Výcvik systemické koučování I

 

O CO SE JEDNÁ?

Praktický výcvik koučovacích principů, technik a dovedností. Zároveň rozvíjíme systemické myšlení – postoje a předpoklady užitečné pro práci s lidmi.

To, jak přemýšlíme, určuje, jak budeme jednat.

Výcvik je akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici kouč.

KOMU JE PROGRAM URČEN

 • Koučům (externím a interním), lektorům
 • Manažerům
 • Personalistům
 • Obchodníkům
 • Všem, kteří pracují s lidmi, potřebují s nimi efektivně komunikovat, ovlivňovat a rozvíjet je

 

CO ZÍSKÁTE?

 • Budete efektivněji komunikovat s druhými a ovlivňovat je (i sebe)
 • Budete vědět, kdy dát prostor druhému a kdy trvat na svém
 • Větší nadhled a lépe zvládnete komplexnější úkoly a projekty
 • Budete lépe formulovat cíle a dosahovat jich
 • Budete vytvářet srozumitelnější zadání pro partnery (propojovat firemní cíle s osobními)
 • Budete schopni více zapojovat a rozvíjet druhé, jejich potenciál
 • Dokážete pracovat a vyjít s širším spektrem rozmanitých lidí
 • Dokážete více oceňovat druhé i sebe

 

Z ČEHO VÝCVIK VYCHÁZÍ

Výcvik vychází z následujících teorií, věd a principů:

 • Systemický přístup
 • Neurofyziologie
 • Pozitivní psychologie
 • Antropologie
 • Kvantová fyzika
 • Vědy zkoumající chování živých systémů

Systemický přístup je charakterizován hledáním a rozvíjením toho, co funguje a je užitečné. Ví, že druhého člověka nelze měnit zvenku, ale že můžeme podporovat a zařídit, aby se druhý člověk rozhodl pro změnu a pomoci mu změnu uskutečnit. Dívá se na člověka komplexně v celé šíři rolí, vztahů a příslušností k různým sociálním systémům (firma, rodina…). Při práci s druhými zvažujeme tuto hloubku a hledáme takové řešení, které vyhovuje všem rolím.

 

JAK VÝCVIK PROBÍHÁ

Jde o komplexní 120 hodinový program v šesti dvoudenních soustředěních (16 hodin v jednom soustředění), která následují ve zhruba 6 týdenních intervalech. V mezidobí mezi soustředěními se účastníci ve dvojicích scházejí na 4 hodiny věnované praxi. Výcvik je ukončen závěrečnou prací a praktickou zkouškou.
Úspěšní absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci na základě akreditace MŠMT ze dne 6.3.2014, č.j. MSMT-903/2013-1/33.

Výcvik probíhá ve skupině 6-8 lidí v koučovně INNERGY, s.ro. (Pernerova 11/293, Praha 8).

 

Obsah

podrobný obsah zde

1. modul – 2 dny

 • systemický přístup a systemické myšlení
 • teoretické kořeny systemického přístupu
 • fáze koučovacího rozhovoru
 • cíl x cesta

2. modul – 2 dny

 • model systemické práce (kontrola a pomoc, sebereflexe)
 • škály
 • typologie otázek

3. modul – 2 dny

 • problém a neproblém
 • přerámování
 • práce na zakázce – typy pomoci a metody řešení

4. modul – 2 dny

 • práce s kontrolním kontextem – objednávky zadavatele
 • zásady pro poradenský rozhovor: navázání kontaktu, připojení se k jazyku partnera, pravidla pro vedení a ukončování rozhovoru

5. modul – 2 dny

 • kufr s nástroji kouče

6. modul – 2 dny

 • supervize a zkouška

 

Termíny začátku výcviků:

 • 22.-23.3.2024
 • 19.-20.4.2024
 • 24.-25.5.2024
 • 21.-22.6.2024
 • 19.-20.7.2024
 • 6.-7.9.2024

 

Nezávazná přihláška

 

Časový harmonogram

 • první den 9-18
 • druhý den 9-16

 

Místo

Pernerova 11/293, Praha 8

 

Cena

48 000 Kč (na kurzovné se nevztahuje DPH, protože je to rekvalifikační kurz)