to s kreativním mozkem a mozkem přežití.

Zkoumali jsme sabotéry v hlavě a trénovali, jak je chytat.

20.1.2022

Manažerská triáda III – Zpětná vazba a manažerské rozhovory – innogy

Loučím se s další skvělou skupinou z innogy, poslední workshop Manažerské triády jsme udělali online. Účastníci byli stejně aktivní jako při prezenčním workshopu.

Velmi rezonovalo nálepkování vs. tvarování, odvážná zpětná vazba a protože probíhají hodnocení, účastníci ocenili strukturu hodnotícího rozhovoru.

 

 

 

19.1. 2022

Manažerská triáda I – Tak a jsem manažer – otevřený workshop

Nový běh Manažerské triády jsme zahájili jako obvykle mapováním role a činností manažera, auditem týmů a motivací.

 

10.1.2022

Co je koučování?

Moc krásná akce v Adfors Saint-Gobain. Spolu s dalšími třemi kolegy jsme měli možnost představit zaměstnancům společnosti práci koučů. Během čtyř hodin se na mě přišlo podívat cca 25 zájemců o to, co je koučování a jak kouč pracuje.

Měli zájem, ptali se, diskutovali jsme. Nejčastější otázky:
·       Může se člověk změnit?
·       Jak změnit druhého člověka?
·       Proč často reagují lidé na změnu negativně, i když změna přináší něco dobrého?
·       Jak se soustředit?
·       Proč nás hlava často brzdí?


Našla jsem si i příležitost pro svůj rozvoj – protože účastníci se připojovali a odpojovali průběžně, bylo pro mě skvělé, že jsem mohla zkoušet práci se skupinou, jak zapojovat nově příchozí a přitom neopakovat to, co už přítomní slyšeli. Doufám, že se mi to podařilo ?

10.-11.12.2021

Výcvik systemické koučování – 3. setkání

Před Vánoci jsme došli s výcvikem koučování do poloviny. Největší téma bylo uzavření zakázky v rozhovoru (kontraktování) a pak přístup k problému zaměřený na řešení.

Měli jsme i několik nahrávek k supervizi, vše mimo akvárko (výcvikovou skupinu), což je těžší. Z mé strany velká spokojenost, protože rozhovory byly dobré.

9.12. 2021

Manažerská triáda II – Mám tým – innogy

Druhý díl manažerské triády byl o přístupech k lidem, tlaku a tahu. O výhodách a nevýhodách každého z nich a kdy jsou užitečné. Také jsme si představili žebřík tlaku a tahu.

V druhé části jsme probírali nástroje, které manažer používá pro udržení nadhledu, rozvoj a prevenci.

2.12. 2021

Kreativní techniky pro lektory

Nádherná akce – interaktivní workshop pro EPALE a Erasmus + vzdělávání dospělých na téma KREATIVNÍ TECHNIKY PRO LEKTORY.

Jako vždy, úžasná spolupráce s Marcelou Janíčkovou, která vedla workshop na téma Sketchnoting – jak si udělat vizuální zápis, oživit prezentace, flipcharty.

Můj workshop Pět dovedností kreativní mysli (Mudrc/Vědma) byl o empatii, zkoumání, inovaci, navigaci a aktivaci. Každou dovednost jsme si představili a zkoušeli posilovací hříčky pro tyto dovednosti.

24.11. 2021

Pozitivní inteligence II – Mudrc / Vědma – otevřený workshop

Druhý workshop Pozitivní inteligence II jsme zaměřili na kreativní mozek – našeho Mudrce / Vědmu. Jako první jsme sdíleli zkušenosti s lapáním sabotérů a přidali další techniku na oslabování sabotérů.

A pak jsme se věnovali jednotlivým dovednostem Mudrce / Vědmy – empatii, zkoumání, inovaci, navigaci a aktivaci. Každou jsme si přiblížili a naučili se posilovací hříčky a dělali spoustu cvičení pro zlepšení výkonu a vztahů pomocí jednotlivých dovedností.

Nakonec jsme vymýšleli aktivační formulky pro každou dovednost. Moc jsem si to užila, práce s fotografií z dětství a vizualizace staršího moudrého já byla silná a plná krásných emocí.

18.11. 2021

Trénink Licensed Practitioner – koučů akreditovaných pro výklad motivačních map

Jak podpořit motivaci svou a druhých? Jak motivaci měřit a mluvit o ní?

To a mnohé další probíráme na dalším běhu tréninku Licensed Practitioner pro Motivační mapy.

Účastníci se učí, jak provázet motivačním profilem jednotlivce a týmy a pomáhat jim rozumět svým pohnutkám a motivátorům a ovlivňovat svou motivaci.

12.-13.11. 2021

Výcvik systemické koučování – 2. setkání

Pátek a sobota ve znamení koučovacího výcviku. Druhé setkání patří stejně jako první mezi náročnější.

Představili jsme si koncept pomoci a kontroly a jak s tím pracovat v koučování.

Pokračovali jsme v probírání fází rozhovoru, trénovali škály a otázky.

Hitem setkání se stala sebereflexe a její trénování v rozhovorech s nuceným tichem.

11.11. 2021

Manažerská triáda III – Manažerské rozhovory – otevřený workshop

Rozloučila jsem se s další skvělou skupinou – sešlo se 9 účastníků z různých společností a koutů ČR.

Po celé tři workshopy bylo velmi podnětné vzájemné sdílení, jak to funguje v různých společnostech.

A čemu jsme se věnovali? Zpětné vazbě, hodnotícímu rozhovoru a dali jsme tipy pro výběrové rozhovory a pro porady.

Další skupina zahajuje 19.1.2022.

10.11. 2021

Manažerem poprvé IV – Hodnocení, jak na problém – Aures Holdings

Závěrečný workshop proběhl v Čestlicích a účastníci si odnesli strukturu hodnotícího rozhovoru, zaujali je typy podpory.

Zkoumali jsme dva přístupy k problémuanalytický a zaměřený na řešení.

Hodně fanoušků si získalo i přerámování.

9.11. 2021

Manažerská triáda I – Tak a jsem manažer – innogy

Zahájili jsme nový běh Manažerské triády, zaměřený na roli manažera, činnostem, jaké manažer dělá a kolik času by jim měl věnovat.

Velmi oblíbený byl model osobnosti a na něj navazující hodnocení a audit týmu.

Část workshopu jsme věnovali motivaci, kde jako užitečné účastníci uváděli motivátory dle motivačních map.

5.-6.11. 2021

Výcvik systemické koučování – zkoušky

V sobotu jsme uzavřely další běh výcviku Systemické koučování. Po každé, když se loučím se skupinou, se kterou jsme strávila něco přes půl roku, perou se ve mně radostné a nostalgické pocity.

Mám radost, když vidím posun, jaký účastnice udělaly – a tato skupina byla obzvlášť silná. Vzájemně se podporovaly, trénovaly a hecovaly, takže snad poprvé za devět let, co výcviky vedu, jsme měly všechny úkoly a práce hotové a odevzdané dávno před zkouškami.

A není lepšího zadostiučinění pro zkoušejícího, když si může pěkně lebedit, že všechno jde jako po drátkách, může hodně chválit a nabízet drobná doporučení pro to, aby to bylo ještě lepší.

A samozřejmě je tam taky nostalgie a smutek, protože za dobu výcviku sdílíme vrcholy i údolí našich životů a loučení není jednoduché. Tak ať se všem daří a těším se na další odvážné, kteří se mnou pustí do objevování tajů komunikace a koučování.

22.10. 2021

Práce s problémem – innogy

Nový workshop Práce s problémem proběhl v pátek 22.10. v Ostravě. S různými problémy se potkáváme neustále. Na problém se můžeme dívat jak na rozdíl mezi tím, co se děje a tím, co bychom chtěli, aby se dělo. Během workshopu jsme se seznámili s dvěma základními přístupy k řešení problému podle jeho typu – analytický a zaměřený na řešení. K tomu jsme si ukázali vhodné typy podpory ostatním. Trénovali jsme přístup zaměřený na řešení, posilovali inovativní přemýšlení a probrali různé techniky používané při řešení problému.

Užila jsem si to s účastníky a oni se mnou taky, jak je vidět ze zpětné vazby:

·       Nádherné udělané materiály a flipchart pestrý, barevný… Úžasný WS
·       Pro mou náplň práce školení nováčků a rozvoj stálých zaměstnanců jsem se dozvěděla a připomenula vše potřebné.
·       Děkuji za moc pěkné školení. Celou dobu byla příjemná atmosféra. Cítila jsem se příjemně. Děkuji a těším se na další.
·       Napříč odděleními i pozicemi je fajn
·       Témata, příprava, zapojení do aktivit i sdílení příběhů…

Doufám, že se nevidíme naposled.

15.-16.10.2021

Výcvik systemické koučování – 1. setkání

V pátek jsem zahájila další běh výcviku Systemické koučování. První den jsme probírali, jak lidé vnímají, jak si vytvářejí svůj svět a tady nám pomáhaly ukázky z pořadu Otestujte svůj mozek – Nebudete věřit svým očím. Také co nám kvantová fyzika přinesla do práce s lidmi.

Část jsme věnovali tomu, zda můžeme druhé ovlivňovat a jak se lidé mění a vypořádávají se změnou.

V sobotu jsme opustili pole filozofie a na ukázce rozhovoru se seznámili s fázemi koučovacího rozhovoru a dělali praktická cvičení na získávání témat a formulování cílů.

Další běh zahajuje 25.3.2022. Přidejte se. Budou vás provázet nejen moje malůvky, ale také skvělá atmosféra a inspirativní skupina.

 

14.10. 2021

Manažerská triáda II – Mám tým – otevřený workshop

Druhé setkání skvělé 9-členné skupiny, tentokráte na téma tlaku a tahu, a jak je užitečně kombinovat.

Velký prostor jsme věnovali přípravě manažerských 1:1 rozhovorů, které považuji za základ manažerské práce.

12.10. 2021

Manažerem poprvé III – Zpětná vazba – Aures Holdings

Workshop věnovaný zpětné vazbě.

Nejprve jeden mýtus ohledně zpětné vazby a pak rozdíl mezi nálepkováním a tvarováním.

Navázali jsme podporující a korigující zpětnou vazbou a také tím, jak dát zpětnou vazbu někomu, kdo si není vědom, že něco nedělá úplně vhodně.

 

8.-9.10. 2021

Výcvik systemické koučování – 5. setkání

Předposlední setkání výcviku před zkouškami.

Už máme probranou celou strukturu rozhovoru, takže je čas na speciality, jako jsou Čtyři uši, Začarovaný kruh, Polarity a Krize.

 

 

6.-7.10.2021

Jak vše nevymýšlet sám aneb táhnout nebo tlačit – ČSOB

Dva půldenní webináře na téma spolupráce s druhými, protože leadeři a jejich zástupci stojí před otázkou, jak co nejlépe využít dovedností svých kolegů a propojit vše v jeden funkční a úspěšný celek.

Základem práce s lidmi je situační a individuální přístup, a proto jsme se věnovali základním principům toho, jak zapojit druhé, co a jak delegovat, čeho se vyvarovat na své straně.

Seznámili jsme se s jednoduchým modelem osobnosti, od kterého se odvíjí možné přístupy k druhým a probírali nový praktický pohled na motivaci.

 

4.-5.10. a 18.-20.10.

AUV tým interního auditu Správy železnic

Dlouho odkládaná (kvůli covidu) Akademie úspěšného vedení a rozvoje vztahu se stakeholdery pro tým interního auditu Správy železnic konečně proběhla.

Skvělá spolupráce s guru interního auditu Ivem Středou, kdy on sdílí své zkušenosti v interním auditu a já dodávám tipy z komunikace, přesvědčování a vůbec s prací s lidmi.

25.-26.9.2021

Budování značky a komunikace s klientem – Creatio

Na víkend jsem si odskočila do školy interiérového designu a s účastnicemi ročního kurzu probírala, jak komunikovat s klienty a jak si budovat vlastní značku. Spousta praktických cvičení jako vždy měla úspěch, i když nejprve se účastnice trochu ostýchaly.

23.9.2021

Manažerský řidičák IV – Hodnocení, jak na problém – Benefit Plus

Poslední workshop ze série Manažerský řidičák, hodně jsme se zabývali hodnotícími rozhovory, přijímacími rozhovory a tím, jak přistoupit k problému.

Zaujalo přerámování – změna hlediska – které používáme v případě, že situace se nedá řešit, a potřebujeme se na ni podívat z jiného úhlu pohledu.

 

 

 

16.9.2021

Manažerská triáda I – otevřený workshop

Zahájili jsme nový běh Manažerské triády, se skupinou 9 účastníků z různých společností, takže bylo hodně příležitostí ke sdílení zkušeností.

Měli jsme navíc jednoho chlupatého účastníka – Bearded kolii Genýska. Do debat se nezapojoval, když bylo potřeba, tak prováděl canis terapii – nasadil svůj nejroztomilejší výraz, posadil se před vybraného účastníka a nabídl svůj kožich k drbání. Jsem zvědavá, kdy přijde s požadavkem na honorář ??

15.9.2021

Pozitivní inteligence I – Sabotéři v hlavě – otevřený workshop

Za necelý měsíc chystám otevřený workshop Sabotéři v naší hlavě.

Cílem je podívat se na dva režimy naší mysli – Sabotéry a Mudrce, naučit se krotit sabotéry, kteří nás brzdí a posilovat Mudrce, který přináší kreativitu, soustředění, zvídavost a empatii.

10.-11.9.2021

Výcvik systemické koučování – 4. setkání

Přehoupli jsme se s výcvikem do druhé půle, takže už máme za sebou celou strukturu koučovacího rozhovoru a navíc i to, jak pracovat se zadáním třetí osoby.

 

 

8.9.2021

Manažerem poprvé II – Tlak a tah, rozhovory 1:1 – Aures Holdings

Druhé setkání manažerských workshopů o používání tlaku a tahu v práci manažera přineslo zajímavé poznatky, jak často pocit nedostatku času způsobuje, že víc tlačíme, než by bylo nutné a tím bereme lidem prostor, samostatnost a chuť přemýšlet.

 

10., 17. a 26.8.2021

Workshopy Jak být plnohodnotným zástupcem vedoucího a Jak vybrat a vést zástupce pro Zákaznické centrum innogy

V zákaznickém centru innogy se věnujeme nastavení role zástupce. S vedoucími se zabýváme tím, „Jak vybrat a vést zástupce“ a se zástupci „Jak být plnohodnotný zástupce“. Neděláme žádnou raketovou vědu, definujeme, co potřebuje od zástupce vedoucí a co tým. Vzájemně se inspirujeme, jaké činnosti se osvědčilo delegovat na zástupce. A hodně zajímavá byla i debata o tom, čím může zástupce podrazit vedoucího a naopak, čím vedoucí může podrazit zástupce. Vedoucí i zástupci si definovali, co si potřebují nastavit a jak komunikovat směrem k týmu. Což považuji za nejdůležitější výstup.

A abych i trochu inspirovala, zabývali jsme se se zástupci také zpětnou vazbou a přístupy k lidem. S vedoucími jsme dávali tipy, jak komunikovat, aby nás druhý slyšel, jak vysvětlit, proč se něco má dělat a mnohé další.

 

13. – 14.8.2021

Výcvik systemické koučování 3. setkání

Třetí setkání výcviku koučování nám padlo do prázdnin. Opakovaly jsme otázky, trénovaly škálu a probíraly z mého pohledu nejdůležitější část struktury rozhovoru – uzavření zakázky. I v ICF kompetencích se kontraktování považuje za klíčové a pokud chcete získat certifikaci, musí se nějaká forma kontraktu v rozhovoru objevit. Navázaly jsme typy pomoci a přerámováním.

 

29.7.2021

Týmová Motivační mapa Benefit plus

Další nádherná týmová motivační mapa je na světě a na fotografii můžete vidět, že je opravdu pěkná. Celý tým sdílí motivátor Searcher, takže je pro ně důležité vytvářet kvalitní a hodnotné věci a přinášet užitek. A právě zákaznický servis je to, co si na společnosti Benefit Plus klienti velmi cení.

A nástroj Motivační mapy se manažerům líbil, takže chtějí pracovat s motivací svých týmů a vykládat mapy s pomocí vlastní certifikované Licensed Practitioner pro motivační mapy.

Zde naleznete, co sdíleli z Benefit plus na síti LinkedIn.

15.7.2021

Pozitivní inteligence II – UTB

Jak probíhal workshop Mudrc/Vědma v naší hlavě pro UTB? Navázali jsme na předchozí workshop Sabotéři v naší hlavě, a připomněli si základ duševní odolnosti – přepínání z mozku přežití do kreativního mozku a přidali další způsob, jak lapat sabotéry – škádlit je.

Navázali jsme Perspektivou Mudrce a technikou Tří darů, jak si pomoci v náročných situacích. Potom jsme probírali jednotlivé dovednosti Mudrce, u každé vyzkoušeli posilovací hříčku a dělali různá cvičení na zlepšení výkonu a vztahů pomocí každé z dovedností. Silné bylo hlavně aktivování empatie pomocí fotografie z dětství a pak setkání se svým starším moudřejším já.

Společný čas jsme si užili, cvičení přinesla energii, zamyšlení a pomohla i v postrčení do akcí a úkolů, které byly z různých důvodů odkládané.

24.6.2021

Manažerská triáda III „Manažerské rozhovory. Pořád ten feedback. Je to fakt k něčemu?“ – innogy

Dokončili jsme sérii 3 workshopů Manažerská triáda pro společnost innogy. Tentokrát všechny tři workshopy proběhly online. Zabývali jsme se rolí manažera, motivací, tlakem a tahem v práci manažera, zpětnou vazbou a různými typy manažerských rozhovorů, od 1:1, přes hodnotící, výběrové až po rozhovory o nápravě výkonu. Mám ráda akce, kdy se s účastníky potkávám delší dobu a můžu sledovat jejich posun a přizpůsobit program jim.

23.6.2021

Jak přežít změnu – innogy

Veškeré změny, kterými procházíme, si vyžadují velké množství času. Nejen tím se zvyšuje pocit nejistoty, spojený s čekáním, co bude. Cílem workshopu bylo podpořit lidi v tom, jak změnu „přežít“. Proto jsme dělali vizualizaci mozku ve změně, seznámili jsme se se SARAH, kterou potkáme, když přijde změna. A jak pracovat s emocemi, se kterými se v průběhu změny setkáme.

18.-19.6.2021

Výcvik systemické koučování – 2. setkání

Druhé setkání nového běhu výcviku koučování, kdy nosnými tématy je kontrola a pomoc v práci kouče a jak oba tyto přístupy míchat. Dále sebereflexe. NO a hlavně účastnice překvapily, většina již měla nahrané rozhovory na rozbor, takže trénování nám půjde.

17.6.2021

Jak provést druhé změnou a sám se nezbláznit – Aures Holdings

Workshop pro manažery, aby věděli, jakými stádii lidé během změny procházejí, jak komunikovat změnu a co lidé mohou potřebovat za typ podpory. No a také jak se jako manažer ke změnové situaci postavit a jak se podpořit, kde brát radost a energii.

16.6.2021

Manažerský řidičák III – Zpětná vazba – Benefit Plus

Třetí workshop ze série čtyř workshopů je zaměřený na jednu z nejdůležitějších dovedností manažera – a to dávat zpětnou vazbu. A udělali jsme si základ pro poslední workshop, strukturu hodnotících rozhovorů.

11.-12.6.2021

Výcvik systemické koučování – zkoušky

V pátek a v sobotu jsme ukončili další běh výcviku koučování. Byl pro mě speciální, společně jsme prošli covidovými opatřeními, lockdownem, takže část výcviku jsme dělali online. Myslím, že to celou skupinu stmelilo a více než jiné běhy jsme nacvičovali online koučování, experimentovali s různými platformami, videem, zvukem. Na fotografiích Genýsek kontroluje, zda mají účastníci splněné všechny náležitosti ke zkoušce, na druhé zahajujeme tradičním rituálem závěrečnou část zkoušek a nakonec vidíte, jak to dopadlo.

10.6.2021

Manažerem poprvé I – Role a aktivity manažera, motivace – Aures Holdings

Zahájili jsme sérii čtyř workshopů Manažerem poprvé, kdy se prakticky zabýváme rolí manažera, schopnostmi a dovednostmi potřebnými pro práci s lidmi a vedením manažerských rozhovorů. Skupinku 12 manažerů čekají kromě workshopů domácí úkoly a inspirace mezi jednotlivými setkáními.

9.6.2021

Manažerská triáda II – Mám tým Jak vše nevymýšlet sám aneb mám druhé táhnout nebo tlačit?

Po dlouhé covidové pauze jsme se konečně mohli sejít se skupinou na otevřeném workshopu a navázat na naše první setkání. Úspěch měl žebřík tlaku a tahu a rozhovory 1:1.

27.5.2021

Manažerská triáda II innogy

Manažerská triáda II innogy – online workshop na téma: Mám tým – Jak vše nevymýšlet sám aneb mám druhé táhnout nebo tlačit? Jak již název napovídá, věnovali jsme se tlaku a tahu v práci manažera a tomu, jak používat tlak a tah v rozhovorech o řešení. Účastníci již používají rozhovory 1:1, takže jsme se v debatách zaměřovali na to, jak je ještě vylepšit.

21.5.2021

Výcvik systemického koučování

První letošní běh výcviku odstartoval i naživo, těším se na tentokráte kompletně dámskou skupinu, se kterou se budeme až do začátku listopadu odkrývat krásy a taje koučování.

20.5.2021

Manažerský řidičák II pro Benefit Plus

Jednalo se o druhý workshop série, zaměřený na dva způsoby práce s lidmi – tlak a tah a to, jak je užitečně míchat dle kompetentnosti pracovníků. Zabývali jsme se strategickými nástroji manažera, které pomáhají nadhledu, prevenci a rozvoji. Zvláště jsme se soustředili na 1:1 manažerské rozhovory, protože je společnost zavádí.

13.5.2021

Sabotéři v naší hlavě

Sabotéři v naší hlavě – Univerzita Tomáše Bati – první díl workshopů o mozku přežití a kreativním mozku. 5 hodin jsme strávili odhalováním toho, čím nám naše mysl může házet klacky pod nohy, když je v režimu Sabotérů – mozku přežití. Zblízka jsme si posvítili na naše sabotéry, společně jsme je chytali a učili se je oslabovat. Zároveň jsme trénovali cvičení pro posílení našeho kreativního mozku – Mudrce/Vědmy. Dovednosti Mudrce/Vědmy budeme dále rozvíjet v navazujícím webináři v červenci.

29.4.2021

Manažerská triáda

Manažerská triáda pro společnost innogy. 10 účastníků, spousta cvičení a sdílení zkušeností. Účastníky zaujal model osobnosti a jednoduché hodnocení lidí podle znalostí, dovedností a postojů a 9 motivátorů pro práci.

23.4.2021

Systemické koučování

Během 4. setkání výcviku Systemické koučování jsme dokončili metodiku rozhovoru – nastavení kontextů a závěrečnou intervenci. Dále jsme se věnovali koučování ve firemním prostředí.

 

21.-22.4.2021

Workshop Řízení změny

On-line workshop Řízení změny pro UP!Leader innogy proběhl v osvědčeném režimu – 4 hodiny jeden den a 4 hodiny druhý den. Měla jsem připraveno jako obvykle spoustu cvičení, protože je mi jasné, že poslouchat dlouho, jak někdo mluví, může být dost unavující. Dělení do skupinek a následná sdílení je také užitečné. Jediné, co mi v Teams chybí, když jsem externista, je možnost používání Whiteboardu.

A co účastníky zaujalo:

 • Plazí, savčí a racionální mozek
 • Čtyři pokoje změny
 • Komunikace změny a model SPIN
 • Přerámování
 • Jak motivovat jednotlivce ke změně podle jejich motivátorů

 

19. a 26.4.2021

Pragmatické koučování

První dvě setkání ze 3 denního tréninku Pragmatické koučování pro společnost Roto. Zabývali jsme se situačními styly vedení, kdy být Kapitán a kdy Kouč. Trénovali jsme SPIN – jak získat druhé pro úkol či změnu.

 

16.4.2021

Systemické koučování

Zahájili jsme další běh výcviku Systemické koučování. Skvělá skupinka 6 účastnic, výborné na dělení do dvojic i trojic. Proběhlo nulté setkání on-line, kde jsme se seznámili, odpověděli dotazy, jak probíhá výcvik, probrali fáze rozhovoru, seznámili se s nástrojem kolo života, aby mohli účastníci již zkoušet koučovací rozhovory. Skupinka je opět skvělá, bylo zajímavé zjišťovat, kolik máme společného a zároveň jak každý přináší jinou zkušenost a inspiraci. Už se těším na další setkání, již prezenčně.

 

15.4.2021

Manažerský řidičák

Zahájili jsme první workshop Rozvojového programu pro Team leadery Manažerský řidičák. Na programu bylo: role manažera, aktivity manažera, audit týmu a motivace.

 

8.4.2021

Sabotéři vnitřní motivace pro oddělení interního auditu Generali Česká pojišťovna

Pokračovali jsme druhou částí webináře Jak si zachovat rovnováhu a odolnost v této době. Navázali jsme na předchozí povídání o dvou režimech naší mysli – Sabotérech a Mudrci/Vědmě cvičeními z neurověd a pozitivní psychologie, která pomáhají udržet nadhled. Strukturu do zahlcenosti přináší Sféry vlivu, inspiraci a energii z minulých úspěchů jsme hledali pomocí Zářivých okamžiků, velkou část jsme věnovali změně úhlu pohledu na situaci, která se na první pohled zdá obtížná, tady jsme zkoušeli různé techniky přerámování. A na závěr první pomoc, když nás přepadne napětí a další možnosti práce s emocemi.

 

26.3.2021

Další online setkání výcviku Systemické koučování

Začali jsme opakováním otázek, rozborem škály a pokračovali na uzavírání zakázky, typy pomoci a přístupu k problému v koučování.

 

25.3.2021

Jak přežít změnu a jak provést druhé změnou a sám se nezbláznit

Naše doba je komplexní, rychlá, plná změn. Proto jsme se na webináři Jak přežít změnu a jak provést druhé změnou a sám se nezbláznit pro Univerzitu Tomáše Bati na změnu připravovali. Nejdříve jsme zkoumali, jak nás příroda vybavila, tedy jak funguje náš mozek a s čím musíme během různých změn počítat.

Vizualizace Čtyři pokoje změny a model SARAH nám pomocí metafory přiblížily proces změny, který jsme samozřejmě i pro racionální hemisféru vysvětlili dopodrobna. Viz obrázek.

Zkoušeli jsme, jak komunikovat změnu a tady jsem měla radost, že si během cvičení účastníci uvědomili, co je potřeba udělat v komunikaci změn, které u nich teď probíhají.

Poslední část jsme věnovali cvičením, která pomáhají získat nadhled, využít minulé zkušenosti, dodat energii. Milá byla hláška jedné účastnice: Tohle cvičení dělám často s druhými, to bylo fajn si ho taky udělat pro sebe.

Těším se na další webinář pro UTB, tentokráte o Sabotérech v naší hlavě.

 

24.3.2021

Webinář Vnitřní sabotéři motivace I. pro interní audit Generali Česká pojišťovna

První část webináře Jak si zachovat rovnováhu a odolnost v této době máme za sebou. Účastníci si odnesli, jak fungují sabotéři, čemu se vyvarovat, jak se uklidnit a pozitivně naladit, zaujali je druhy sabotérů a cvičení k tomu, jak se soustředit na současnou chvíli. Zdařilo se dobít energii, uvolnit se a jako vždy jsme se společně zasmáli.

 

19.3.2021

Zahájili jsme další výcvik Licensed Practitioner pro Motivační mapy

Tentokráte online, zahájili jsme rozborem motivačních profilů samotných účastníků.

 

12.3.2021

Online týmový workshop Mapování motivace

Online týmový workshop Mapování motivace pro další tým Eyelevel, v angličtině. 4,5 hodiny, 10 účastníků. Podnětné diskuse, jak se motivátory projevují v jejich práci:
· Searcher – nejvíce prozákaznicky orientovaný motivátor, je pro ně důležité být užiteční a přinést zákazníkům hodnotu
· Creator – řešení různých výzev a problémů
· Spirit – autonomie a samostatné rozhodování, což naprosto reflektuje situaci, kdy jednotliví členové týmu mají své vlastní různorodé projekty
· Expert – rádi zkoumají a objevují, jak jejich klienti pracují a co potřebují


Při probírání motivátorů jednotlivých členů týmu kromě samozřejmě seriózních otázek a připomínek se jako koření objevilo i škádlení, například směrem ke kolegovi s Top motivátorem Creator/Tvůrce s hodnotou 34, což značí extrémní motivátor.

Vysvětlovali jsme si, že se tento motivátor mimo jiné vyznačuje rychlostí přemýšlení a přeskakováním z jedné věci na druhou, kdy tu první stále řeší někde vzadu v hlavě, a najednou z ničeho nic přijde s výsledkem, takže ostatní občas nestíhají tvůrcovi myšlenkové pochody. Reakce byla: Aha, takže ty nejsi chaotik, ty prostě vícekolejně myslíš.


Účastníci si slíbili se k mapě vrátit spolu s manažerem, individuálně a jako tým a za několik měsíců zkusíme test znovu.

11.-12.2.2021

Přijímání a poskytování zpětné vazby pro UPleader! innogy

Další bezva online trénink, tentokráte na téma Přijímání a poskytování zpětné vazby, pro UPleader! innogy.

Výborný nápad bylo udělat 4 hodiny jeden den a 4 hodiny druhý den. Malá skupina, takže byl prostor pro sdílení, dělali jsme spoustu cvičení, využívali jsme možnosti dělení do menších místností.


Ze závěrečné debaty, co si účastníci odnesli:


· Nešikulkuj, nešikanuj, nenálepkuj, místo toho analyzuj úspěch a tvaruj
· Popiš chování konkrétně a bez hodnocení a vysvětli, jaký má dopad
· Nech čas na zpracování
· Snaž se přistihnout lidi, až si povedou dobře
· Zpětná vazba je názor, ne příkaz

 

10.2.2021

Introduction Motivational Maps

Začínáme další týmový projekt mapování motivace.

Tentokráte bude vše online, i vzhledem k tomu, že Multibrand team se nachází v různých lokacích Evropy. Prvním krokem je seznámení s Mapováním motivace, proč to děláme, co očekáváme za přínosy a jak budeme postupovat. Pak následuje vyplňování online testů a jako třetí krok bude týmový workshop v délce 4,5 hodiny, kde detailně probereme:

 • co motivuje jednotlivé členy týmu
 • co máme jako tým společné
 • jaký je index změny týmu
 • co kdo přináší do týmu
 • kde se mohou vyskytnout konflikty kvůli rozdílným motivátorům
 • jak udržovat a zvyšovat svoji motivaci
4.2.2021

Webinář Jak zvládnout (přežít) dobu Covidovou

Minulý týden jsem vedla webinář na téma Jak zvládnout (přežít) dobu Covidovou, podpořit se a kde brát energii. S 20 účastníky během 3 hodin si vyzkoušeli:

 • základy práce s myslí – s našimi Sabotéry, jak je oslabovat a jak posilovat našeho Mudrce/Vědmu, který nás dokáže provést dobou nejistoty a náhlých změn a najít i tady příležitosti.
 • různá cvičení vycházející z pozitivní psychologie, neurověd, koučování, abychom dokázali podpořit sebe a i druhé, povzbudili svou motivaci a energii.

Pokud byste chtěli zorganizovat podobný webinář, kontaktujte mne. Informace zde.

Pěkné dny, Pavla

14.1.2021

Už máte svůj Visionboard na letošní rok?

Tradici držím od roku 2017 a tvorba visionboardu je pro mě odstartováním nového roku. Zamýšlím se nad tím, co je pro mě důležité, čeho chci mít v životě více, čeho méně, jakým směrem se vydám a jakým projektům se budu věnovat. Hotový visionboard mám umístěný tak, že ho každý den vidím a zálibně si ho prohlížím a hledám v něm podporu a inspiraci.
Kdybyste chtěli pár tipů, jak nastartovat nový rok či vytvořit visinboard, inspirujte se v mých předchozích článcích:
První kroky pro skvělý rok
– Jak nastartovat svůj život? Udělejte si visionborad

Přeji úspěšný a radostný rok 2021!

8.-9.12.2020

Manažerem poprvé – Manažerské rozhovory

Pro letošní rok jsme uzavřeli cyklus Manažerem poprvé. Poslední čtvrtý den jsme se věnovali manažerským rozhovorům, připravovali se na hodnocení zaměstnance, také na to, jakou reakci očekávat, když předáváme nepříjemnou zprávu či oznamujeme změnu. Zabývali jsme se možnými přístupy k problému, hledali v minulosti zářivé okamžiky a trénovali přerámování. Pár tipů bylo i k výběru zaměstnance a pro vedení porad. Těším se na další skupiny příští rok, ať už online nebo osobně.

4.-5.12.2020

Výcvik Systemické koučování

Konečně! Dlouho jsem čekala na možnost zahájit letošní výcvik Systemické koučování. V pátek se podařilo, zahájili jsme, máme malou skupinku účastníků, každý z jiného prostředí, takže už první dojmy ukazují, že naše spolupráce bude intenzivní a inspirující. Těším se!

 

EPALE

11.11.2020

EPALE webinář o sabotérech mysli

Jak oslabovat Sabotéry v naší mysli? A jak posilovat kreativní mozek? Těmto otázkám jsme se věnovali na „svatomartinském“ webináři pro platformu EPALE „Sabotéři v naší hlavě a jak s nimi na kurzu pracovat“. Příjemná a dle reakcí účastníků inspirativní a praktická hodina podporující duševní zdatnost.

Záznam z webináře najdete zde.

 

 

10.11.2020

Workshop Motivační mapy aneb jste Obránce, Ředitel či Tvůrce

Vzhledem k situaci workshop proběhl online, využili jsme platformu Teams, protože byla dostupná pro všechny účastníky z celé České republiky i z ciziny. Zabývali jsme se motivací, jejími kořeny a proč se obvykle s motivací moc ve firmách nepracuje. Představili jsme si 3 základní zaměření motivaci a devět motivátorů pro práci. Účastníci odhadovali svoje motivátory. Pak jsme procházeli, co lze získat z individuálního a co z týmového motivačního profilu a jak se dají Motivační mapy využít v organizaci.

Těším se na další workshop.

 

 

2.11.2020

1.podcast společnosti INNERGY je zde!

První podcast, který koučka Pavla Pavlíková společně s Barborou Bláhovou ze společnosti Ivitera pro HR News – HR a management natočila, se týkal práce na dálku. Jaké výhody a nástrahy obnáší, že potřebujeme nastavit strukturu dne a hlavně že manažer musí daleko více věnovat čas komunikaci s každým členem týmu individuálně a navíc ještě aktivně propojovat všechny dohromady. Podcast si poslechněte zde.

 

27.10.2020

Týmový workshop Mapování motivace pro Eyelevel

Týmový workshop Mapování motivace pro Eyelevel – první online rozbor týmové mapy. Individuální motivační profily rozebíráme online běžně, dnes premiéra webináře s týmem. Máme menší tým, takže bude prostor pro sdílení. Naším cílem je, aby každý věděl, co ho motivuje, jak si motivaci udržet a posilovat individuálně. Jako tým se podíváme na to, co máme společné, co je účelem našeho týmu a jaký přínos mají motivátory členů pro tým. Chceme se zabývat možnými zdroji nedorozumění a tomu, jaký způsob podání informací každý preferuje. No a spoustě dalších věcí.

 

15.10.2020

Jak provést změnou

Jak provést změnou – 3 hodinový webinář pro manažery, kteří neprovází změnou jen sami sebe, ale také svoje lidi. V rámci webináře se podíváme na to, jak lidé reagují ve změně, jak komunikovat změnu a podpořit druhé a sebe.

 

9.10.2020

Manažerem poprvé – Zpětná vazba

Další webinář online – tentokráte Zpětná vazba. Mimo jiné jsme se bavili o rozdílu mezi nálepkováním a tvarováním. Krásný příklad tvarování uvádí Rita Pierson ve své TED talk Každé dítě potřebuje hrdinu. Doporučuji. 7,5 minuty, které vás pobaví a zároveň inspirují.

6.-7.10.2020

Manažerem poprvé – pokračujeme:

Převedla jsem prezenční 4 denní trénink Manažerem poprvé do online formy. Rozhodli jsme se spolu s HR kolegyněmi, že každou skupinu rozdělíme na dvě menší po 6-7 lidech, každá bude mít 3,5 hodiny on-line trénink. Což nám umožnilo větší interakci během tréninku a délka s přestávkami ještě je snesitelná.
Na obrázku je vidět, jak zkoušíme a pak jak vypadá prezentace pro účastníky. Byla doplněná cvičebnicí, kterou účastníci dostali dopředu.

 

21.9.2020

Jak přežít změnu

Jak přežít změnu: Nějakou dobu jsme si užili workshopy face-to-face, teď si doba žádá změnu a nové akce. Takže jsem v pondělí vedla další on-line workshop, tentokráte 3 hodiny na téma „Jak přežít změnu“. Trochu zlobily Teams, nakonec se vše podařilo. Opět nejnáročnějším úkolem pro mne bylo úplně překopat aktivity tak, aby je mohli dělat účastníci samostatně.
Na obrázku je program a představení jednoho z bodů, po kterém následovalo cvičení na hledání zářivých okamžiků.

19.-20.9.2020

Budování značky a komunikace s klienty

Budování značky a komunikace s klienty pro designéry interiérů pro Creatio – velký úspěch měla tvorba vlastní „Elevator speech“ a „Začni s proč“.

15.9.2020

Týmový workshop Mapování motivace

Mapovali jsme motivaci dalšího týmu. Na obrázku je výsledná týmová mapa. Náš postup: nejprve jsem celý tým seznámila s mapami a co se bude dít, pak následovalo období 10 dnů na testy. Poté jsme udělali týmový workshop, kde jsme rozebírali individuální a týmovou mapu. Následovalo setkání s manažery, kde jsme probírali doporučení pro práci s celým týmem. A co si o mapování, testech a workshopu myslí manažeři týmu:
„Celkem dobře známe v našem týmu své osobnosti, jenže svou osobnost člověk jen tak nezmění. Můžeme ale změnit způsob, jak sebe i ostatní optimálně motivovat. Chtěli jsme proto vědět, co koho v našem týmu motivuje. A chtěli jsme to vědět nejen o druhých, ale i o sobě. To bylo důvodem, proč jsme se porozhlíželi po možnostech, jak své motivace poznat lépe. A objevili jsme motivační mapy a devět různých motivátorů.
Prostřednictvím online testu jsme zjistili, kdo má jaké motivátory nejsilnější a nakolik je má naplněné. Moc nám pomohl citlivý a osobní přístup Pavly. Před samotným vyplňováním online testů nám přišla krátce vysvětlit, co od mapování motivace můžeme čekat, a jak při vyplňování nejlépe postupovat. Nejužitečnější pak byla společná interpretace výsledků, nejdříve se všemi členy týmu a potom ještě s kolegy, kteří týmy vedou.“

11.9.2020

Workshop Motivační mapy

V komorní skupince jsme probírali, co ovlivňuje motivaci, základní zaměření na Vztahy – Výkon – Růst, 9 motivátorů a odhadovali motivátory účastníků.

8.-9.9. 2020

Manažerem poprvé – zahájení čtyřdenního programu

První dva dny jsme věnovali roli a činnostem manažera, složení týmu, motivaci, tlaku a tahu při vedení lidí, operativní a strategické práci manažera a 1:1 rozhovorům.

3.9.2020

Týmový výjezd Compliance ČEZ

Týmový výjezd s týmem Compliance. V Chateau Šanov jsme společně strávili skvělý den, kdy se nám podařilo vytvořit společný prostor ke sdílení, a diskusi toho, jak se nám daří, co funguje, kam chceme směřovat a co případně chceme a potřebujeme upravit. Zamýšleli jsme se nad vizí týmu a posbírali první podněty k tomu, kam se v budoucnu jako obor profilovat. A samozřejmě jsme si užili i legraci.

13.8.2020

Řízení změny v rámci Akademie UP!Leader innogy – online workshop

V rámci akademie UP!Leader jsme měli naplánovaný celodenní workshop Řízení změny. Vzhledem k situaci jsme se rozhodli udělat ho celý on-line. Bylo jasné, že celý obsah musím upravit pro on-line prostředí. Takže jsem připravila spoustu cvičení, aby si účastníci mohli hned všechno vyzkoušet. Osvědčilo se mi dopředu poslat účastníkům pracovní materiály na cvičení a zařazovat krátká energetizující cvičení či experimenty.

17.7.2020

Úspěšné ukončení dalšího běhu Výcviku systemického koučování

Další běh Výcviku systemického koučování se v pátek 17.7. úspěšně uzavřel. Původně jsme plánovali zkoušky na 25.4., ale zasáhl do toho Covid-19. Vždy mám smíšené pocity, radost z toho, kam se účastníci za půl roku posunuli a trochu smutek, protože pokaždé máme skvělou skupinu a báječnou atmosféru. Další běh zahajujeme 16.10.2020. A co o výcviku říkají účastníci? Přečtěte si zde.

1 trénink vykladačů Motivačních map
26.6.2020

První trénink specialistů na výklad Motivačních map

Zahájili jsme první trénink Licensed Practitioners – specialistů na výklad Motivačních map v češtině. Na našem prvním setkání jsme se zabývali tím, co je motivace, její složky, propojení s výkonem a jaké jsou tři hlavní oblasti motivace. Představili jsme si 9 motivátorů, možné konflikty mezi nimi a začali se učit postup výkladu výsledků testu Motivační mapy. Opět jsem se snažila držet hesla „Škola hrou“, jak můžete vidět na fotce.

17.-19.6.2020

Manažerská triáda pro Slůně

Skvělé tři dny Manažerské triády v Ostravě, po dlouhé době workshopy osobně, bylo to skvělé. Shodli jsme se na tom, že vedení lidí je krásná práce, a zároveň jedna z nejobtížnějších. Obrázek flipchartů je z prvního dne, kdy jsme se věnovali roli manažera a motivaci.

EPALE

11.6. 2020 

Webinář „Jak zaujmout své účastníky aneb Role motivátorů ve vzdělávání“
proběhl na platformě EPALE 11.6.2020. Záznam webináře můžete sledovat zde.

19.2. 2020 

Týmový workshop Pro Nadační fond Veolia

Máte rádi týmové workshopy? „Já moc – je to skvělá práce, kdy se s týmy v různých typech aktivit, her a debatách zaměřujeme na poznání jejich charakteristik, silných stránek, talentů a tomu, jak tým ladí dohromady. Do toho přináším střípky inspirace a vždy si užijeme i spoustu legrace.“, říká koučka Pavla Pavlíková. Naposledy s týmem Nadačního fondu Veolia rozebíraly výsledky MBTI testu a připravovaly se na změnu pomocí vizualizace Čtyř pokojů změny.

5.2. a 11.2.2020

Workshopy Motivační mapy aneb jste Obránce, Ředitel či Tvůrce v Praze a Brně

Ve spolupráci se společností T2G v rámci programu mezifiremního mentoringu proběhly workshopy Motivační mapy aneb jste Obránce, Ředitel či Tvůrce. V Praze a v Brně jsme se učili jazyk motivace, seznamovali se s 9 motivátory, pomocí motivačních karet odhadovali, co je důležité pro každého individuálně a debatovali o využití diagnostického nástroje motivační mapy pro jednotlivce, manažery a jejich týmy. Skvělé 2,5 hodiny, úžasní účastníci, spousta otázek. Další workshop bude probíhat v Praze 27.3.

24.1.2020

Workshop na téma týmová Motivační mapa

Pátek byl pro Pavlu skvělý den – vedla workshop Motivační mapy pro tým, kdy rozebírali kompletní týmovou mapu – tedy motivátory jednotlivých členů týmu a také jak jako tým ladí dohromady, co jsou týmové motivátory, kde mohou vzniknout konflikty, jaký je index změny týmu – (byl vysoký – 76% – není divu – jednalo se o tým IT vývoje). Úžasné 4 hodiny, o tom, co je motivace, její složky, jak podpořit svou motivaci, jak podpořit motivaci druhých. Workshop – seznámení s motivačními mapami se koná 27. března 2020.

10.-11.1.2020

Výcvik systemické koučování

Výcvik systemické koučování se nám přehoupl do druhé poloviny, mám skvělé a aktivní studenty, 7 z 8 již vypracovali nejnáročnější domácí úkol – kompletní rozbor rozhovoru (každého vstupu kouče). Za odměnu byla chvilka canisterapie s Genýskem ? Teď bude na mně vypracovat podrobnou zpětnou vazbu, vytáhnout to dobré, aby věděli, na čem stavět a ukázat možné směry a způsoby. Další běh výcviku začíná 13.3. Přidejte se. Informace zde.

8.1.2020

Nový rok v plném proudu. Jak u Vás?

Zahájila jsem v pondělí tréninkem dalších 6 Licensed Practitionerskoučů akreditovaných pro výklad motivačních map, a protože se držím hesla škola hrou, v neděli jsem 2 hodiny připravovala kartičky pro snazší zapamatování motivátorů a clusterů. Část je na fotce ?. V úterý první lekce ve štěněcí školce s Genýskem. Došel si pro pochvalu poté, co se mu povedlo proběhnout tunel. Pondělí i úterý jsme si náležitě užili a kartičky měly velký úspěch.

30.12.2019

Loučíme se s rokem 2019.

Byl plodný. Máme za sebou:

 • 106 dní workshopů, kurzů a výcviků
 • 140 hodin individuálního koučování
 •  65 rozborů motivačních map
 • 8 lekcí s Genýskem ve štěněcí školce.

Dobrá práce, šikulky ? Tlapku na to!

12.12.2019
Projekt Manažerem poprvé

Rozloučili jsme se s další skupinou projektu Manažerem poprvé. Náš čtvrtý den byl zaměřený na manažerské rozhovory – hodnotící, přijímací a o nedostatečném výkonu. Také jsme probírali možné přístupy k problému – trénovali přerámování a vytváření řešení na základě dobrých zkušeností z minulosti.

10.12.2019
Workshop Manažerské triády

Třetí workshop Manažerské triády pro innogy – zakončovali jsme naše 2,5 měsíční setkávání nad rolí manažera, tentokráte jsme se věnovali zpětné vazbě, manažerských rozhovorům a tipům pro porady.

 

 

9.12.2019
Týmový workshop pro KC innogy

Týmový workshop pro KC innogy – o poznání sebe a svých kolegů v různých typech aktivit – luštili jsme Hádanky, hledali cestu Labyrintem, soutěžili o Krále/Královnu empatie – byla královna, zjišťovali jsme, jaké týmové role jednotliví členové týmu mají. Připomněli si Čtyři pokoje změny a sdíleli, čeho si na spolupráci ceníme a čím bychom ji mohli vylepšit.

5.12.2019
Efektivní komunikace a rozvoj vztahů

Efektivní komunikace a rozvoj vztahů s auditovanými pro SZIF, opět pod záštitou ČIIA. S interními auditory si vždy užijeme sdílení a diskuse, rádi ověřujeme různé experimenty ohledně lidské mysli a vnímání a je u toho spousta legrace.

3.-4.12.2019
Budování týmu a networking

Budování týmu a networking s vedoucími interního auditu, Compliance a řízení rizik ARC Letiště Praha, pod křídly ČIIA. Pokračování workshopů z října 2019.

27.-28.11.2019
Challenging coaching

Manažer v roli kouče: hodná máma nebo zlý táta? Zahájili jsme
trénink Challenging coaching – v prvním dvoudnu jsme pracovali s
mírou podpory a výzvy a věnovali se prvním dvěma pilířům modelu
FACTS – zpětné vazbě a zodpovědnosti. Užili jsme si různá
cvičení, trénink na příkladech z praxe a sdílení. Budeme
pokračovat v lednu.

 

 

14.11.2019
Trénování na zámku

V krásném areálu zámku Ctěnice Muzea hlavního města Prahy jsme se věnovali tomu, jak jednat s obtížnými komunikačními partnery a jak se podpořit v náročných situacích. Vzájemně jsme hledali, co nám funguje, jak pracovat s emoční a logickou rovinou, zkoušeli jsme pokaženou gramofonovou desku, velký úspěch měly čtyři uši a tři mozky a mnohé další. Spousta sdílení, inspirace, zábavy a skvělé občerstvení. A k tomu navíc nová výstava o knihtisku v Čechách v prostorách zámku, prostě skvělý den.

 

 

12.-13.11.2019
Další skupina Manažerem poprvé

Byla zahájena další skupina Manažerem poprvé, a to v KB.

 

18.-19.10.2019
Další běh Systemického koučování

Vyrazili jsme na cestu krásami Systemického koučování. V pátek 18.10. jsme s 8 účastníky zahájili další běh výcviku. Budeme zkoumat, jak funguje komunikace, jak přemýšlíme o sobě a o druhých a jak nám způsob přemýšlení může pomoci při práci s lidmi. Zároveň se budeme učit strukturu rozhovoru zaměřeného na řešení a spoustu nástrojů a technik kouče.

 

 

15.-17.10.2019
Akademie úspěšného vedení a rozvoje vztahu se stakeholdery pro útvar ARC Letiště Praha

Jak budovat a rozvíjet vztahy se stakeholdery a vytvářet značku interního auditu, řízení rizik a compliance? Užili jsme si další tři dny Akademie úspěšného vedení a rozvoje vztahu se stakeholdery, kdy propojujeme dlouholetou zkušenost z řídících pozic interního auditu Iva Středy a Pavly Pavlíkové – koučky zaměřující se na využití principů a technik koučování v komunikaci a práci s lidmi. Opět pod hlavičkou ČIIA, tentokráte pro Letiště Praha.

 

 

14.10.2019
Přijímání a dávání zpětné vazby

Proč je dobré dávat zpětnou vazbu? A proč to bývá obtížné? Jaký přístup zvolit? Jaké techniky můžeme použít? Jak odhalit druhému slepou skvrnu? A na spoustu dalších otázek jsme hledali odpověď na workshopu Přijímání a dávání zpětné vazby pro akademii UP!Leader v Ostravě.

 

 

2.10. a 8.10.2019
Zahájení dalších skupin v projektu Manažerem poprvé

Byly zahájeny další dvě skupiny v projektu Manažerem poprvé pro KB, probírali jsme roli manažera, motivaci a možné přístupy k lidem, speciálně zaujal žebřík tlaku a tahu.

 

 

5.10.2019
Zakončení výcviku Systemické koučování

V sobotu jsme zakončily další běh výcviku Systemické koučování. Malá motivace zabrala a všechny dámy, které se dostavily ke zkoušce, obstály. Další výcvik začínáme 18.10.2019. Těším se na další skupinu, se kterou budeme 7,5 měsíce objevovat krásy koučování. Více informací najdete zde.

 

 

17.9. a 1.10.2019
Manažerská triáda

V těchto dnech se konaly nové běhy workshopů Manažerská triáda, jeden veřejný a jeden pro společnost innogy.

 

 

24.9.2019
Workshop Time management 4. generace

„Nerozhoduj se nenahřátý“, technika zrání, 10-ti minutové sprinty, zákon 1. dojmu a zákon 3 minut, priority, soustřeď se na důležité – to (a nejen to) jsou hlavní body, které si odnesli účastníci z workshopu Time management 4. generace. V zajímavých prostorách společnosti OKIN jsme strávili skvělý den s lidmi z The Duke of Edinburgh’s International Award, Czech Republic.

 

 

21. a 22.9.2019
Kurz Designer/ka interiéru – workshop Budování značky  

„Hledejte v lidech sílu, nikoliv slabost, hledejte v nich dobro, nikoliv zlo. Obvykle totiž nacházíme to, co hledáme.“ Tenhle citát nás provázel workshopem Budování značky v rámci kurzu Designer/ka interiéru. Hledali jsme silné stránky, co funguje, co se nám daří, protože právě na tom stavíme svou značku. Výsledkem byla skvělá atmosféra a hlavně povzbuzení a chuť do další práce.

 

13.9.2019
Seznámení s výcvikem koučování

V pátek 13. září jsme se sešli  v koučovně INNERGY na workshopu Seznámení s výcvikem koučování. Odpověděli jsme na spoustu otázek o výcviku, koučování, systemickém přístupu a zkoušeli jsme cvičení na podporu jedné z koučovských kompetencí – budování vztahu. Pojďte s námi do dalšího běhu výcviku od 18.10.2019. Více informací zde

10.9.2019
Workshopy Manažerem poprvé

V úterý proběhl poslední ze série čtyř workshopů Manažerem poprvé – navázali jsme na zpětnou vazbu a věnovali se manažerským rozhovorům – hodnotícím, přijímacím a rozhovorům o nápravě výkonu. S tím souvisí, jakou reakci na nepříjemnou zprávu očekávat a jak přistupovat k problému. Podobným tématům se věnujeme na workshopech Manažerské triády, která začíná 17.9. Více informací zde.

 

11.6.2019
Workshop pro oddělení interního auditu brněnského magistrátu

Další pěkná akce – workshop pro oddělení interního auditu brněnského magistrátu. Protože interní audit je také o změně, zkoumali jsme pomocí modelu 4 pokoje proces změny, jak reaguje náš mozek ve změně a potkali se se SARAH, která reaguje na nepříjemnou zprávu.

6.6. 2019
Vzdělávací a rozvojový jarmark pro HR innogy

Krásná akce za námi – Vzdělávací a rozvojový jarmark pro HR innogy, 3 témata: Mindfulness, Elevator Speech, Agile & Změna, 60 účastníků, tři lektorky: Marcela Janickova, Jana Erbenová a Pavla Pavlíková, PCC.

4.6.2019 
Workshop pro společnost innogy

Workshop Koučovací techniky v manažerské praxi pro oddělení reklamací a požadavků innogy – probíraly jsme model osobnosti, složení týmu, přístupy k lidem, tlak a tah.

 

 
30.5.2019
Workshopy Manažerem poprvé

Když vedete lidi, děláte jednu z nejkrásnějších a zároveň nejobtížnějších pozic. Ráda podporuji manažery v tom, aby dosahovali se svými týmy výsledků a zároveň je práce těšila. Proto 30.5.2019 odstartovaly workshopy Manažerem poprvé pro Komerční Banku. Čekají nás 4 dny postupně s 5 skupinami a těmito tématy: Manažer a jeho tým, Zpětná vazba a hodnocení a Manažerské rozhovory.

 

 

17.-18.5.2019
Výcvik systemického koučování

Skončil Výcvik systemické koučování, který startoval v říjnu 2018. Všech 7 účastnic úspěšně složilo závěrečné zkoušky, byla výborná motivace a povzbudit přišel i Genius Zachary Ligoretto. 

 

 

14.-16.5.2019
Workshopy pro ČIIA

Proběhl další běh Akademie úspěšného vedení interního auditu II. pro ČIIA – s podtitulem Budování značky interního auditu aneb prodej, marketing a networking

13.5.201
Manažerská triáda

Uzavřel se další běh Manažerské triády – třetí workshop se věnoval zpětné vazbě a tipům pro přijímací, hodnotící rozhovory a rozhovory o nápravě výkonu.

 
15.-16.4.2019 
Výcvik systemické koučování 

Půl roku uteklo jako voda a loučím se s dalšími absoventy Výcviku systemického koučování. V úterý 16.4. úspěšně složilo zkoušky 9 koučů z innogy. Už teď mi chybí naše skvělá setkání, zvídavá, plná legrace, nových přezdívek, našich hlášek a rozborů rozhovorů. Udělali jsme kus práce. Další běh výcviku otevíráme 18.10.2019.

3.-4.4.2019
 Leadership Coaching Skills Program pro společnost ADP

Pátým setkáním jsme zakončili Leadership Coaching Skills Program pro společnost ADP. Program byl jedinečný tím, že ho oba lektoři, Pavla Pavlíková a Rudolf Vaco, připravili a vedli v angličtině.

28.3.2019
Workshopy pro společnost Moneta

Ve čtvrtek 28. března koučka Pavla Pavlíková, PCC vedla dva workshopy o zpětné vazbě pro společnost Moneta. Zabývali se jedním velkým mýtem ohledně zpětné vazby, rozdílem mezi nálepkováním a tvarováním a zkoušeli, jak dát transformativní feedback.

13.3.2019  
Manažerská  triáda

Odstartoval již třetí běh Manažerské triády – Role, lidi, výkon. Nový běh nás čeká 17.9.2019.

8.-9.3.2019
Výcvik systemického koučování

Zahájili jsme nový běh Výcviku systemického koučování – dalšího půl roku se budeme setkávat nad vedením koučovacích rozhovorů. Další běh začíná 18.10.2019.

26.-28.2.2019
Workshopy pro ČIIA

Pavla Pavlíková a Ivo Středa vedli workshopy Akademie úspěšného vedení interního auditu I. pro Český institut interních auditorů.

 
Moje značka - škola interiérového designu Creatio
26.-27.1.2019
Škola interiérového a bytového designu

Dva dny jsme se zabývali tématem Moje značka – komunikace s klientem společně s účastníky kurzu Designér/ka interiéru ve škole interiérového a bytového designu Creatio.

 
17. – 18.1.2019
Trénink Challenging coaching

V pátek 18.1. jsme zakončili 2. setkání otevřeného tréninku Challenging coaching. Vyzkoušeli jsme různé techniky pro stanovování odvážných cílů. Testovali jsme, jak kalibrovat napětí během rozhovoru. Ostřili intuici a systémové myšlení a trénovali, jak vnést různé perspektivy a hlediska zainteresovaných do rozhovoru. Vyzkoušeli jsme toho opravdu hodně, takže účastníci si sami kromě inspirace odnesli i spoustu vyřešených témat. Další trénink vedený koučkou Pavlou Pavlíkovou začíná 10.4. 2019.

15.1.2019
Manažerská triáda pro innogy Gas Storage

V úterý 15.1. jsme zahájili Manažerskou triádu pro innogy Gas Storage. Se zkušenými manažery jsme v rámci workshopu debatovali, co se jim daří v práci s lidmi, upozornili na riziko neuzavřených tvarů, zkoumali jejich týmy a sdíleli zkušenosti s motivací.

10.1.2019
Týmový workshop pro interní audit České pojišťovny

Moc hezký den s týmem interního auditu. Rekapitulovali jsme a oslavovali rok 2018 a vyráběli vision board pro rok 2019. Úžasná atmosféra, hloubka a zároveň legrace.

15. – 16.11.2018
Challenging coaching

Ve čtvrtek a pátek jsme se věnovali Modelu FACTS v koučování, zatím máme za sebou první dva pilíře – odvážnou zpětnou vazbu a zodpovědnost. Mimo jiné jsme probírali, s jakou reakcí je potřeba počítat, když dáváte zpětnou vazbu na to, co brzdí nebo se nedaří.

13.11.2018
Manažerská triáda

Byl zahájen nový běh workshopů Manažerská triáda. Další běhy začínáme 22.1.2019 a 13.3.2019.

24. – 25.10.2018
Leadership Coaching Skills Program 

Pavla Pavlíková s Rudolfem Vaco zahájili Leadership Coaching Skills Program pro manažery společnosti ADP.

23.10.2018
Národní konference ČIIA

Na národní konferenci ČIIA „Návrat ke kořenům“ přednášela Pavla Pavlíková na téma A jaký byl ten audit? Aneb zázračná zpětná vazba.

15. – 17.10.2018
Akademie úspěšného vedení interního auditu II

Takto pěkně jsme s Ivem Středou „vytapetovali“ učebnu v ČIIA The Czech Institute of Internal Auditors. Třídenní workshop Akademie úspěšného vedení interního auditu II o budování značky interního auditu je za námi. Opět jsme si užili sdílení zkušeností, interaktivní cvičení, experimenty a osvědčené modely.

 

 

12.10.2018
12. běh výcviku Systemického koučování

12. běh výcviku Systemické koučování jsme zahájily se 7 účastnicemi. Na prvním setkání jsme se věnovaly tomu, jak lidé vnímají, jak lehké či těžké je se měnit a rozebíraly jsme fáze koučovacího rozhovoru.

 

10.10.2018
Workshop Manažer v roli kouče: Hodná máma nebo zlý táta?

Během workshopu „Manžer v roli kouče: Hodná máma nebo zlý táta?“ jsme hledali užitečnou rovnováhu mezi podporou a výzvou, a blíže se seznámili s pilíři Feedback, Tension a System Thinking modelu FACTS Challenging coaching.

 

01. – 02.10.2018
Výcvik systemického koučování – společnost innogy

Začátkem října zahájila Pavla Pavlíková, PCC v Ostravě Výcvik systemického koučování – skvělá skupina innogy, spousta zajímavých diskusí a také hodně legrace. Účastníci se zabývali systemickým přístupem, jak si vytváříme realitu a zda lze měnit druhé. Probírali strukturu koučovacího rozhovoru, sbírali témata a formulovali cíle. 

 

22. – 23.9.2018
Workshop Moje značka – Komunikace s klientem

O víkendu koučka Pavla Pavlíková, PCC vedla workshop Moje značka pro studentky školy interiérového a bytového designu Creatio. Proběhla spousta cvičení, překonávaly se komfortní zóny. Děvčata šla do všeho s odvahou. Ať se daří při budování značky!

 

20.9.2018

Dnes jsme zahájili sérií tří workshopů Manažerská triáda – Role, lidi, výkon. Nastavovali jsme roli manažera – co se od něj očekává, jaké činnosti a v jakém poměru, zabývali jsme se kompetentností a kdo jsou pilíře a rozbušky v týmu a jak motivovat. Přidejte se do dalšího běhu: zahajujeme 13.11.2018.

9.-10.8.2018

Ve druhé části tréninku Challenging coaching jsme se věnovali odvážným cílům, kalibraci napětí a systémovému myšlení.

6.8. a 8.8.2018

Pokračujeme v sérii workshopů pro vedoucí Ford Stores v rámci projektu Customer Engagement Movement. Tentokrát jsme zkoumali motivaci – její zabijáky, motivační teorie a tipy pro motivaci. Zvláště u debaty o základních potřebách jsme se dost nasmáli. 

23.7.2018 

Mediace v Richter Gedeon 

Zahájili jsme zajímavý program pro společnost Richter Gedeon, s cílem budování vztahů a řešení konfliktů. Kombinujeme společná setkání s individuálním koučováním. Klíčovým tématem prvního setkání byl „Začarovaný kruh“ a těšíme se na osobnostní týmové role.

 

20.7.2018

Realizace projektu CEM (Customer Engagement Movement).

Vytvářeli jsme obraz dealerství v rámci projektu Customer Engagement Movement pro společnost Ford. Bylo milé a zároveň zajímavé sledovat reakce zaměstnanců – debatovali, smáli se, chodili se dívat, co nového přibylo. Po 3 hodinách, kdy postupně svými obrázky a komentáři přispěli všichni přítomní zaměstnanci, jsme hotový obraz přemístili do jídelny. Jsem zvědavá, co na něm přibude do mé další návštěvy.

 

12.6.2018

Dnes proběhl pěkný workshop Manažer I pro vedoucí AUTO IN skupiny rámci projektu Customer Experience Movement. Více najdete v článku Pavly Pavlíkové Manažerská triáda I. 

 
8.6.2018

Poslední Setkání s výcvikem systemického koučování před prázdninami proběhlo v pátek 8. června 2018. Další možnost setkat se s koučkou Pavlou Pavlíkovou, PCC a poznat atmosféru Výcviku systemického koučování je 16. srpna nebo 14. září. Samotný výcvik začíná 12. října 2018.

 

 
23.-24.5.2018

Koncem května proběhly první dva dny tréninku  Challenging coaching. Pokud Vás zajímá, kdy podpořit nebo kdy provokovat, nastavovat zrcadlo a propojovat na širší realitu přečtěte si sérii článků nebo se připojte v dalším běhu. Začínáme 15. listopadu 2018.

 

21.-22.5.2018

Na workshopu Efektivní komunikace pro společnost CR Bard jsme testovali principy a zákonitosti komunikace, zkoumali emoční a faktickou rovinu komunikace a jak to vypadá, když se emoční rovina „splaší“, vyjednávali partnerské dohody a hledali výhody různých komunikačních přístupů.

29.5.2018

Začátkem června proběhlo pokračování Manažerské triády s názvem „Mám tým – Jak vše nevymýšlet sám aneb táhnout nebo tlačit“. Se skupinou 10 účastníků z innogy Česká republika a innogy Gas Storage, s.r.o. jsme se zabývali operativou a strategií v řízení lidí, zkoumali, kdy je dobré táhnout a tlačit, kolik prostoru dát lidem a vytvářeli strukturu rozhovoru zaměřeného na řešení. Přidejte se do otevřených workshopů Manažerská triáda I-III i Vy.

17.5.2018

Proběhla další Akademie úspěšného vedení interní auditu pro The Czech Institute of Internal Auditors, který vedla Pavla spolu s Ivem Středou. Pokračování Akademie chystáme od 15.10. a 10.12. Na fotce před flipcharty pózuje Pavla s vizualizací Tří mozků: plazí, savčí a racionální.

23.3.2018

Manažerská triáda I. – Tak a jsem manažer.

Pavla zahájila v pátek 23.3.2018 v krásných prostorách Creative Space v innogy sérii workshopů Manažerské triády. První workshop jsme příhodně nazvali Tak a jsem manažer. Účastníci byli skvěle aktivní, takže jsme se vypořádali se všemi otázkami: Co je moje role? Mám rozbušky či pilíře? Jak na motivaci? Další díl nás čeká v květnu.

14.-16.3.2018

Týmový výjezd oddělení interního auditu České pojišťovny

Pavla si minulý týden užila týmový výjezd s interním auditem České pojišťovny. Věnovali se nastavení rolí, týmové spolupráci a také typologií DISC. Střídali  aktivity vážnější, tvořivé i vyloženě hravé. Doufá, že se podařilo již výborně fungující tým posunout ještě dále.

 

29.1.2018

Odvážná zpětná vazba
Krásný workshop s produktovými manažery společnosti Gedeon Richter na téma Odvážná zpětná vazba. Vyvrátili jsme jeden kognitivní omyl ohledně výkonu a zpětné vazby, zabývali se různými přístupy ke zpětné vazbě, kde byl prostor využít i Pavliny oblíbené slicky notes :), a trénovali, jak dát odvážnou zpětnou vazbu.

 

26.1.2018

Dne 26.1.2018 začal další běh výcviku Systemické koučování. Zabývali jsme se systemickým přístupem, jak funguje komunikace, jak nás mozek někdy pěkně šálí. Mapovali jsme komunikační styl a probírali jednotlivé fáze rozhovoru zaměřeného na řešení. Další běh otevíráme 19.10.2018.

 

1.1.2018

Rok 2018 plný lásky, radosti, splněných snů a odvážných cílů, přeje INNERGY, s.r.o.

 

2.11.2017

Akademie úspěšného vedení interního auditu
Další skvělá akce proběhla na přelomu října a listopadu – Akademie úspěšného vedení interního auditu. Během tří dnů jsme se s řediteli a vedoucími týmů interních auditů zaměřili na tři okruhy lidí, se kterými vedoucí interního auditu spolupracuje a kteří jsou důležití pro úspěch interního auditu. Další běh nás čeká 6. – 8. 12. 2017.

20.10.2017

Výcvik systemického koučování I
V pátek 20. října začal další Výcvik systemického koučování. Účastníci v rámci úvodních informací – o systemickém přístupu, jeho kořenech a fázích koučovacího rozhovoru, měli možnost zjistit, jakým způsobem se dívají na svět a vyzkoušet si první fázi koučovacího rozhovoru. Zajímá-li Vás podrobněji, jak výcvik probíhá, připojte se k nám 10. listopadu na ochutnávku zdarma. Více informací naleznete zde.

13.10.2010 

Týmový výjezd pro společnost EY
Pavla uskutečnila během října šest velkých akcí. Jednou z nich byl týmový výjezd pro společnost EY, kde rozvíjeli „best practice“ interního auditu a zamýšleli se nad tím, jak dělat skvělý interní audit pro různé klienty. Mimo to zvyšovali všímavost pomocí aktivity : „Detaily v pohybu“ a hlavně si to užili. Více informací o týmovém koučování naleznete zde.

 

 

11.10.2017

Workshop pro společnost Nano
Jak podpořit firemní hodnoty a uvést je v život? Použijte příběhy. V rámci série workshopů pro společnost Nano jsme sdíleli příběhy a hledali, jak se v nich odráží hodnoty společnosti.

3.10.2017

Ochutnávka tréninku Challenging coaching
V úterý 3. října proběhla již druhá ochutnávka tréninku Challenging coaching. Účastníci měli možnost během praktických ukázek zjistit, jak to mají s podporou a výzvou ve svých životech a zda více inklinují k MAMA či PAPA koučování/vedení lidí. Zajímá-li vás, co se skrývá pod názvem novinky – Challenging coaching, přijďte se podívat 23. listopadu od 9:00 do 11:00 hodin na další ochutnávku tohoto tréninku. Více informací o tomto směru také načerpáte při čtení článků zde.

14.9.2017

Setkání absolventů výcviků
První velké setkání absolventů výcviků systemického koučování z let 2013-2017 proběhlo 14.9. Skvělá akce – pojali jsme to kreativně a inspirativně. Sdíleli jsme techniky pro práci s lidmi, tvořili umravňovač diskuse a krabičky na dárek z moosgummi, posílali antistresové pohlednice, prostě se bavili.

 

16.7.2017

Odvážné cíle trochu jinak
Pavla má v koučování několik oblíbených témat, jedním z nich je i „Challenging coaching“ Jako horolezkyně má s odvážnými cíli a výzvami mnoho zkušeností. Jeden z těchto cílů si splnila v neděli 16. července 2017, kdy za krásného počasí zdolala východním hřebenem „Hintergrat“ nejvyšší horu Tyrol – vrchol „Ortler“ (3905m).

 

16.6.2017

V pátek 16. června jsme uskutečnily poslední předprázdninové Seznámení s výcvikem koučování. Seznámení probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a účastníci měli opět možnost si vyzkoušet koučovací techniku. Další příležitost zažít, jak koučka Pavla Pavlíková, PCC vede výcvik, budete mít na podzim 2017. Konkrétní termíny a více informací naleznete zde. Seznámení s výcvikem je zdarma. Přidejte se i Vy!

 

 

31.5.2017

Další úspěšné absolventky výcviku Systemické koučování složily zkoušky v sobotu 27.5. S velkou radostí Pavla vyplnila tabulku a předala certifikáty. Přidejte se na další běh Výcviku Systemického koučování I, který začíná 20.října 2017.

 

 

11.04.2017

První Seznámení s výcvikem koučování proběhlo ve velmi tvůrčí atmosféře. Během dvou hodin obdrželi účastníci nejen informace k výcviku, ale zejména si vyzkoušeli koučovací techniku, prověřili jeden z principů fungování mysli a získali tak inspiraci. Přidejte se také. Další možnost je 27. dubna a 11. května.
Seznámení s výcvikem je zdarma. Více informací naleznete zde.

 

8.03.2017

Uskutečnili jsme další workshop pro oddělení transakcí společnosti EY s
názvem: „Transakce bez holek? Možná kdysi…“
Se studentkami vysokých škol a kolegy z Transakcí a HR EY jsme hledali
odpovědi na otázky, o čem jsou transakce, jak vypadá práce v transakcích
a že holky jsou v transakcích vítány.

 

3.03.2017

Mám radost! V pátek jsme zahájili nový běh Výcviku systemické koučování. Skvělé dva dny o systemice, o koučování, trénování rozhovorů a hlavně – další skvělá skupina. Pojďte se stát součástí další zajímavé skupiny, která startuje 24.5.2017.

17.02.2017

Máme za sebou 3. setkání Výcviku systemického koučování II. Tématy byly 2 pilíře Challenging coaching – Feedback a Accountability a také jsme se věnovali následným sezením. Jsme v půlce. Další běh startuje 23.11.2017.

31.01.2017

Ford: Stala jsem se součástí skvělého mezinárodního projektu CEM společnosti FORD. A jak jinak se představit než pomocí vizualizace.

4.01.2017

Rozhovor s Barborou Nykodýmovou – „Zvyšte si osobnostní i manažerský potenciál pomocí koučinku“: o koučování, výcvicích koučování, a také o horolezení

15.11.2016

Výcvik systemický koučing I navštívila reportérka Mgr. Barbora Nykodýmová z HR News. Její reportáž z prvních dvou dnů výcviku si můžete přečíst na stránkách HR News pod názvem Systemický koučing pro práci i osobní život.

7.09.2016

Rozhovor s Ivanou Janečkovou – „O vzájemné spolupráci na vzdělávacím projektu Duhovka“