Manažerem poprvé – Zpětná vazba a hodnocení: Nálepkování a tvarování, hodnotící rozhovor

 

Třetí workshop zaměříme na jednu z nejdůležitějších dovedností manažera – a to dávat zpětnou vazbu. Navážeme tipy pro hodnotící manažerské rozhovory.

 

Obsah:

Poskytování zpětné vazby na výkon

  • Křivka výkonu – jeden z největších mýtů týkající se zpětné vazby  
  • Přístup ke zpětné vazbě – nálepkování a tvarování
  • Co je kritika a jak působí na mysl – baterka mysli
  • Podpora a výzva v práci manažera
  •  Zpětná vazba podporující a korektivní – zásady a techniky
  • Techniky: situace-dopad, dno, plus delta, odvážná zpětná vazba

 

Hodnotící manažerský rozhovor  

  • Příprava hodnotícího rozhovoru
  • Struktura hodnotícího rozhovoru
  • Proč vedeme pracovníka k sebehodnocení

 

Ostatní workshopy Manažerem poprvé:

1. Manažer a jeho tým: Mám rozbušky či pilíře? Motivace

2. Manažer a jeho tým: Přístupy k lidem, operativa a strategie

4. Manažerské rozhovory: Jak na problém či špatnou zprávu, přerámování