Workshop III: A CO TEN „FEEDBACK“? A DALŠÍ MANAŽERSKÉ ROZHOVORY

Třetí workshop zaměříme na jednu z nejdůležitějších dovedností manažera – a to dávat zpětnou vazbu.
Navážeme tipy pro hodnotící manažerské rozhovory.
 

OBSAH